- Prosessen har stoppet opp

- Prosessen har stoppet opp

FAU-leder Attia Mirza Mehmood og lokalpolitiker Tore Syvert Haga (Ap) er redd for at prosessen med å få på plass ny gang- og sykkelbro fra Ulven til Teisen over E6 Strømsveien har stoppet opp hos offentlige etater. Nå ber de byrådet komme på banen.

Statens vegvesen regulerer ny gang- og sykkelbro mellom Ulven-Teisen. Nå stikker ulike offentlige etater kjepper i hjulene for hverandre, noe FAU-leder Attia Mirza Mehmood og Tore Syvert Haga (SV) reagerer på.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.12.2016 kl 12:41

Se bildet større

BROA: Dette er broa som mange mener er for farlig. Statens vegvesen har anbefalt et forslag, men prosessen har stoppet opp på grunn av andre etater og forslag om kollektivfelt på broa.

Den midlertidige broa mellom Ulven-Teisen over E6 Strømsveien er over 30 år gammel. Bryn FAU har flere ganger engasjert seg i saken, ettersom det er en skolevei. Statens vegvesen har signalisert at de arbeider med å få på plass en ny løsning. Nå har derimot vegvesenet, Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten gjort slik at hele prosessen med en ny gang- og sykkelbro har stoppet opp.

- Statens vegvesen har laget et planforslag og sendt inn til kommunen. Så sier Bymiljøetaten i forbindelse med en langsiktig prosess for Hovinbyen at det må være kollektivtilgjengelighet over broa, noe Plan- og bygningsetaten har bedt vegvesenet inkludere. Nå har planprosessen stoppet opp, forteller Haga.

Bymiljøetaten mener broa må tilpasses ny kollektivtrafikk, og fremtidig trikketrasé.

Venter på svar

Bakgrunnen er planene for Hovinbyen i Groruddalen. Plan- og bygningsetaten har derfor bedt Statens vegvesen om å vurdere planene på nytt. I juni inviterte vegvesenet til møte om fremdriften, som de senere avlyste. Nå avventer Plan- og bygningsetaten svar om videre prosess.

- Det er synd for fremdriften, fordi man kan ikke bygge en ny bro uten å ha en plan. Kommunen må avklare hva som skal skje, og om vi får en ny bro, sier han.

Planene for Hovinbyen var ikke kommet like langt da Plan- og bygningsetaten sendte tilbakemelding om broa til vegvesenet.

- Vegvesenet har selv sagt at broa er trafikkfarlig, og de innrømmer sjeldent at egne anlegg er farlige, sier Haga.

Ny og bedre stålbro

Siri Malene Torgeirson i Statens vegvesen forteller til Akers Avis Groruddalen at de jobber uavhengig av utredninger knyttet til Hovinbyen og Manglerudprosjektet i området.

- Disse vil gi svar på de mer langsiktige utfordringer i tilknytting til trafikkavvikling og utvikling i området, herunder kollektivløsninger. Uavhengig av dette jobber Statens vegvesen allerede nå med konkrete planer for å erstatte den nåværende broa med ei ny og bedre stålbro, sier hun.

- Broa vil bli bredere og med helt dekke i tillegg til nye trapper og ramper. Vi ser på mulighetene for å få mindre stigning på rampene og andre tilpasninger for å få bedre løsninger.

Hun kan ikke si når broa vil stå klar. Det er noe vegvesenet avklarer nå.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Saken har blitt kortet ned for nett.

Siste nytt i Nyheter

Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.

Føflekkreft 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av føflekkreft. Tirsdag 23. mai er det den internasjonale hudsjekkdagen Euromelanoma.

 
Groruddalen: «Lengre fram i tid og på lang sikt»

Byrådet inviterte til folkemøte på Årvoll gård om hva revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel betyr for Groruddalen. Ifølge byråd Hanna Marcussen er det mange planer i lufta for blant annet Rommen og Grorud - men de ser ikke ut til å bli realisert med det første.

IKEA hjelper Asma (25) med fremtiden

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og ordfører Marianne Borgen fikk møte Asma (25) som har vært åtte måneder i Norge. Hun har akkurat hatt sin første arbeidsdag på IKEA Furuset som en del av det første pilotprosjektet i den nye Groruddals-satsingen.

Syv nye skoler får gratis kjernetid

Flere elever på 1. trinn i Bjerke bydel får nå tilbud om gratis kjernetid i aktivitetsskolen (AKS). Byrådet forlenger nå tilbudet til å gjelde syv nye skoler i Groruddalen, som gjør at alle bydelene har fått tilbudet.