Status for Bydel Alna

Status for Bydel Alna

 

Dokumentet «Bydel Alna 2016» er et omfattende dokument som oppsummerer bydelens resultater i bydelsutvalgsperioden som avsluttes dette året.

Skrevet av:

Men det som kanskje opptar de fleste i bydelen enda mer, er at det 14 sider store dokumentet sier en god del om målene for de neste fire år - og ikke minst hva man skal ha oppnådd.

Hvert år utar-beider og politisk behandler Bydel Alna kommu-nens formelle styringsdoku-menter som budsjett, regnskap årsmelding og statistikk. I tillegg har BU hvert år behandlet en egen sak om resultatene fra året før. Nå som man nærmer seg slutten på hele bydelsperioden på fire år, mener bydelsdirektøren at det er riktig både å oppsummere og skissere viktige utfordringer, samt konkretisere hva bydelen ønsker å oppnå fram mot 2016.

Det sier seg nesten selv at grunnlaget for et slikt dokument må gjennom en omfattende politisk behandling før det hele avsluttes i bydelsutvalget. Det begynte med Alna Ungdomsråd, Rådet for funksjonshemmede og Miljø- og byutviklingskomiteen. Deretter fortsatte behandlingen i Oppvekst- og kulturkomiteen, Alna internasjonale råd, Eldrerådet, Helse- og sosialkomiteen, Arbeidsutvalget - og altså 16. juni i BU.

Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli kan derfor være sikker på at når det nye BU tar fatt på sitt arbeid etter valget, så reflekterer ikke minst målene det mange av bydelens innbyggere mener er viktig fram mot 2016. Med andre ord får det nye BU her et gjennomarbeidet og nyttig planverktøy for sitt politiske arbeid.

Ikke bare inneholder «Alna 2016» erfaringer og synspunkter fra det nåværende BU som kan være et grunnlag for å trekke opp mål, strategier og tiltak fram mot 2016, men også en avsluttende del om bydelens styringssystem og planverk som skisserer hvordan det nye bydelsutvalget i 2012 kan vedta et grunnlag for de neste fire årene, blant annet gjennom en revisjon av bydelens strategiske plan.

Mange resultater

I en bydel der mange av overskriftene etter fire års BU-møter har beskrevet en veldrevet og økonomisk særdeles solid bydel, kan det neppe karakteriseres som noen «bombe» at resultatene er mange og gode. Vi kan ikke nevne alle punktene fra skrytelista her, men nøyer oss med noen av de viktigste:

Fra 2007 og til 2010 er det opprettet til sammen 498 nye barnehageplasser. Det er etablert tre nye barnehager; Havnehagen, Østausa og Gransbakken. Ikke mindre enn 98 prosent av alle bydelens fire- og femåringer i bydelen går i barnehage. Et viktig mål for norsksatsingen er nådd. Det er innført gratis kjernetid for fire og femåringer og «språkløftet». Det er også etablert et fagsenter for barn og unge (åpnet 1. oktober i fjor), der man samler tjenester som kan bistå familier, og koordinere bydelens samlede arbeid.

Fokuset på tidlig intervensjon for avdekking og tiltak for risikobarn og unge er blitt større og man er blitt bedre på å melde til barnevern og andre Dessuten er det tverrfaglige samarbeid og forebyggende arbeidet i barne-vernet blitt bedre, blant annet gjennom etablering av lokale tiltak som Gjestehuset og ungdomsbasen.

For voksne innen pleie, rehabilitering og omsorg er Haugentunet boliger for mennesker med nedsatte funksjonsevner kommet i drift og brukervalg i hjemmetjenestene med praktisk bistand i 2008 og hjemmesykepleie fra 2009.

Utfordringer

Når det gjelder arbeidsmiljø har man innført en arbeids- og inkluderingspris. Smalvollskogen barnehage vant prisen i 2008, Lohøgda barnehage i 2009 og i fjor var det Haugen bo- og miljøarbeidertjeneste med sine fire beboere som vant prisen. 

På frivilligområdet kan man se tilbake på gode utviklingsprosesser i lokalsamfunnene blant annet på Ellingsrud, Furuset, Lindeberg, Trosterud, Haugerud og Teisen/Fjellhus. Det har vært områdeløft på Furuset og det er gitt innspill til sentrale plan- og byutviklingsprosesser for Alnaelva, Nyland Syd og IKEA-området.

Kulturmessig kan man se tilbake på en rekke flotte arrangementer på «hjørnesteinsvirksomhetene» Tveten gård og Nordre Lindeberg.

Så langt skrytelista.

Nå kommer utfordringene. For barn og unge er det blant annet fortsatt økende behov for tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Innen 2016 er målet blant annet at alle barn kan norsk når de begynner på skolen og at åtte av ti ungdommer fullfører videregående opplæring. For de voksne blir en av de største utfordringene innføringen av Samhandlingsreformen med ny Folkehelse-lov og ny Helse- og omsorgslov. Det innebærer blant annet økt fokus på forebyggende helsearbeid og overføring av oppgaver fra spesialhelsetjenesten til kommunen. 

Men den kanskje aller største utfordringen i årene som kommer blir sannsynligvis økonomiske rammer som ikke øker og som krever økt effektivisering. Sannsynligvis vil også kostnadene øke innen noen tjenesteområder der de individuelle brukerbehovene er omfattende.

- Som BU-leder er jeg stolt over å kunne overlevere en bydel der det meste er på stell til et nytt bydelsutvalg. Det er fint å kunne komme med gode innspill og råd til de nye folkevalgte som etter høstens valg skal overta stafettpinnen i Bydel Alna, sier BU-leder Knut Røli (Ap) i en kommentar til dokumentet.

 

Siste nytt i Nyheter

Molly (6) lærte opp kronprinsen

Molly (6) lærte opp kronprinsen

 • Teglverket skole

Kronprins Haakon tok turen til Teglverket skole for å lære hvordan de jobber med læringsteknologi i skolehverdagen. På Teglverket har alle elever en ipad – og Molly fikk lære bort til selveste kronprinsen.

– Skaper usikkerhet <BR>og svekker tilliten

Reagerer på barnehage-stopp

– Skaper usikkerhet
og svekker tilliten

 • Espira

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mener saken om at byrådet stopper en Espira fra å bygge en privat barnehage på Økern skaper stor usikkerhet og svekker tillitsforholdet til kommunen.

Vil at bydelen setter<BR> inn kulestøtet

Vil at bydelen setter
inn kulestøtet

 • Bydel Alna

Bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap) og leder av oppvekst- og kulturkomiteen Ivar Morken (Ap) ber folk som ønsker å søke om frivillighetsmidler komme på informasjonsmøte i neste uke. De håper på stor oppslutning fra hele bydelen.

 
Ber Groruddalen<BR> mobilisere til kamp

Ber Groruddalen
mobilisere til kamp

 • Eierseksjonsloven

Jan Bøhler (Ap) skal lede arbeidet med eierseksjonsloven på Stortinget og ber folk samle seg for å kjempe mot bolighaiene. Han mener regjeringen skuffer med sine argumenter og går mot sine egne i bystyret.

Foreslår å senke <BR>farten på Stovner

Foreslår å senke
farten på Stovner

 • stovner

Forslag fra Bymiljøetaten om tiltak til nye fartssoner i Bydel Stovner er nå sendt ut på høring. Farten skal senkes og flere fartshumper foreslås etablert. I tillegg kan det komme fortau på bussholdeplasser på Høybråten.

– Deler prisen med<BR> alle på sykehjemmet

– Deler prisen med
alle på sykehjemmet

 • Hverdagshelten 2016

Sykehjemsprest Ellen Kolb-Schiager er kåret til «Groruddalens hverdagshelt 2016». Hun deler prisen med frivillige og ansatte på sykehjemmet.

 
En logo for fremtiden

En logo for fremtiden

 • Bjerke vgs

Lars-André Barth fra medielinja på Bjerke videregående skole vant logokonkurransen til idrettsprosjektet «Den rosa sko» – et Bjerke-prosjekt for å rekruttere flere jenter til idrett i Groruddalen.

Innførte dieselforbud for <BR>ikke å bryte loven

Bør forsere tiltak for å unngå forbud i fremtiden:

Innførte dieselforbud for
ikke å bryte loven

 • Dieselforbud

Overingeniør på luftkvalitet Susanne Lützenkirchen i Bymiljøetaten forteller at det er første gang Oslo har innført dieselforbud på grunn av dårlig luftkvalitet. Hun mener forsering av Euro VI-standard for lastebiler vil forhindre forbud i fremtiden.

SV-Valen til Furuset

SV-Valen til Furuset

 • Alna SV

I kveld kommer SVs nestleder Snorre Valen til Deichmanske bibliotek på Furuset for å snakke om fordelingspolitikk.

 
Hjelper elever «over kneika»

Hjelper elever «over kneika»

 • Skolepolitikk

Rommen skole fikk fem nye utviklingslærere dette skoleåret. Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) er glad for at elever som må tette noen hull kan få hjelpen de trenger.

Skaper brobyggere

Skaper brobyggere

FlexID er et nytt prosjekt i Bydel Grorud, der flerkulturell ungdom hjelpes til å finne sin identitet i møte med skole, familie og jobb, og tilslutt står igjen som «brobyggere» mellom kulturene.

Utvider med sushi og bakeri

Grorud tar sats i 2017

Utvider med sushi og bakeri

 • Grorud senter

Grorud senter skal pusses opp innvendig fram til påske. Da skal de friste med sushi, bakeri og kjøkkenbutikk. Ellers i Groruddalen har sentrene stort sett opplevd økning i omsetning i 2016.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!