Siste offentlige henrettelse fant sted på Etterstad

Siste offentlige henrettelse fant sted på Etterstad

 

Vi har tidligere fortalt om henrettelsene på Galgeberg. Men den siste offentlige henrettelsen i Norge fant sted 19. april 1864 på Etterstad, flyttet fra Galgeberg på grunn av plassmangel.

De tyske og danske morderne Priess og Simonsen ble begge halshogd. Henrettelser var den gang en folkeforlystelse, og over 5000 personer overvar seansen.

Friedrich Wilhelm Priess (30) og dansken Knud Fredrik Christian Simonsen (27) var rovmordere, og de siste som ble henrettet etter den sivile straffelov her i byen, og det skjedde på Etterstad - som historisk sett kanskje burde skifte navn til Retterstad!

Tidlig på morgenen 19. april 1864 var det cirka 5000 mennesker til stede på den militære ekserserplassen på Etterstad. De var kommet for å overvære henrettelsen, som skjedde ved halshogging med øks. Driftige kjerreeiere leide bort ståplass i kjerrene for 12 skilling, slik at ivrige tilskuere skulle få se bedre. Så hørtes vognrammel nede i Strømsveien: den første av forbryterne, Priess, var på vei mot retterstedet.

Imidlertid inntraff det fatale at soldatene, som skulle stå rundt skafottet, ikke hadde kommet seg på plass. Priess måtte således bli kjørt omkring i en halv time i utkanten og vente på sin egen henrettelse.

Mordet og den etterfølgende rettssak hadde gjort et voldsomt inntrykk i byen. Omstendighetene omkring mordet var nokså nifse. Priess og Simonsen, som var skomaker, traff hverandre på båten fra København til Christiania høsten 1862. Simonsen hadde med seg sin norskfødte kone og barn. Priess hadde med seg sin «konkubine», som det het i rettsreferatene, den 18 år gamle Caroline Schmidt. Hun var gravid.

Priess, som kom fra en velstående familie, var på flukt fra en ett års dom for legemsfornærmelse i hjemlandet Prøyssen. I høyesterettsdommen omtales han som «en Mand med nogen ydre Dannelse og et vindende Væsen». Kanskje en sjarmerende dagdriver. Simonsen var en enkel sjel, som sørget vel for sin familie. I møtet med Priess ble han morder.

Ingen av dem hadde særlig suksess her i byen. I februar 1863 flyttet Priess og Caroline, som da var høygravid, til Simonsens i Gunnerus gate. Situasjonen ble etter hvert fortvilet. De hadde ikke penger. Så bestemte de seg for å begå et rovmord for å bedre økonomien.

Offeret ble lærdalsbonden Knut Nilsen Grøte. Han var kommet til Christiania i juli 1863 med et stort parti røkelaks. Mesteparten hadde han solgt, så lommeboka var velfylt. Priess utga seg nå som styrmann på en tysk skute og lovte å kjøpe et parti laks. Den 10. august leide Priess og Simonsen en robåt av båtmann Andersen, fikk Grøte med seg og dro så mot Hovedøya til «Priess sin skute». Grøte rodde og Simonsen satt akterut. Simonsen tok nå en pistol og skjøt Grøte i bakhodet. Imidlertid døde han ikke med en gang, men ble liggende og ynke seg.

Priess prøvde da å strupe offeret med et tau. Deretter skar han halsen over på ham. Så hentet de en stor stein på Hovedøya, bandt liket til steinen med båtens ankertau og varpet det overbord. Deretter ble båten rengjort og levert tilbake til båtmann Andersen. Et par dager etterpå forduftet de to til København med pengene.

Imidlertid forfulgte uhellet dem. Den 18. august fløt liket opp og oppdagelsespolitiet klarte å kople båtens ankertau til Andersen. Via ham ble de to identifisert, arrestert og ført til Christiania. Høyesterett dømte dem til døden, og benådning ble ikke gitt.

I fengslet ble Priess dypt religiøs. I henhold til Morgenbladets omtale og referat av henrettelsen den 20. april 1864, skulle Priess ha uttalt at «selv om man nu skjænkede mig Benaadning, ville jeg ikke modtage den». Simonsen var imidlertid i ferd med å bryte sammen av feberaktig angst. Igjen griper Priess inn i Simonsens liv, idet han ber om å få dele celle med ham, og «efter dette forsvandt Simonsens Angst og Uro hurtig», som Morgenbladet skriver.

Beretningen om omvendelsen til de to skapte sensasjon og - pussig nok - sympati for de to rovmordere: «Det stærkeste Bevis paa saadan Deeltagelse modtog Priess fra en udenbys Dame, der først skrev mange Brev til ham, og til sidst i forrige Uge formaaede sin Ægtefælle til at følge sig derind, for at see Priess og personlig paavirke ham», forteller Morgenbladet.

Så kom henrettelsesdagen, den 19. april. Rikets skarpretter, Samson Isberg, var kommet fra Bergen for å foreta halshoggingen. Også på ham gjorde henrettelsen et dypt inntrykk på grunn av den sympati som morderne nå var omfattet av. Isberg var den gang 69 år gammel og hadde vært skarpretter i 28 år. I sin embetskarriere hadde han foretatt 15 halshogginger, deriblant på en kvinne.

Aftenbladet karakteriserer ham slik: «Han er en høi og stærkbygget Mand med ædle og smukke Ansigts-træk og et Blik, hvoraf Hierteligheden selv synes at strømme ud. Efter endt Forretning (henrettelsen) i dag følte han sig megen angreben og ønskede han, at denne Execution maatte være hans sidste». Det ble den også.

Priess og Simonsen kunne imidlertid «prise seg lykkelig» over Isbergs dyktighet. Skarpretteren kunne for eksempel være nervøs og skamhogge offeret - slik som i 1833 - da en av Norges største massemordere, Nils Narumsbakken, skulle halshogges. Nils hadde tatt livet av en familie på åtte for å skjule tyveri av en klokke. Skarpretteren Lædel brukte hele 3 hogg for til slutt å nytte øksen som kniv for å få hodet av.

Priess ble henrettet først: «Med Ro og Anstand traadte Priess, ledsaget af sin Prest, op paa Tribunen. Hans kraftige og gode Holdning forblev uforandret». Dommen ble opplest, og den tyske pastor Möhne holdt en kort preken. Deretter knelte Priess og la hodet på blokken.

Möhne begynte å be Fadervår - poenget var at før «Amen» ble sagt, skulle hodet være av. Isberg hogg til på «forlat oss vår skyld». «Hovedet lagdes ved siden af Lægemet» i en tjæret trekiste. Skafottet ble så rengjort til Simonsens henrettelse. Da han steg opp på «Tribunen, var han ligbleg, Taarerne randt ham nedefter Kinderne». Det var presten Tandberg som bisto ham. De to knelte i bønn, og i denne stillingen henvendte «Simonsen i inderlig Bevægelse nogle simple (=enkle) og hjertelige Ord til Publikum». Han erkjente sin skyld og var beredt på straffen. Nå hadde han «vendt sig til Gud og fundet Naade». Han ba også de fremmøtte «betragte ham som et afskrækkende Exempel paa, hvortil Synden førte».

Så tok han farvel med alle, sterkt beveget. Deretter knelte han. «Idet Presten begyndte at fremsige Fadervor, bad Simonsen liggende rolig med Hovedet paa Skafottet: Herre annam min Aand - Herre Jesus Kristus». Dødshogget falt på «fri oss fra det onde».

Henrettelsene gjorde et dypt inntrykk og satte trolig fart i debatten om dødsstraffens berettigelse. I et lite skrift som kom en del år etter henrettelsen, fortelles det at «den senere så navnkundige Öienlæge K. overvar som ung læge henrettelsen. Han yttrede siden, at han dybt kom til at angre sin Nærværelse der; thi længe efter syntes han stadig at se de henrettede Forbrydere for sig». Likene ble ført til rettsmedisinsk institutt og senere gravlagt på den gamle Tøyen (kolera) kirkegård, som lå på Lakkegata og Tøyenhagen skolers grunn.

Samson Isberg oppga sitt skarpretteryrke etter henrettelsen i 1864. Som ny skarpretter ble ansatt Theodor Larsen, som var laborant ved Rikshospitalet. Og det var han som utførte de siste henrettelsene etter den sivile straffelov i 1876. Det året ble tre mennesker halshogd, blant dem arsenikkmordersken Sofie Johannsdatter fra Halden. Dødsstraffen for sivile forbrytelser ble opphevet i 1902.

Loven trådte i kraft den 1.1.1905. Nils Collet Vogt forteller i sine memoarer «Fra gutt til mann» at hans barnepike Nora hadde overvært henrettelsene i 1864 og etterpå dyppet lommetørklet sitt i blodet, og denne tøyfilla ble senere oppbevart som et klenodium.

 

Siste nytt i Nyheter

Vil gi gulrot til arbeidsgivere

Vil gi gulrot til arbeidsgivere

 • politikk

En NAV-rapport konkluderer med at innvandrere blir diskriminert i arbeidslivet. Afshan Rafiq (H) mener ledere som rekrutterer bredt bør belønnes med en bonusordning.

«Vi må snakke <BR>litt om Oslopakka»

Byrådet – etter ett år:

«Vi må snakke
litt om Oslopakka»

 • byrådet

Raymond Johansen kaller fortsatt Oslopakke 3 for en revolusjonerende gavepakke til Oslo - selv om Groruddalens prosjekter er skjøvet fram i tid. Han understreker spesielt at E6-lokkets kamp ikke er over.

Påvist asbest

Påvist asbest

Bydel Stovner har gitt pålegg til tomteeier om å sikre de forfalne byggene i Karihaugveien 22. Noen har tatt seg inn i byggene som man nå med sikkerhet ved inneholder asbest.

 
Ønsker innspill til innhold

Ny Groruddals-satsing skal planlegges

Ønsker innspill til innhold

 • Groruddals-satsingen

En ny Groruddals-satsing er på trappene og skal fylles med innhold. Alna-politiker Grete Horntvedt (H) og stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) oppfordrer groruddøler og lokalpolitikere til å komme med innspill.

Status fra Statens vegvesen

Status fra Statens vegvesen

 • statens vegvesen

Statens vegvesen sitter med flere av veiprosjektene i Groruddalen. I revidert Oslopakke 3 er ikke Fossum- eller Bredtvetdiagonalen nevnt. Men arbeidet fortsetter som før - og valg av trasé kan komme i 2017.

Overrasket med bydelspris

Alna bydelsutvalgsmøte:

Overrasket med bydelspris

 • Alna BU

Anne Grete Orlien trodde hun bare skulle snakke om sitt arbeid med pallekarmer i bydelsutvalgsmøte forrige uke. Den gang ei...

 
Positiv til tross for kutt

Henger områdeløft på Haugerud og Trosterud i en tynn tråd?

Positiv til tross for kutt

 • områdeløft

Monique Nyberget Hiller (Ap) leder styringsgruppen for områdeløft Haugerud og Trosterud. Hun er håpefull til satsing tross for kutt i Groruddals-satsingsmidler fra både stat og kommune.

Kriminalrapport om <BR>Bjerke-ungdom

Bjerke bydelsutvalg:

Kriminalrapport om
Bjerke-ungdom

 • Bjerke BU

Stasjonssjef John Roger Lund på Stovner politistasjon troppet opp med SaLTo-koordinator May-Britt Gunnaleite i bydelsutvalgsmøte for å informere bydelspolitikerne om Bjerke-ungdommen.

Dalens representant

Yrkes-NM i Bergen:

Dalens representant

 • NM

Endre Marx Westergren (18) skal sammen med sin makker representere Oslo kommune under Yrkes-NM. I tillegg er han Groruddalens utsending.

 
- Få saker <BR>og lite endring

Byrådet – etter ett år:

- Få saker
og lite endring

 • Byrådet – etter ett år:

Frp og Venstre mener byrådet har fått til for lite endringer med tanke på hvor lenge de har forberedt seg på å sitte med makta.

Bjerke mister millioner

Byrådet - etter ett år:

Bjerke mister millioner

med nytt kriteriesystem

 • Byrådet – etter ett år:

Bydelene får nytt kriteriesystem til fordeling av penger. Bjarne Kristoffersen (SV) kritiserer eget byråd og mener Bydel Bjerke vil tape så mye som 30 millioner kroner.

– Dårligere <BR>tilbud enn før

Et tilbakeskritt for t-banen:

– Dårligere
tilbud enn før

 • kollektivtrafikk

Etter åpningen av Lørenbanen har Åge Pettersen erfart å stå som sild i tønne på t-banen hver dag på vei til og fra jobb. I tillegg har t-banetilbudet i praksis blitt halvert.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!