Skolebehovsplanen 2018-2027:

Skole + kultur + idrett = sant

Skole + kultur + idrett = sant

STORE PLANER: Elisabeth Anker, leder i idrettssekretariatet og Kjetil Storaas Hansen, divisjonsdirektør for bydrift fra Bymiljøetaten, assisterende direktør Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten og Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg presenterer planer for skolebygg fra 2018-2027. Grunnskoleplanen er nå ute på høring.

Den store nyheten for den nye skolebehovsplanen er ny skole på Voldsløkka med idrett og kultur i mente. Men det skal ikke stå stille i Groruddalen - og planen er å gjøre skolene enda mer til lokale knutepunkt.

Tekst:

Publisert:

Se bildet større

ANSIKTSLØFTNING: Ellingsrud skole skal rehabiliteres innen 2025.

Tidslinje for skoleprosjekter i Groruddalen:

Grorud:

2019 - utvidelse av Groruddalen ungdomsskole ferdigstilles

Bjerke:

2018 - ny flerbrukshall ved Årvoll skole og ny flerbrukshall ved Refstad skole

2019 - ferdigstillelse av byggetrinn to på Løren skole

Alna:

2018 - erstatning av midlertidig kapasitet ved Jeriko og Skjønnhaug skoler

2020 - permanent utvidelse av Tveita skole

2022 - ny skole ved Verdensparken (avhengig av planene for Furuset-utbygging)

2023 - rehabilitering og utvidelse av Bakås skole og Ellingsrudåsen skole

2025 - rehabilitering og eventuelt en utvidelse av Ellingsrud skole

Stovner:

2020 - nye Vestli skole med flerbrukshall ferdigstilles og paviljonger ved Stovner skole erstattes av permanente bygg

Det har skjedd mye på skolefronten i Groruddalen de siste årene. Haugenstua og Tokerud skoler sto ferdig i fjor, og Vollebekk skole er klar til høsten. Siden 2012 har det blitt investert 3 milliarder kroner i skolebygg hvert år. Assisterende direktør i Utdanningsetaten, Dag Hovdhaugen, forteller at det blir tydeligere at skolen har en finger med i byplanlegging.

- Planleggingen for dagens og morgendagens elever gjøres med utgangspunkt i byen som helhet. Skolene skal være naturlige møteplasser for lokalmiljøene, en arena for idrett og aktivitet og tilretteleggere av frivillig aktivitet. Skolene, skolegårdene og flerbrukshallene skal være levende bygg, både på dagtid og på kveldstid, sier han.

- Begynner dere først nå å tenke på skolen som et knutepunkt?

- Nei, det har alltid vært sånn, men det blir stadig mer fokus på det, sier han.

Tar hensyn til møteplassene

Hovdhaugen legger ikke skjul på at det følger med visse utfordringer med en slik planlegging.

- Det er nye muligheter til hvordan skolebyggene kan brukes, samtidig er det knyttet noen utfordringer til det. Vi må passe på at verdiene som i fellesskap er lagt ned i skolen blir ivaretatt, og det må være trygge steder å være. Det er mye å ta hensyn til, men vi ønsker at byggene våre blir brukt, sier han.

I Groruddalen peker han på området Groruddalen øst, med Ellingsrud og Bakås. Der skal det skje en endring fremover.

- Det skal rehabiliteres og bygges nytt. Vi må se på strukturen på nytt. I tillegg skal det også skje en rehabilitering og utvidelse på Vestli, påpeker han.

- Vil det komme en splitter ny Vestli skole?

- Skolen skal ikke flyttes, men rehabiliteres. Den vil fremstå som en ny skole.

Rehabiliterer gamle skolebygg

Han mener dermed at skolen pusses opp og blir et moderne skolebygg - annet enn slik det ser ut i dag. Det har lenge vært et ønske fra befolkningen på Vestli at det gjøres noe med barneskolebygget. Tokerud ungdomsskole i nærheten ble helt ny i fjor.

- Vi prøver å gjøre det vi kan for å beholde skolebygg som har en verdi. Spesielt i indre by kan man si at vi har beholdt de gamle byggene og rehabilitert dem så de fungerer som moderne skolebygg.

Til høsten åpner nye Vollebekk skole. Skolen ligger rett ved Brobekkveien, og er en helt ny skole. Rundt er det planlagt opp til 800 nye boliger i tiden fremover.

- Den kommer tidlig, og ligger i et område med gammel næringsvirksomhet, men vi vet at det er nå de begynner å bygge ut der. Det er en god plassering av skolen, mener Hovdhaugen.

Samarbeid om kultur og idrett

Det er altså Voldsløkka som er vinneren denne skolebehovsplanen.

- På Voldsløkka har Oslo kommune lagt til rette for den største satsningen mellom idrett og skole i nyere tid. Her er det rom for arealer fra andre idretter. Det er også muligheter for en kultursal i skoleanlegget. Dette styrker Voldsløkka som samlingspunkt i Nordre Aker og Sagene, og viser at skolen er en driver for byutviklingen, sier han.

Det er anslått vekst på om lag 3 500 elever i grunnskolen fra skoleåret 2017/18 til skoleåret 2026/27. Dette er noe mindre enn anslaget i forrige skolebehovsplan-periode.

- Når skolene planlegges, vurderes også funksjoner som flerbrukshaller, kulturstasjoner, bibliotek, barnehager, boliger og næring, forteller Hovdhaugen.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

36 nye leiligheter <BR>der det før var butikk

Planene for Lavrans vei 1B er å rive bygget til den tidligere nærbutikken i Smalvollskogens borettslag og erstatte den med en boligblokk.

Vurderer beboerparkering i Bjerke bydel

Bydel Bjerke har tatt opp beboerparkering som et aktuelt tiltak mot villparkering.

 
– Kommer ikke til <BR>huset på prærien

De første 56 boligene av totalt 800 OBOS-leiligheter på Vollebekk hadde salgsstart tirsdag 25. april.

Ny turvei med <BR>bekk og belysning

Det blir ny bekk, turvei og belysning på Rommensletta. Første tak med gravemaskinen er allerede tatt – og alt skal stå klart til høsten 2017. Hovedmålet er å rense overvannet som siver inn til søppelfyllingen under sletta.

Pusser opp kjøkkenet

Nestemann ut som får tildelt IKEA nabofond er Furuset Fotball IF og deres møteplass på Furuset stadion. I ni år har de søkt om midler til oppussing av oppholdsrommet sitt. Nå skal drømmen gå i oppfyllelse.