– Sensasjonelt

– Sensasjonelt

KRYSSER FINGRENE: Byr?odssekret?¶r for milj?? og samferdsel, Daniel Rees (MDG), h?oper lokaldemokratiet og en gr??nn byutvikling blir lagt vekt p?o i arbeidet med E18 Vestkorridoren ,Äì¬+og byutviklingsprosjekter i Groruddalen fremover. (Foto: Sturlason)

Byrådssekretær Daniel Rees (MDG) kaller presset fra regjeringen om E18 sensasjonelt. Han synes ikke det bør være et eksempel til etterfølgelse i Groruddalen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.04.2017 kl 09:25

Rees håper hensyn til lokaldemokratiet og grønnere byutvikling blir lagt vekt på i planleggingen videre.

- Det er ganske sensasjonelt dersom Høyre og Venstre nå setter til side det tverrpolitiske samarbeidet vi i mange tiår har hatt om Oslopakkene, for å tvinge gjennom en utvidelse av motorveien inn til Oslo fra vest, forteller han.

Han forteller at det foreløpig ikke er helt klart hva Regjeringen, KrF og Venstre har blitt enige om.

- Det mest konkrete jeg kan se er at de har bedt Statens vegvesen lage en ny plan som senere skal legges frem for Stortinget. Vi får sette vår lit til at hensyn til lokaldemokrati og moderne byutvikling vil bli vektlagt høyere av de som blir valgt inn på Stortinget til høsten og som skal behandle den saken en gang i fremtiden, mener han.

Ikke overraskende

- Det overrasker meg ikke at Frp går inn for mer kø, kork og kaos. Frp har i Oslo bystyre gått mot alle tiltak som vil gjøre noe med den farlige luftforurensingen som mange sliter med i Groruddalen, ikke minst Oslopakke 3-avtalen som sikrer finansiering av mange viktige kollektivprosjekter og som vil redusere luftforurensingen kraftig. Groruddalen trenger satsing på bedre kollektivtransport, sykkel og gange, ikke mer biltrafikk, mener han.

Skal følge med

Rees synes det er positivt at planleggingsmidler til baneløsningen er foreslått i NTP, og skal følge med på om det realiseres.

- Jeg er bekymret for at regjeringen legger opp til å skyve dette ut i tid, sier han.

- Det er gledelige nyheter at både Fornebubanen, ny sentrumstunnel på t-banen, og ny jernbanetunnel nå er tatt inn i NTP. Det er svært viktige prosjekter for Osloregionen. Det er en større satsning på storbyene i denne transportplanen enn den forrige, men vi mener satsingen på grønn og moderne transport bør styrkes enda mer ved å bruke mindre penger på motorveier inn til byene. For eksempel mener vi nytt signalanlegg på T-banen også burde vært med i planen, et viktig nasjonalt prosjekt som blant annet vil gi mye høyere frekvens på t-banen også i Groruddalen.

Les også: Overkjører byrådet i Nasjonal Transportplan

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Pengene renner inn i Årvolldammen

I revidert budsjett kommer byrådet med en gladnyhet til Bydel Bjerke: Det blir vann i Årvolldammen i år også - med en prislapp på 750.000 kroner. Dammen vil være klar til bruk i slutten av neste uke. Men fremtiden er fremdeles usikker.

Vil slette gjelda til Alna ridesenter

– Høyre går inn for å slette hele gjelda til Alna ridesenter og gi en kompensasjon for eiendomsskatten, dersom byrådet ikke tar til fornuft og endrer beskrivelsen fra parkeringsanlegg til idrettsanlegg.

 
Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.

Føflekkreft 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av føflekkreft. Tirsdag 23. mai er det den internasjonale hudsjekkdagen Euromelanoma.

Groruddalen: «Lengre fram i tid og på lang sikt»

Byrådet inviterte til folkemøte på Årvoll gård om hva revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel betyr for Groruddalen. Ifølge byråd Hanna Marcussen er det mange planer i lufta for blant annet Rommen og Grorud - men de ser ikke ut til å bli realisert med det første.