Status for Bydel Alna

Status for Bydel Alna

 

Dokumentet «Bydel Alna 2016» er et omfattende dokument som oppsummerer bydelens resultater i bydelsutvalgsperioden som avsluttes dette året.

Men det som kanskje opptar de fleste i bydelen enda mer, er at det 14 sider store dokumentet sier en god del om målene for de neste fire år - og ikke minst hva man skal ha oppnådd.

Hvert år utar-beider og politisk behandler Bydel Alna kommu-nens formelle styringsdoku-menter som budsjett, regnskap årsmelding og statistikk. I tillegg har BU hvert år behandlet en egen sak om resultatene fra året før. Nå som man nærmer seg slutten på hele bydelsperioden på fire år, mener bydelsdirektøren at det er riktig både å oppsummere og skissere viktige utfordringer, samt konkretisere hva bydelen ønsker å oppnå fram mot 2016.

Det sier seg nesten selv at grunnlaget for et slikt dokument må gjennom en omfattende politisk behandling før det hele avsluttes i bydelsutvalget. Det begynte med Alna Ungdomsråd, Rådet for funksjonshemmede og Miljø- og byutviklingskomiteen. Deretter fortsatte behandlingen i Oppvekst- og kulturkomiteen, Alna internasjonale råd, Eldrerådet, Helse- og sosialkomiteen, Arbeidsutvalget - og altså 16. juni i BU.

Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli kan derfor være sikker på at når det nye BU tar fatt på sitt arbeid etter valget, så reflekterer ikke minst målene det mange av bydelens innbyggere mener er viktig fram mot 2016. Med andre ord får det nye BU her et gjennomarbeidet og nyttig planverktøy for sitt politiske arbeid.

Ikke bare inneholder «Alna 2016» erfaringer og synspunkter fra det nåværende BU som kan være et grunnlag for å trekke opp mål, strategier og tiltak fram mot 2016, men også en avsluttende del om bydelens styringssystem og planverk som skisserer hvordan det nye bydelsutvalget i 2012 kan vedta et grunnlag for de neste fire årene, blant annet gjennom en revisjon av bydelens strategiske plan.

Mange resultater

I en bydel der mange av overskriftene etter fire års BU-møter har beskrevet en veldrevet og økonomisk særdeles solid bydel, kan det neppe karakteriseres som noen «bombe» at resultatene er mange og gode. Vi kan ikke nevne alle punktene fra skrytelista her, men nøyer oss med noen av de viktigste:

Fra 2007 og til 2010 er det opprettet til sammen 498 nye barnehageplasser. Det er etablert tre nye barnehager; Havnehagen, Østausa og Gransbakken. Ikke mindre enn 98 prosent av alle bydelens fire- og femåringer i bydelen går i barnehage. Et viktig mål for norsksatsingen er nådd. Det er innført gratis kjernetid for fire og femåringer og «språkløftet». Det er også etablert et fagsenter for barn og unge (åpnet 1. oktober i fjor), der man samler tjenester som kan bistå familier, og koordinere bydelens samlede arbeid.

Fokuset på tidlig intervensjon for avdekking og tiltak for risikobarn og unge er blitt større og man er blitt bedre på å melde til barnevern og andre Dessuten er det tverrfaglige samarbeid og forebyggende arbeidet i barne-vernet blitt bedre, blant annet gjennom etablering av lokale tiltak som Gjestehuset og ungdomsbasen.

For voksne innen pleie, rehabilitering og omsorg er Haugentunet boliger for mennesker med nedsatte funksjonsevner kommet i drift og brukervalg i hjemmetjenestene med praktisk bistand i 2008 og hjemmesykepleie fra 2009.

Utfordringer

Når det gjelder arbeidsmiljø har man innført en arbeids- og inkluderingspris. Smalvollskogen barnehage vant prisen i 2008, Lohøgda barnehage i 2009 og i fjor var det Haugen bo- og miljøarbeidertjeneste med sine fire beboere som vant prisen. 

På frivilligområdet kan man se tilbake på gode utviklingsprosesser i lokalsamfunnene blant annet på Ellingsrud, Furuset, Lindeberg, Trosterud, Haugerud og Teisen/Fjellhus. Det har vært områdeløft på Furuset og det er gitt innspill til sentrale plan- og byutviklingsprosesser for Alnaelva, Nyland Syd og IKEA-området.

Kulturmessig kan man se tilbake på en rekke flotte arrangementer på «hjørnesteinsvirksomhetene» Tveten gård og Nordre Lindeberg.

Så langt skrytelista.

Nå kommer utfordringene. For barn og unge er det blant annet fortsatt økende behov for tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Innen 2016 er målet blant annet at alle barn kan norsk når de begynner på skolen og at åtte av ti ungdommer fullfører videregående opplæring. For de voksne blir en av de største utfordringene innføringen av Samhandlingsreformen med ny Folkehelse-lov og ny Helse- og omsorgslov. Det innebærer blant annet økt fokus på forebyggende helsearbeid og overføring av oppgaver fra spesialhelsetjenesten til kommunen. 

Men den kanskje aller største utfordringen i årene som kommer blir sannsynligvis økonomiske rammer som ikke øker og som krever økt effektivisering. Sannsynligvis vil også kostnadene øke innen noen tjenesteområder der de individuelle brukerbehovene er omfattende.

- Som BU-leder er jeg stolt over å kunne overlevere en bydel der det meste er på stell til et nytt bydelsutvalg. Det er fint å kunne komme med gode innspill og råd til de nye folkevalgte som etter høstens valg skal overta stafettpinnen i Bydel Alna, sier BU-leder Knut Røli (Ap) i en kommentar til dokumentet.

 

Siste nytt i Nyheter

- Flerkultur er <BR>ikke noe nytt

«Kamzy» til Kuben på internasjonal dag:

- Flerkultur er
ikke noe nytt

 • Internasjonal dag

Varaordfører Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam (Ap) gikk rett til kilden da hun skulle snakke om internasjonal dag på Kuben yrkesarena i forrige uke.

Mener «de røde» <BR>skyter i blinde

Mener «de røde»
skyter i blinde

 • politikk

Flertallet i Grorud BU jobber mot å skape flere kommunale arbeidsplasser i bydelen. Det vil på sikt skvise ut private aktører. Frp mener det hele er tuftet på grunnløs kritikk av private.

Enormt pengebruk <BR>på sykefravær

Enormt pengebruk
på sykefravær

 • GRORUD BU

I 2015 brukte Bydel Grorud 17,3 millioner kroner på vikarbruk i barnehager for å dekke opp sykefraværet. Flertallet i BU mener løsningen er nye heltidsansatte kun til vikarbruk.

 
Vil rette opp inntrykket

Fagkveld om barnevernet hos politiet:

Vil rette opp inntrykket

 • politi

Politiet på Stovner inviterte til fagkvelder for å framsnakke barnevernet i hele Groruddalen. Målet er å bryte ned fordommene.

Rekordoppmøte til <BR>«Torbjørns time»

Kunnskapsministeren på Haugenstua skole:

Rekordoppmøte til
«Torbjørns time»

 • foreldremøte

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble overrasket over hvor mange interesserte som møtte opp i hans foreldremøte på Haugenstua skole. Innspillene tar han med seg videre.

Vil gi gulrot til arbeidsgivere

Vil gi gulrot til arbeidsgivere

 • politikk

En NAV-rapport konkluderer med at innvandrere blir diskriminert i arbeidslivet. Afshan Rafiq (H) mener ledere som rekrutterer bredt bør belønnes med en bonusordning.

 
«Vi må snakke <BR>litt om Oslopakka»

Byrådet – etter ett år:

«Vi må snakke
litt om Oslopakka»

 • byrådet

Raymond Johansen kaller fortsatt Oslopakke 3 for en revolusjonerende gavepakke til Oslo - selv om Groruddalens prosjekter er skjøvet fram i tid. Han understreker spesielt at E6-lokkets kamp ikke er over.

Påvist asbest

Påvist asbest

Bydel Stovner har gitt pålegg til tomteeier om å sikre de forfalne byggene i Karihaugveien 22. Noen har tatt seg inn i byggene som man nå med sikkerhet ved inneholder asbest.

Ønsker innspill til innhold

Ny Groruddals-satsing skal planlegges

Ønsker innspill til innhold

 • Groruddals-satsingen

En ny Groruddals-satsing er på trappene og skal fylles med innhold. Alna-politiker Grete Horntvedt (H) og stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) oppfordrer groruddøler og lokalpolitikere til å komme med innspill.

 
Status fra Statens vegvesen

Status fra Statens vegvesen

 • statens vegvesen

Statens vegvesen sitter med flere av veiprosjektene i Groruddalen. I revidert Oslopakke 3 er ikke Fossum- eller Bredtvetdiagonalen nevnt. Men arbeidet fortsetter som før - og valg av trasé kan komme i 2017.

Overrasket med bydelspris

Alna bydelsutvalgsmøte:

Overrasket med bydelspris

 • Alna BU

Anne Grete Orlien trodde hun bare skulle snakke om sitt arbeid med pallekarmer i bydelsutvalgsmøte forrige uke. Den gang ei...

Positiv til tross for kutt

Henger områdeløft på Haugerud og Trosterud i en tynn tråd?

Positiv til tross for kutt

 • områdeløft

Monique Nyberget Hiller (Ap) leder styringsgruppen for områdeløft Haugerud og Trosterud. Hun er håpefull til satsing tross for kutt i Groruddals-satsingsmidler fra både stat og kommune.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!