Status for Bydel Alna

Status for Bydel Alna

 

Dokumentet «Bydel Alna 2016» er et omfattende dokument som oppsummerer bydelens resultater i bydelsutvalgsperioden som avsluttes dette året.

Skrevet av:

Men det som kanskje opptar de fleste i bydelen enda mer, er at det 14 sider store dokumentet sier en god del om målene for de neste fire år - og ikke minst hva man skal ha oppnådd.

Hvert år utar-beider og politisk behandler Bydel Alna kommu-nens formelle styringsdoku-menter som budsjett, regnskap årsmelding og statistikk. I tillegg har BU hvert år behandlet en egen sak om resultatene fra året før. Nå som man nærmer seg slutten på hele bydelsperioden på fire år, mener bydelsdirektøren at det er riktig både å oppsummere og skissere viktige utfordringer, samt konkretisere hva bydelen ønsker å oppnå fram mot 2016.

Det sier seg nesten selv at grunnlaget for et slikt dokument må gjennom en omfattende politisk behandling før det hele avsluttes i bydelsutvalget. Det begynte med Alna Ungdomsråd, Rådet for funksjonshemmede og Miljø- og byutviklingskomiteen. Deretter fortsatte behandlingen i Oppvekst- og kulturkomiteen, Alna internasjonale råd, Eldrerådet, Helse- og sosialkomiteen, Arbeidsutvalget - og altså 16. juni i BU.

Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli kan derfor være sikker på at når det nye BU tar fatt på sitt arbeid etter valget, så reflekterer ikke minst målene det mange av bydelens innbyggere mener er viktig fram mot 2016. Med andre ord får det nye BU her et gjennomarbeidet og nyttig planverktøy for sitt politiske arbeid.

Ikke bare inneholder «Alna 2016» erfaringer og synspunkter fra det nåværende BU som kan være et grunnlag for å trekke opp mål, strategier og tiltak fram mot 2016, men også en avsluttende del om bydelens styringssystem og planverk som skisserer hvordan det nye bydelsutvalget i 2012 kan vedta et grunnlag for de neste fire årene, blant annet gjennom en revisjon av bydelens strategiske plan.

Mange resultater

I en bydel der mange av overskriftene etter fire års BU-møter har beskrevet en veldrevet og økonomisk særdeles solid bydel, kan det neppe karakteriseres som noen «bombe» at resultatene er mange og gode. Vi kan ikke nevne alle punktene fra skrytelista her, men nøyer oss med noen av de viktigste:

Fra 2007 og til 2010 er det opprettet til sammen 498 nye barnehageplasser. Det er etablert tre nye barnehager; Havnehagen, Østausa og Gransbakken. Ikke mindre enn 98 prosent av alle bydelens fire- og femåringer i bydelen går i barnehage. Et viktig mål for norsksatsingen er nådd. Det er innført gratis kjernetid for fire og femåringer og «språkløftet». Det er også etablert et fagsenter for barn og unge (åpnet 1. oktober i fjor), der man samler tjenester som kan bistå familier, og koordinere bydelens samlede arbeid.


Fokuset på tidlig intervensjon for avdekking og tiltak for risikobarn og unge er blitt større og man er blitt bedre på å melde til barnevern og andre Dessuten er det tverrfaglige samarbeid og forebyggende arbeidet i barne-vernet blitt bedre, blant annet gjennom etablering av lokale tiltak som Gjestehuset og ungdomsbasen.

For voksne innen pleie, rehabilitering og omsorg er Haugentunet boliger for mennesker med nedsatte funksjonsevner kommet i drift og brukervalg i hjemmetjenestene med praktisk bistand i 2008 og hjemmesykepleie fra 2009.

Utfordringer

Når det gjelder arbeidsmiljø har man innført en arbeids- og inkluderingspris. Smalvollskogen barnehage vant prisen i 2008, Lohøgda barnehage i 2009 og i fjor var det Haugen bo- og miljøarbeidertjeneste med sine fire beboere som vant prisen. 

På frivilligområdet kan man se tilbake på gode utviklingsprosesser i lokalsamfunnene blant annet på Ellingsrud, Furuset, Lindeberg, Trosterud, Haugerud og Teisen/Fjellhus. Det har vært områdeløft på Furuset og det er gitt innspill til sentrale plan- og byutviklingsprosesser for Alnaelva, Nyland Syd og IKEA-området.

Kulturmessig kan man se tilbake på en rekke flotte arrangementer på «hjørnesteinsvirksomhetene» Tveten gård og Nordre Lindeberg.


Så langt skrytelista.

Nå kommer utfordringene. For barn og unge er det blant annet fortsatt økende behov for tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Innen 2016 er målet blant annet at alle barn kan norsk når de begynner på skolen og at åtte av ti ungdommer fullfører videregående opplæring. For de voksne blir en av de største utfordringene innføringen av Samhandlingsreformen med ny Folkehelse-lov og ny Helse- og omsorgslov. Det innebærer blant annet økt fokus på forebyggende helsearbeid og overføring av oppgaver fra spesialhelsetjenesten til kommunen. 

Men den kanskje aller største utfordringen i årene som kommer blir sannsynligvis økonomiske rammer som ikke øker og som krever økt effektivisering. Sannsynligvis vil også kostnadene øke innen noen tjenesteområder der de individuelle brukerbehovene er omfattende.


- Som BU-leder er jeg stolt over å kunne overlevere en bydel der det meste er på stell til et nytt bydelsutvalg. Det er fint å kunne komme med gode innspill og råd til de nye folkevalgte som etter høstens valg skal overta stafettpinnen i Bydel Alna, sier BU-leder Knut Røli (Ap) i en kommentar til dokumentet.

 

Siste nytt i Nyheter

...vent med applausen

Ja til storbylegevakta på Aker

...vent med applausen

 • Aker sykehus

Styret i Oslo Universitetssykehus er helt enige med Oslo kommune; storbylegevakta skal etableres på Aker sykehus. Det skal oppføres som et nytt bygg innen 2021. Men skepsisen om prislapp og tidsaspekt har ennå ikke lagt seg.

– Det dummeste jeg har hørt

– Det dummeste jeg har hørt

 • politihøgskolen

Raymond Johansen (Ap) er mildt sagt opprørt etter Venstre-toppens argumenter om politihøgskolen. Han holder Venstre og Elvestuen som ansvarlig dersom skolen flyttes ut av Oslo.

Tar igjen opp kampen for politihøgskolen til Groruddalen

Kampen om politihøgskolen

 • politihøgskolen

Regjeringen skapte debatt da det kom fram at de ønsker å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo og politihøgskolen står høyt på lista. Ola Elvestuen (V) gjentar likevel ordene han selv brukte i valgkampen i 2011; få politihøgskolen til Groruddalen. Selv om utflyttings-lista er et kompromiss mello...

 
Raser mot uforutsigbar eiendomsskatt

– Useriøst!

 • Eiendomsskatt

Næringen selv er ikke videre fornøyd med byrådets planer om eiendomsskatt på næringsbygg, verk og bruk. Nina Solli i NHO Oslo og Akershus kaller prosessen for å finne eiendomsverdien for useriøs.

Nå skal også næringen punge ut

Eiendomsskatten øker mest på østkanten i 2017

Nå skal også næringen punge ut

 • Eiendomsskatt

Oslo kommune vil få inn tre ganger så mye eiendomsskatt i 2017 enn budsjettert. Grunnen er at næringseiendommer i år skal beskattes. Finansbyråd Robert Steen (Ap) tror ikke det vil ha en effekt for utbygging i Groruddalen fremover.

Kommunen tar over Oslo-søppelet

Kommunen tar over Oslo-søppelet

 • Oslo kommune

Etter månedsvis med manglende søppelhenting og anmeldte brudd på arbeidsmiljøloven var endelig begeret fullt for byrådet. Nå tar Oslo kommune over avfallsinnhentingen fra Veireno med umiddelbar virkning.

 
Groruddalen på «tinget»

Høring om endring av eierseksjonsloven:

Groruddalen på «tinget»

 • Eierseksjonsloven

For å vise politikerne at endringer i eierseksjonsloven er en viktig sak for sameier og enkeltbeboere i Groruddalen møtte mange representanter opp til høringen på Stortinget sist tirsdag.

– Kontantstøtte hindrer integrering

– Kontantstøtte hindrer integrering

Bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz (Ap) på Stovner langer ut mot kontantstøtten som han mener hindrer integrering, spesielt i hans bydel. Stovner har nest størst andel av beboere som mottar kontantstøtte i Oslo.

Bekymret for kutt i ungdomstiltak

Bekymret for kutt i ungdomstiltak

 • Bydel Grorud

I Grorud bydel har de i lang tid jobbet systematisk med ungdommer som dropper ut av skolen. Jan Bøhler (Ap) tok med partikollega Jonas Gahr Støre for å møte folkene bak tiltakene – og høre deres bønn om hjelp.

 
Stovner kan få <BR>varmtvannsbasseng

Stovner kan få
varmtvannsbasseng

 • Stovner bad

Det nye badet i Fossumdumpa på Stovner kan bli et varmtvannsbasseng med vannsklie. Spaden skal i jorda i 2019 – om ikke prosessen blir ferdig før.

Utbygging av ny E6 på Smalvollen

Debatt

Ny E6 på Smalvollen

 • debatt

I Alnaelvas Venner er vi svært overrasket over at Statens vegvesen nå foreslår å legge E6 i dagen langs Smalvollveien.

Legg dritten til Groruddalen!

Legg dritten til Groruddalen!

 • Innlegg

Jeg har hatt gleden av å skrive biografien til et par profilerte politikere og i den forbindelse har jeg også intervjuet andre politikere. Rikspolitikere med stortingsplass. Bystyrepolitikere. Ordførere i Norge. Noen av dem spurte jeg: «Hva kommer det av at all dritten blir lagt til Groruddalen?» Je...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!