Møte i Alna bydelsutvalg:

Skyver sak til nytt BU

Skyver sak til nytt BU

 

Alna bydel må finne en løsning på hvordan tilbudene ved Nordre Lindeberg gård og Tveten gård skal fortsette. Men det blir opp til de nye politikerne å finne ut av.

Se bildet større

AVVENTER: Knut Røli (Ap) og Alna bydelsutvalg vil ikke vedta noe om hvordan bydelstilbudene ved Tveten gård og Nordre Lindeberg gård skal løses. Det må de nye politikerne ta stilling til på neste BU-møte.

Se bildet større

HAR IKKE RÅD: Husleiekompensasjonen i Grønt hefte uteblir. Det gjorde at bydelen ble presset til å si opp leieavtalene for Tveten gård og Nordre Lindeberg gård i desember 2014. Bydelsdirektør Tore Olsen Pran er likevel klar på at bydelens tjenester ved begge gårdene skal bli bedre.

Dette er saken:

• Bydel Alna overtok leieavtalen for Tveten gård 1. januar 2004 og videreførte med dette de kommunale aktivitetene på gården. Bydelen står også som drifter av Nordre Lindeberg gård.

• I Oslo-budsjettet er det hvert år satt av midler til Bydel Alna i form av husleiekompensasjon for begge gårdene. Dette for å dekke husleie og noe annen aktivitet.

• Denne godtgjørelsen har imidlertid ikke fulgt vanlig prisstigning, samtidig som bydelen har sittet med vedlikeholdsansvaret. Det har gjort det vanskelig for bydelen i en stram økonomiperiode. I desember 2014 valgte derfor bydelen å si opp leieavtalen med Kulturetaten for begge gårdene, med virkning fra 1. januar 2015.

• I samme vedtak ba bydelsutvalget bydelsdirektøren om å forhandle fram ny leieavtale med Kulturetaten, for begge gårdene, men hvor det kun leies ut etter det bydelen har behov for og hvor etaten står ansvarlig for gårdene. Pr. dags dato er man ikke kommet fram til en slik avtale for noen av de to gårdene.

Bydelen har hatt ansvaret for begge gårdene, men fikk da husleiekompensasjon fra bystyret på henholdsvis 1,6 millioner kroner til Tveten gård og 400.000 kroner til Nordre Lindeberg gård. BU valgte å si opp leieavtalene da 2015-budsjettet ble behandlet i fjor. Årsaken er at kompensasjonen ikke fullt ut dekker de reelle driftskostnadene.

Det gjør at vi ikke lenger har råd til å ha ansvaret for disse to gårdene. Når det gjelder Tveten gård ønsker bydelen å bli leietaker på vanlig vilkår, men vi har trolig kun behov for å leie lokaler på rundt 1000 kvadratmeter, og ikke 7000 kvadratmeter som tidligere. Slik det ser ut til nå, blir vi en av flere leietakere ved gården, opplyser bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

– Dette gjør det også tydeligere hvem som har drift- og vedlikeholdsansvaret for gårdene, fortsetter Pran.

Alna har ikke råd

I desember 2014 fattet BU et vedtak om at bydelens tilbud ved gården ikke skulle svekkes, men heller styrkes. Dette er også et klart mål fra bydelsdirektørens side.

– Hovedhuset på Tveten gård skal stå ferdig rehabilitert i februar 2016. Det vil gi muligheter for å få mer aktivitet på gården, både lokale og regionale nedslagstilbud. Men noen må dra denne utviklingen, opplyser Olsen Pran.

Kulturetaten, som er eier, vil ha ansvaret for å lage et nytt konsept for Tveten gård. I løpet av høsten lyses derfor en stilling ut som prosjektleder, hvor etaten selv vil stå som arbeidsgiver. Bydel Alna vil naturligvis ta del i en slik styringsgruppe, men hvilke lokale aktører som kommer til å sitte i denne vil ikke avtroppende bydelsutvalg ta stilling til.

Vedtak blir utsatt

Politikere, frivillige og representanter fra administrasjonen pekes på som naturlige aktører fra Alna i en slik styringsgruppe. Siden et nytt bydelsutvalg står på trappene, vedtok avtroppende BU å sende saken videre til Arbeidsutvalget. Den vil så dukke opp på sakskartet til det nye BU.

Vi ønsker å være tydelige på hva vi ønsker å fylle Tveten gård med. Det samme gjelder Nordre Lindeberg gård. Men vi vil ikke fatte et vedtak i dag som binder det nye BU for mye, påpeker utvalgets leder Knut Røli (Ap).

– Det er viktig at vi har en konsensus i dette, samtlige partier må være enige, fortsetter Børge Ingvaldsen (H).

Les hele saken, og mer om BU-møtet i Alna, i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Blir et pilotsykehjem

Flytteprosessen fra Lindeberg sykehjem er over. Beboere og ansatte er på plass i Ellingsrudhjemmet - som etter flere år og kamper har blitt et heldigitalt sykehjem med store rom for beboerne.

Tradisjonsrik frokost 1. mai

Bjerke SV inviterer nok en gang til frokost på arbeidernes dag førstkommende mandag.

 
Vil ha kasino på Bjerkebanen

Bjerke Frp har besluttet å ta med bygging av kasino på Bjerke travbane i sitt lokalpartiprogram, selv om det pr. i dag er ulovlig.

Oslo kommune kjøper opp Hafslund

Oslo kommune har kjøpt Hafslunds strømnett og kraftproduksjon. Raymond Johansen (Ap) kaller det for den største krafttransaksjonen gjennomført i Norge noensinne.

Ny turvei med <BR>bekk og belysning

Det blir ny bekk, turvei og belysning på Rommensletta. Første tak med gravemaskinen er allerede tatt – og alt skal stå klart til høsten 2017. Hovedmålet er å rense overvannet som siver inn til søppelfyllingen under sletta.