Status for brakkene på Rødtvet

Status for brakkene på Rødtvet


BRAKKER: Slik ser brakkene ut i Sletteløkka 44.


I lang tid har naboene på Rødtvet ønsket seg boliger på tomta til Sletteløkka 44. I fjor ga kommunen klarsignal for brakkerigg på tomta i tre år, men på grunn av manglende tillatelse kan de ikke tas i bruk.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.01.2017 kl 10:49

Akers Avis Groruddalen har tidligere skrevet om Sletteløkka 44 og opprettelse av brakkerigg. Eiendommen ligger i randsonen mellom bydelene Grorud og Bjerke, rett ved avkjøringa til Trondheimsveien på Rødtvet. Naboene til tomta startet «Aksjon Sletteløkka 44» for å få til boligbygging på tomta. I 2015 svarte kommunen med å gi tillatelse til brakkerigg i tre år.

– Rammetillatelse ble gitt 22. mai i fjor, med en varighet på tre år. Treårsfristen begynner å løpe fra endelig vedtak i saken, sier han.

Vedtaket om brakkerigg ble påklaget til Fylkesmannen som betyr at det endelige vedtaket i saken skjedde 25. september i fjor,

Skal fjernes i 2018

Dette betyr at brakkene skal være fjernet innen 25. september 2018.

– Det er tiltakshaver som er ansvarlig for at brakkene fjernes, forteller kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten.

Han innrømmer at de ikke har mottat søknad om brukstillatelse som i bunn og grunn betyr at brakkene ikke kan tas i bruk.

– Det er gitt igangsettingstillatelse, men vi har ikke mottatt søknad om brukstillatelse – noe som må være på plass før boligbrakkene kan tas i bruk, forteller Larsen.

– Vi har mottatt en henvendelse i saken, fra tiltakshaver, som anmodet om forlenget varighet av tillatelsen. Til dette har vi svart at en slik vurdering forutsetter innsendelse og ny behandling av en helt ny søknad. Det vil si at vi først kan tar stilling til en forlengelse når vi eventuelt mottar en søknad. En slik søknad står tiltakshaver fritt til å sende inn, forklarer han.

Siste nytt i Nyheter

Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.

Føflekkreft 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av føflekkreft. Tirsdag 23. mai er det den internasjonale hudsjekkdagen Euromelanoma.

 
Groruddalen: «Lengre fram i tid og på lang sikt»

Byrådet inviterte til folkemøte på Årvoll gård om hva revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel betyr for Groruddalen. Ifølge byråd Hanna Marcussen er det mange planer i lufta for blant annet Rommen og Grorud - men de ser ikke ut til å bli realisert med det første.

IKEA hjelper Asma (25) med fremtiden

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og ordfører Marianne Borgen fikk møte Asma (25) som har vært åtte måneder i Norge. Hun har akkurat hatt sin første arbeidsdag på IKEA Furuset som en del av det første pilotprosjektet i den nye Groruddals-satsingen.

Syv nye skoler får gratis kjernetid

Flere elever på 1. trinn i Bjerke bydel får nå tilbud om gratis kjernetid i aktivitetsskolen (AKS). Byrådet forlenger nå tilbudet til å gjelde syv nye skoler i Groruddalen, som gjør at alle bydelene har fått tilbudet.