Snart stenger Østensjøbanen

Snart stenger Østensjøbanen

VEDLIKEHOLD: T-banen slutter å gå fra Hellerud i neste uke. Da blir det buss for bane.

Tirsdag 7. april begynner arbeidene med fornyelse og vedlikehold av Østensjøbanen på strekningen mellom Hellerud og Skullerud. Det betyr buss for bane til april 2016.

Dette gjøres mens Østensjøbanen er stengt:

Dagens spor og skinnegang samt stasjonsplattformer skal rives.

Stasjonene gjenåpner med ny belysning, nye leskur og informasjonselementer.

Banestrekningen vil i sin helhet fundamenteres på nytt med ny skinnegang, nye plattformer og nye strømskinner.

Ca 6 Km kjørevei skal fornyes

Ca. 100 000 Kubikkmeter masse skal fraktes ut av T-banestrekningen og til et eget deponi ved Mortensrud.

Tilsvarende skal omtrent samme mengde ny masse fraktes inn.

Ca 20 000 meter skinner

Ca 10 000 meter strømskinner

Ca 15 000 sviller

12 adkomstveier anlegges midlertidig til anlegget.

Skøyenåsen likeretterstasjon fornyes og vil bidra til økt kapasitet og stabil strømforsyning til anlegget når det gjenåpner med 2 avganger i kvarteret.

I 1926 ble Østensjøbanen åpnet som trikkelinje fra Vålerenga til Oppsal. I 1998 ble strekningen forlenget til Mortensrud. Nå begynner vedlikehold og oppgradering av strekningen, noe som vil bety økt togfrekvens og bedre rutetilbud. I april 2016 skal det kunne trafikkeres med minimum to tog per kvarter i begge retninger uten begrensninger.

I tidsrommet Østensjøbanen er stengt, etableres det egen busslinje mellom Skullerud og Helsfyr. T-banetrafikken på strekningen mellom Hellerud og Mortensrud opphører fra driftstidens begynnelse. Fra samme tidspunkt etableres erstatningstrafikk med buss.

Les mer om prosjektet på www.sporveien.com.

Siste nytt i Nyheter

Blir et pilotsykehjem

Flytteprosessen fra Lindeberg sykehjem er over.

Tradisjonsrik frokost 1. mai

Bjerke SV inviterer nok en gang til frokost på arbeidernes dag førstkommende mandag.

 
Vil ha kasino på Bjerkebanen

Bjerke Frp har besluttet å ta med bygging av kasino på Bjerke travbane i sitt lokalpartiprogram, selv om det pr. i dag er ulovlig.

Oslo kommune kjøper opp Hafslund

Oslo kommune har kjøpt Hafslunds strømnett og kraftproduksjon. Raymond Johansen (Ap) kaller det for den største krafttransaksjonen gjennomført i Norge noensinne.

Ny turvei med <BR>bekk og belysning

Det blir ny bekk, turvei og belysning på Rommensletta. Første tak med gravemaskinen er allerede tatt – og alt skal stå klart til høsten 2017. Hovedmålet er å rense overvannet som siver inn til søppelfyllingen under sletta.