ANNONSE

Første «gravetak» for turvei på Rommensletta

Ny turvei med
bekk og belysning

Ny turvei med <BR>bekk og belysning

KLARE: Steen og Lund skal gjennomføre arbeidet med ny turvei, vannspeil og belysning med Eiendoms- og byfornyelsesetaten, byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) og Bydel Stovner med bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz (Ap).

Det blir ny bekk, turvei og belysning på Rommensletta. Første tak med gravemaskinen er allerede tatt – og alt skal stå klart til høsten 2017. Hovedmålet er å rense overvannet som siver inn til søppelfyllingen under sletta.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.04.2017 kl 15:18

Rommensletta får ny turvei, belysning og vannspeil

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Eby), Bydel Stovner og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) trosset snøværet som kom mandag morgen for å offisielt sette i gang arbeidet med en ny turvei med bekk, vannspeil og belysning på Rommensletta – like ved skulpturparken. Bekken som kommer skal håndtere overvann fra området rundt, for under Rommensletta ligger det faktisk en gedigen søppelfylling.

– Nå står vi oppå gamle Rommen-fyllingen. Vi gjør dette for å få bedre overvannshåndtering, slik at regnet ikke siger inn i fyllingen. Vi sparer utgifter på å rense vannet som nå siver inn i deponiet, i tillegg til at et lavere vannivå gjør det mulig å hente ut mer av metangassen som utvikles i avfallsmassene under bakken. Metangassen sendes til Tokerud Varmesentral, som bruker den til å produsere varme lokalt, forteller Marcussen.

– Det er et miljøaspekt her, men det skal også bli et koselig turområde.

Området skal videreutvikles

Det er Eby som står bak prosjektet som er finansiert med midler fra Groruddals-satsingen. Det har blitt bevilget 11,6 millioner kroner fra satsingen.

– Dette er et spleiselag mellom stat og kommune, og vi tar første spadetak i dag, forteller byråden.

Nedre Rommen er et område i utvikling. Plan- og bygningsetaten har laget en VPOR (Veiledende plan for offentlig rom) for området, og det planlegges at stedet fylles med bolig og næring fremover.

– Kan man kalle dette for et lite startskudd for utviklingen av Nedre Rommen?

– Det er viktig å løfte videre de kvalitetene til området for å gjøre det attraktivt. Det er viktig i all utvikling, men også fordi det gjør at folk vil bygge og kjøpe, sier hun.

Gir en økt trygghetsfølelse

Bydelsidirektør Alv H. Sørland og bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz (Ap) var også med på første spadetak. Sistnevnte forteller at bedre belysning lenge har vært et av befolkningens største ønske.

– Det har vært et folkekrav i lang tid. Det gir en mye bedre trygghetsfølelse, og vi er alle glade for at det nå kommer på plass, sier han.

Vi kaller dette for vår egen Ekebergslette. Det er mye aktivitet her fra morgen til kveld, og idrettsbanen her er godt brukt. Da gjør det godt å vite at vi kan sende ut småbarna i trygghet, smiler han.

Den nye turveien knytter sammen Nedre Rommen fra Fossum barnehage til Rommensletta. Bekken og to vannspeil skal knyttes til det eksisterende anlegget.

Et viktig område for mange

Planen er at alt skal stå klart til høsten 2017. Da skal man kunne gå på en fin turvei med bekk og vannspeil i god belysning. Det skal også etableres en liten avstikker rundt bekken for rekreasjonens del. Direktør for Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), Eskil Bråten forteller at Oslo kommune har en miljøpolicy om å forebygge, overvåke og rydde opp i deponier og forurenset grunn.

– Dette er en av EBYs hovedoppgaver, og vi har lang erfaring med både deponier og forurenset grunn. Her vil bekkedraget gi økt kontroll over sigevann og gass, og tiltaket vil slik bedre effekten av allerede igangsatte tiltak. Rommen er et viktig område for mange Oslo-beboere når det gjelder lek, turgåing og idrett. Jeg er fornøyd med at tiltaket også legger til rette for å gi økt trygghet og naturopplevelse for brukerne, forteller Bråten.

Dette skal skje på Rommen:

Bekken skal håndtere overvann for omkringliggende områder

Knyttes til eksisterende anlegg i Skulpturparken, og vil fungere som en overvannsgrøft

Et lite vannspeil utformes som et våtmarksområde, og markerer starten på bekkedraget

Et større vannspeil planlegges som en dam med fordrøyningsfunksjon, og etableres langs baseballbanens østside med en smalere tursti rundt

Vil ikke være egnet til å bade i grunnet periodevis lav vanngjennomstrømming

Turvei D10 mellom Rommensletta skulpturpark og Fossum barnehage, reetableres slik den er i dag med bredde på 3 meter, og vil i hovedsak følge bekken

Belysning fra øvre dam ved cricketbanen og ned til Kristoffer Robins vei (850 meter)

Byggherre og gjennomfører: Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)

Prosjekterende: COWI AS

Entreprenør: Steen & Lund AS

EBY har, i samarbeid med Bydel Stovner og Bymiljøetaten, prosjektert tiltaket

Det er blitt bevilget ca. 11,6 millioner kroner fra Groruddals-satsingen

(Kilde: Eby)

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Tveita senter kan bli «murt» inne

I et detaljert kart over de nye bomstasjonene kommer det fram at Tveita senter kan bli sperret inne av nye og eksisterende bommer dersom de blir vedtatt slik. Senterleder Mona Bråten innrømmer at det kan bety større usikkerhet om sentrets fremtid.

ANNONSE
Politikerne vil ikke forplikte seg

Forslag om å sikre finansiering av Ahusbanen i Nasjonal Transportplan ble stemt ned med kun SV og MDG for på Stortinget da planen ble behandlet. Rett etterpå kom anbefaling fra Ruter om busstrasé i stedet for T-banestrekning.

 
På valgkampturné i Groruddalen

Jonas Gahr Støre (Ap) og nyvalgt LO-leder Hans Christian Gabrielsen møtte ansatte i hjemmetjenesten i Grorud bydel for en valgkampturné. Nå er opptrappingen til stortingsvalget 11. september for fullt i gang.

– Flerbrukshus for alle

Ventetiden er nesten over! Nå er man bare ett lite bystyrevedtak unna finansiering og midler til Grorud flerbrukshus. Med trykk på «flerbruk».

Punger ut med 6 millioner

Oslo bystyre foreslår å slette gjelda til Alna ridesenter med 6 millioner kroner. Det betyr at daglig leder Lene Kragh endelig kan puste ut og fokusere på å faktisk drive et ridesenter.

 
ANNONSE