Status for Bydel Alna

Status for Bydel Alna

 

Dokumentet «Bydel Alna 2016» er et omfattende dokument som oppsummerer bydelens resultater i bydelsutvalgsperioden som avsluttes dette året.

Skrevet av:

Men det som kanskje opptar de fleste i bydelen enda mer, er at det 14 sider store dokumentet sier en god del om målene for de neste fire år - og ikke minst hva man skal ha oppnådd.

Hvert år utar-beider og politisk behandler Bydel Alna kommu-nens formelle styringsdoku-menter som budsjett, regnskap årsmelding og statistikk. I tillegg har BU hvert år behandlet en egen sak om resultatene fra året før. Nå som man nærmer seg slutten på hele bydelsperioden på fire år, mener bydelsdirektøren at det er riktig både å oppsummere og skissere viktige utfordringer, samt konkretisere hva bydelen ønsker å oppnå fram mot 2016.

Det sier seg nesten selv at grunnlaget for et slikt dokument må gjennom en omfattende politisk behandling før det hele avsluttes i bydelsutvalget. Det begynte med Alna Ungdomsråd, Rådet for funksjonshemmede og Miljø- og byutviklingskomiteen. Deretter fortsatte behandlingen i Oppvekst- og kulturkomiteen, Alna internasjonale råd, Eldrerådet, Helse- og sosialkomiteen, Arbeidsutvalget - og altså 16. juni i BU.

Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli kan derfor være sikker på at når det nye BU tar fatt på sitt arbeid etter valget, så reflekterer ikke minst målene det mange av bydelens innbyggere mener er viktig fram mot 2016. Med andre ord får det nye BU her et gjennomarbeidet og nyttig planverktøy for sitt politiske arbeid.

Ikke bare inneholder «Alna 2016» erfaringer og synspunkter fra det nåværende BU som kan være et grunnlag for å trekke opp mål, strategier og tiltak fram mot 2016, men også en avsluttende del om bydelens styringssystem og planverk som skisserer hvordan det nye bydelsutvalget i 2012 kan vedta et grunnlag for de neste fire årene, blant annet gjennom en revisjon av bydelens strategiske plan.

Mange resultater

I en bydel der mange av overskriftene etter fire års BU-møter har beskrevet en veldrevet og økonomisk særdeles solid bydel, kan det neppe karakteriseres som noen «bombe» at resultatene er mange og gode. Vi kan ikke nevne alle punktene fra skrytelista her, men nøyer oss med noen av de viktigste:

Fra 2007 og til 2010 er det opprettet til sammen 498 nye barnehageplasser. Det er etablert tre nye barnehager; Havnehagen, Østausa og Gransbakken. Ikke mindre enn 98 prosent av alle bydelens fire- og femåringer i bydelen går i barnehage. Et viktig mål for norsksatsingen er nådd. Det er innført gratis kjernetid for fire og femåringer og «språkløftet». Det er også etablert et fagsenter for barn og unge (åpnet 1. oktober i fjor), der man samler tjenester som kan bistå familier, og koordinere bydelens samlede arbeid.

Fokuset på tidlig intervensjon for avdekking og tiltak for risikobarn og unge er blitt større og man er blitt bedre på å melde til barnevern og andre Dessuten er det tverrfaglige samarbeid og forebyggende arbeidet i barne-vernet blitt bedre, blant annet gjennom etablering av lokale tiltak som Gjestehuset og ungdomsbasen.

For voksne innen pleie, rehabilitering og omsorg er Haugentunet boliger for mennesker med nedsatte funksjonsevner kommet i drift og brukervalg i hjemmetjenestene med praktisk bistand i 2008 og hjemmesykepleie fra 2009.

Utfordringer

Når det gjelder arbeidsmiljø har man innført en arbeids- og inkluderingspris. Smalvollskogen barnehage vant prisen i 2008, Lohøgda barnehage i 2009 og i fjor var det Haugen bo- og miljøarbeidertjeneste med sine fire beboere som vant prisen. 

På frivilligområdet kan man se tilbake på gode utviklingsprosesser i lokalsamfunnene blant annet på Ellingsrud, Furuset, Lindeberg, Trosterud, Haugerud og Teisen/Fjellhus. Det har vært områdeløft på Furuset og det er gitt innspill til sentrale plan- og byutviklingsprosesser for Alnaelva, Nyland Syd og IKEA-området.

Kulturmessig kan man se tilbake på en rekke flotte arrangementer på «hjørnesteinsvirksomhetene» Tveten gård og Nordre Lindeberg.

Så langt skrytelista.

Nå kommer utfordringene. For barn og unge er det blant annet fortsatt økende behov for tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Innen 2016 er målet blant annet at alle barn kan norsk når de begynner på skolen og at åtte av ti ungdommer fullfører videregående opplæring. For de voksne blir en av de største utfordringene innføringen av Samhandlingsreformen med ny Folkehelse-lov og ny Helse- og omsorgslov. Det innebærer blant annet økt fokus på forebyggende helsearbeid og overføring av oppgaver fra spesialhelsetjenesten til kommunen. 

Men den kanskje aller største utfordringen i årene som kommer blir sannsynligvis økonomiske rammer som ikke øker og som krever økt effektivisering. Sannsynligvis vil også kostnadene øke innen noen tjenesteområder der de individuelle brukerbehovene er omfattende.

- Som BU-leder er jeg stolt over å kunne overlevere en bydel der det meste er på stell til et nytt bydelsutvalg. Det er fint å kunne komme med gode innspill og råd til de nye folkevalgte som etter høstens valg skal overta stafettpinnen i Bydel Alna, sier BU-leder Knut Røli (Ap) i en kommentar til dokumentet.

 

Siste nytt i Nyheter

– Skapte en smitteeffekt

– Skapte en smitteeffekt

 • Groruddals-satsingen

Umar Munir er styreleder for Nordre Gran borettslag på Furuset. Han ble invitert til paneldebatt med fagfolk og politikere for å snakke om bydelen som samfunnsutvikler. Et av de største forandringene med Groruddals-satsingen er at bydelene ble snudd på hodet.

Løfter skolen sammen

Løfter skolen sammen

 • Stovner vgs

De siste årene har Stovner videregående skole hatt synkende søkertall. I fjor valgte 15 av 120 elever VG1 studiespesialisering på Stovner vgs. som førstevalg. Da bestemte skolen seg for å snu utviklingen.

Groruddalens rolle<BR> i byutviklingen

Stor konferanse om Groruddals-satsing og boligbygging:

Groruddalens rolle
i byutviklingen

 • Boligbygging

På torsdag og fredag samles politikere og fagfolk til to konferanser om utviklingen i Groruddalen med vekt på Groruddals-satsingen og boligbygging. Målet er å markere dalens innflytelse fra 2007 og inn i fremtiden.

 
Glemmer ikke <BR>Alna ridesenter

Budsjettforhandling 2017:

Glemmer ikke
Alna ridesenter

 • Alna ridesenter

Frp velger å sette av én million kroner i sitt alternative budsjett til å nedbetale deler av Alna ridesenters lån og håper på bred politisk støtte. Budsjettet skal vedtas i dag.

Folkehelsebydelen

Folkehelsebydelen

 • politikk

Ved månedsskiftet la bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide frem budsjettforslaget for Bydel Grorud i 2017. Solid økonomisk styring de siste årene medfører ingen store overraskelser i budsjettet, der videreføring av satsingen på folkehelse er den store fellesnevneren.

Trenger din stemme

Skal sette ut ti benker:

Trenger din stemme

 • områdeløft

Programleder Ingvild Risnes for områdeløft Trosterud-Haugerud vil ha forslag til hvor ti benker i området kan plasseres. Områdeløftet har fått 400.000 kroner til strakstiltak.

 
Vil prøveselge på Furuset

Vil prøveselge på Furuset

 • Furuset

Boligvekstutvalget lanserte sin sluttrapport «Økt boligvekst i Oslo» med 59 ulike tiltak som skal øke takten i boligbyggingen. Et av dem er prøvesalg av tomter på Furuset.

Skapte bånd til Paris

Skapte bånd til Paris

 • Grorudungdom

Siden 2009 har ungdom i Bydel Grorud jobbet med dialogarbeid. Nå har de innledet et samarbeid med Nansens fredssenter og den norske ambassaden i Paris.

- Vi kan ikke <BR>miste Bydelsrusken

- Vi kan ikke
miste Bydelsrusken

 • Bydelsrusken

Næringsbyråd Geir Lippestad (Ap) vil styrke tilbud som Bydelsrusken fremover. Sammen med finansbyråd Robert Steen (Ap) og Rusken-general Jan Hauger tok han turen til Alna for å få inspirasjon.

 
Undervarme skal <BR>minske forskjeller

Ny kunstgressbane på Kalbakken:

Undervarme skal
minske forskjeller

 • Kunstgress

Byrådet og Obos vil utjevne en skjev fordeling av kunstgressbaner med undervarme i Oslo. Derfor foreslås det å bygge ny bane på Kalbakken - som klubbene kan dele på.

- Prosessen har stoppet opp

- Prosessen har stoppet opp

Statens vegvesen regulerer ny gang- og sykkelbro mellom Ulven-Teisen. Nå stikker ulike offentlige etater kjepper i hjulene for hverandre, noe FAU-leder Attia Mirza Mehmood og Tore Syvert Haga (SV) reagerer på.

Kan toppe stortingslista

SV-topp flytter til Veitvet:

Kan toppe stortingslista

 • SV

I morgen blir det kampvotering om plass på SVs stortingsliste 2017 - og flere groruddøler har en sjanse. Toppkandidat Kari Elisabeth Kaski har nettopp kjøpt hus på Veitvet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!