Skeptiske til planene

Skeptiske til planene

BEKYMRET BYDELSUTVALG: Knut Røli og Monique Nyberget Hiller er skeptiske til det nye forslaget for Manglerudprosjektet. Her ved den foreslåtte nye traseen for E6, der Smalvollveien går i dag.

De nye planene for E6 Manglerudprosjektet vekker stor skepsis i Bydel Alna.

I november kom Statens vegvesen med sitt nyeste forslag til utvidet planområde for Manglerudprosjektet. Knut Røli (Ap), leder i Alna bydelsutvalg, og Monique Nyberget Hiller(Ap), leder i bydelens miljø- og byutviklingskomité, er svært skeptiske til flere av konsekvensene ved det nye utredningsalternativet.

– Hele prosjektet handler om å bedre miljø og klima i bydel Østensjø, men med disse planene går det jo på bekostning av bydel Alna. Man kan ikke bare forskyve problemet på denne måten, sier Nyberget Hiller.

– Vi opplever at det nye utredningsalternativet kan medføre store konsekvenser for beboere, lokalveinett og uviklingsmuligheter i bydelen, tilføyer Røli.

Smalvoll(motor)veien

Det nyeste utkastet i Manglerudprosjektet har i følge Ap-politikerne flere bekymringsverdige elementer, men det som kanskje vekker størst oppsikt er forslaget om at E6-tunnellen skal munne ut ved Smalvollveien, som dermed også blir omgjort til motorvei.

– Beboere på Tveita plages allerede av støy, og dette vil bare øke med en ny motorvei.

I tillegg reiser planene et stort spørsmålstegn rundt mulighetene for utviklingen på Breivoll, som naturligvis påvirkes kraftig av europavei og tunnell.

Røli forventer at den videre planleggingen av dette mulige alternativet ser på hvilke konsekvenser for luft- og støy-forurensing dette vil ha for boligene som ligger på Tveita og Teisen.

– Her må det lages simuleringer som viser disse forholdene. Videre må det lages gode skisser, som i detalj kan illustrere hvordan en eventuell E6 i Smalvollveien vil kunne se ut fra ulike steder i området.

Flere problemer

Et annet problem er hvordan forslaget bare inneholder én tiltenkt ankomstvei inn på E6, nærmere bestemt ved Bryn. Dette betyr at lokaltrafikken i enda større grad er nødt til å gå på småveiene og lokalveinettet. Røli er samtidig bekymret for at det foreslåtte alternativet skaper enda en barriere i dalbunnen, i tillegg til de som allerede er der. Sist, men ikke minst, innebærer forslaget også å utvide Teisenkrysset.

– Her ligger boligbebyggelsen tett innpå veinettet, og er allerede i dag berørt av nærheten til de store trafikkårene Ring 3 og Strømsveien. Vi er bekymret over at det ikke presiseres hvor store inngrep som planlegges, sier Nyberget Hiller.

– Tenk annerledes

Knut Røli er også forundret over at Statens Vegvesen ikke har mer dialog med et så miljøopptatt byråd og velger å fortsette med planleggingen av store veikryss og tunneller for å sluse trafikken inn og ut av Oslo.

– Det ideelle ville jo være å redusere trafikken, i dette tilfellet inn fra sør.

Her burde det vært utredet hva ulike trafikkregulerende tiltak kunne fått redusert biltrafikken inn til Oslo. Som gratis innfartsparkering ved jernbanestasjonene i Østfold og Akershus.

Her tenker Alna BU at det ville være naturlig å i større grad fokusere på mulighetene for å i større grad flytte trafikken, spesielt tungtransporten, over på jernbane.

Nyberget Hiller synes det er positivt at statens vegvesen nå erkjenner at det må tas store grep for å gi gode boforhold ved å redusere støy og luftforurensing, og bedre framkommeligheten for gående og syklende langs eksiterende og planlagt veinett.

– Som vi har påpekt tidligere har også vår bydel behov for tiltak for å redusere de trafikkskapte miljøproblemene langs E6. "Vår" del av E6, fra Karihaugveien til Ulven/Teisen er en av de mest trafikkerte i landet, derfor har har vi ønsket lokk/tunnelløsning her.

Alna BU opplever at Statens vegvesen er skeptiske til denne type løsninger deres bydel, men at man i Manglerudprosjektet har greid å se at alternativer med ekstra lang tunnel vil gi de beste løsningene for folk som bor langs veien.

– Vegvesenet har valgt å se på hele strekningen fra Klemetsrud til Ulven i prosjektet, noe som sikrer en helhetlig og god løsning for innbyggerne i bydel Østensjø. Men man kan ikke løse utfordringer ett sted, ved å øke utfordringene et annet sted. Vi trenger løsninger som også sikrer bedre bokkvaliteter i vår bydel, ikke ytterligere forringelse."

– La din stemme høres

– Heldigvis er ingenting vedtatt ennå, sier Monique Nyberget Hiller.

–Nå er det viktig at vi får tydeliggjort hvilke utfordringer vi mener må utredes nøye før man endelig kan ta stilling til planene. Da er det viktig at også andre enn oss politikere melder inn hva de er opptatt av. Det er stort engasjement blant beboere i vår bydel i denne saken, og flere kontakter oss som lokalpolitikere. Dettte er veldig bra og gir oss viktige innspill.

Siste nytt i Nyheter

Tar barnas helse på alvor

Barnas kosthold og
bevegelse tas på alvor

 • Barn

Barnehagematen.no leverer varm og hjemmelaget mat som er spiseklar til barnehager, skoler og aktivitetsskoler. Nå har de ansatt en lokalkjent person i Groruddalen som skal passe på at alt går som det skal.

– Det ligger mye kraft her

Het debatt om østkantungdom:

– Det ligger mye kraft her

 • Østkantungdom

Ordfører Marianne Borgen (SV) ville møte ungdom på Haugenstua for å snakke om hvordan de føler det rundt debatten om Groruddals-ungdom som har blusset opp i det siste. Hun mener det er viktig å skape et nyansert bilde.

– Fakta har makta

Ung medvirkning i Bydel Grorud:

– Fakta har makta

 • UngMed

Årets UngMed ble arrangert for fjerde gang med paneldebatt, byrådsleder, varaordfører og ordfører. 1200 engasjerte ungdommer har deltatt i prosessen - som belyser den siste tids debatt om østkantungdom. Byrådslederen roser ungdommens politiske engasjement.

 
Skuffet over trikke-nei

Går ikke på skinner for trikk til Tonsenhagen:

Skuffet over trikke-nei

 • Trikk til tonsenhagen

Flertallet stemte ned forslaget fra SV i Stortinget om finansiering av en trikkeløsning til Tonsenhagen. SV kaller det hele et politisk svik.

Skole + kultur + idrett = sant

Skolebehovsplanen 2018-2027:

Skole + kultur + idrett = sant

 • Skolebehovsplan

Den store nyheten for den nye skolebehovsplanen er ny skole på Voldsløkka med idrett og kultur i mente. Men det skal ikke stå stille i Groruddalen - og planen er å gjøre skolene enda mer til lokale knutepunkt.

Nå skal alle mødre<BR> få hjemmebesøk

Jordmor til folket i Bydel Alna:

Nå skal alle mødre
få hjemmebesøk

 • Bydel Alna

Bydelsutvalget i Alna bydel vedtok å styrke jordmortjenesten i bydelen. I lang tid har ikke Alna hatt et godt nok tilbud i tråd med kommunens retningslinjer.

 
Google Maps

Har du tips til saken?   Send e-post

Ran på Ellingsrud:

To unge gutter pågrepet

 • Ran

To unge gutter er pågrepet etter et væpnet ran av en bensinstasjon på Ellingsrud natt til torsdag – fem timer etter at politiet fikk inn meldingen. Samme kveld ble også Esso på Kalbakken ranet.

Løfter fram tidlig innsats

Jonas Gahr Støre til Rommen skole:

Løfter fram tidlig innsats

 • Intensivoppfølging

Jonas Gahr Støre (Ap) møtte Rommen-elever og lærere for å snakke om planer for fremtiden og intensivoppfølgingen byrådet ruller ut på skoler i hele Groruddalen. Han satser på at det kan bli en nasjonal ordning.

Gir ikke opp private barnehager

Høyre i Bydel Bjerke:

Gir ikke opp private barnehager

 • Barnehage

Under bydelsutvalgsmøtet sist torsdag ble det debatt rundt reguleringsplan for barnehage og bolig i Haugmannsveien 16. Det store temaet var manglende støtte til private barnehager og byrådets tilskudds-stopp.

 
- En klar marsjordre

Regjeringen med «gavepakke» til Manglerudprosjektet:

- En klar marsjordre

 • Manglerudprosjektet

1,1 milliard settes av i Nasjonal Transportplan (NTP) til oppstart av Manglerudprosjektet fremover. Oslopolitikerne forteller at de ikke vil akseptere løsninger som bygger ned boforholdene et sted for å gagne et annet - og ber vegvesenet gå i tenkeboksen.

Pusset opp for <BR>bedre arbeidsmiljø

Pusset opp for
bedre arbeidsmiljø

 • Barnevern

Alna barnevernstjeneste har flyttet til nye lokaler på Lindeberg. Målet er å skape en mer aktivitetsbasert hverdag på jobb.

Bilulykke på Kalbakken

Bilulykke på Kalbakken

 • ulykke

Ved tolvtiden tirsdag formiddag rykket nødetatene ut etter meldinger om en bilulykke ved Kalbakken senter. Sjåføren hadde mistet kontrollen over bilen, og kjørt rett inn i treet på toppen av rundkjøringen.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!