ANNONSE

Fremskrittspartiet:

– Stopp innvandringsveksten

– Stopp innvandringsveksten


FRYKTER INNVANDRINGEN: Carl I. Hagen, her i nabolaget der kona Eli bodde på gamle Stovner, er dypt bekymret for Oslos fremtid. Han er redd for at befolkningsveksten, som hovesaklig består av ikke-vestlige innvandrere, vil ødelegge hovedstaden.


Oslo Frp går til valg på å stoppe den forventede befolkningsveksten som hovedstaden står overfor. Carl I. Hagen kaller det en innvandringsvekst som kommunen ikke har råd til.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.09.2015 kl 16:28

Klar tale

Vi har stilt alle partiene noen spørsmål om deres standpunkt i viktige saker i Groruddalen. Hensikten er at du som velger enkelt kan orientere deg om hvilket parti som støtter din hjertesak. Her er svarene fra Fremskrittspartiet.

– Hva vil dere gjøre med Aker sykehus?
– Vi vil raskest mulig reetablere Aker Sykehus som lokalsykehus for fire bydeler i Groruddalen etter nødvendig ombygging/rehabilitering, muligens med ny blokk som gjør det mulig å bruke hele høyblokka slik flere har tatt til ordet for. Frp har både i Stortinget og bystyret vært imot avviklingen som lokalsykehus og overføring til Ahus. Alene i juni i bystyret om å gjenåpne Aker som lokalsykehus.

– Ruter sa i sommer nei til Ahusbane/Romeriksbane. Hva sier dere?
– Vi har programfestet at A-husbane bør bygges før Fornebubane.

– Stadig flere sykehjem og barnehager drives av private. Hvor stor andel av den offentlige velferden bør overlates til private aktører?
– Vi er tilhengere av brukernes rett til å velge mellom ulike tilbud og ønsker flere private velkommen som skal drive på like vilkår med ideelle og kommunen. Så får folks frie valg avgjøre hvem som vokser, og om private overtar for kommunen så er det greit så lenge kommunen betaler alle like mye for samme tjeneste.

– Oslo vokser i voldsom fart. Hva skal dere gjøre for å få fart på boligbyggingen?
– Frp er slett ikke så sikre på at Oslo kommer til å vokse i voldsom fart, slik SSB spår. Frp mener også at en slik voldsom vekst ikke vil være av det gode. På den annen side vil vi legge til rette for den boligbygging som etterspørres. Det skal alltid være ferdigregulerte tomter og reguleringsprosesser må forenkles.

– Vil dere bygge boliger i Ravnkollen på Romsås?
– Nei. Frp vil bygge boliger i deler av marka som ikke er i bruk som turområder. Ravnkollen er et mye brukt turområde for befolkningen på Grorud og Romsås og skal ikke bebygges.

– Hva er deres holdning til eiendomsskatt?
– Eiendomsskatt ble innført for å betale for vei, vann og kloakk i bylignende strøk. Når vi nå betaler for disse tjenester på andre måter er det uhørt å innføre eiendomsskatt som  heller ikke tar hensyn til betalingsevne. Våre hjem skal være våre hjem og ikke noe skatteobjekt.

– Vil det være penger igjen til prosjekter i Groruddalen hvis man bruker 40 milliarder på ny E18 vestover?
– Ja, fordi staten nå dekker 50% av kostnadene, men E18-planene bør slankes  og ny Ring 4 rundt byen bør utredes grundig da en slik ring kan avlaste E18 betraktlig.

– Groruddals-satsingen fases ut etter 2016. Hva bør skje videre?
– Groruddalssatsingen fases ikke ut i 2016 hvis Frp får innflytelse. Det behøves fremdeles målrettet tiltak i Groruddalen til nytte for folk flest.

– Hvordan skal dere få ned andelen godstrafikk på lokalveiene i Groruddalen?
– Vi støtter planene som nå gjennomføres for å redusere gjennomkjøringen av tungtransporten i Groruddalen, med reduksjon i fartsgrenser og bygging av fartsdumper.

Hva er det viktigste tiltaket for å sikre Groruddalen levekår på linje med det beste i byen?
– Vi skal være stolte av å bo i Groruddalen! Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at folk deltar i samfunnet fullt ut. Dette betyr at vi må sette alle kluter til for å sørge for at barn kan norsk når de begynner på skolen. Barnevernet vil få ansvar for at alle barn kan norsk før de begynner på skolen. Også foreldre, uavhengig av landbakgrunn, må kunne norsk og interessere seg for og delta i det norske samfunnslivet.

– Vi skal begrense innvandringen av personer fra østen og Afrika for å bevare et best mulig miljø. Noen steder i Groruddalen er i ferd med å endre dramatisk karakter fordi andelen fremmedspråklige på enkelte skoler er svært høy, sier Carl I. Hagen.

Akers Avis Groruddalen møter ham på Gamle Stovner, der kona Eli bodde da de traff hverandre. Etter et langt liv i rikspolitikken, bretter Hagen opp ermene og tar sikte på å gjøre et godt valg. Han er Frp førstekandidat, men ønsker verken ordfører- eller byrådsledervervet. Målet er å få så høy oppslutning at de kan fortsette å sette sitt stempel på Oslo-politikken. Hagens viktigste kampsak er å stoppe og begrense innvandringen til hovestaden.

– Vi vil ha slutt på at norskfødte barn ikke kan norsk når de begynner på skolen. Da får de ikke en god fremtid. Vi skal språkteste alle tre-åringer, og de som har en for dårlig utvikling skal settes i kontakt med barnevernet. De kan rettlede familiene og sette inn tiltak. Vi vil at barnevernet skal kunne pålegge familier å sende barn i barnehage og i norskopplæring, mener Hagen.

NAV må si nei

Av de 170.000 menneskene Oslo skal vokse med fram til 2030, viser SSB-tall at 120.000 personer har bakgrunn fra Asia og Afrika. 30.000 kommer fra Øst-Europa, 10.000 er fra Vest-Europa og 10.000 er etniske nordmenn.

– Det betyr en dramatisk endring av byens sammensetning.

– Hva vil dere gjøre med det?

Folk som vil til Oslo for å motta sosialhjelp, skal sendes tilbake. Vi vil ikke importere sosialklienter. NAV må også bli flinkere til å si nei, og skal som hovedregel stille aktivitetskrav slik at ingen sluntrer unna. Vi krever at mottakere av ytelser må gjennomføre norskkurs, sier Hagen.

– Hvilken rolle spiller det hvor folk kommer fra?

– Mange innvandrerfamilier greier seg utmerket, men om vi skal se grupper under ett, så har syrere den laveste sysselsettingsgraden i Oslo i dag. Kun 26 prosent jobber. Generelt er vestlige i jobber og de betaler skatt i stedet for å være mottakere av sosialhjelp, sier Hagen.

Frykter Robek

Han er redd for at «vellykkede nordmenn» i Groruddalen vil flytte til nabokommunen, og at disse skal bli erstattet med sosialklienter.

– Det er ødeleggende for Oslos økonomi, mener Frp-toppen.

Hagen er generelt bekymret for Oslo kommunes økonomi.

– Vi er på full fart mot Robek-lista fordi gjelden øker jevnt og trutt. Med mindre vi skal havne på Robek, må vi selge unna eiendeler som kommunen ikke trenger. Vi fikk for eksempel 127 millioner for å selge ti offentlige barnehager, og halvparten av det gikk til å ruste opp legevakta. Frp vil også vurdere å selge Hafslund-aksjene.

Frp er, ikke overraskende, sterkt imot innføring av eiendomsskatt, slik de rødgrønne ønsker.

– Jeg har ingen tro på Raymond Johansens planer om å øremerke eiendomsskatt. Han bruker de samme pengene flere ganger, og det går ikke, sier han.

Les hele partipresentasjonen av Frp i Akers Avis Groruddalen og i vår eAvis.

Siste nytt i Nyheter

Politikerne vil ikke forplikte seg

Forslag om å sikre finansiering av Ahusbanen i Nasjonal Transportplan ble stemt ned med kun SV og MDG for på Stortinget da planen ble behandlet. Rett etterpå kom anbefaling fra Ruter om busstrasé i stedet for T-banestrekning.

ANNONSE
På valgkampturné i Groruddalen

Jonas Gahr Støre (Ap) og nyvalgt LO-leder Hans Christian Gabrielsen møtte ansatte i hjemmetjenesten i Grorud bydel for en valgkampturné. Nå er opptrappingen til stortingsvalget 11. september for fullt i gang.

 
– Flerbrukshus for alle

Ventetiden er nesten over! Nå er man bare ett lite bystyrevedtak unna finansiering og midler til Grorud flerbrukshus. Med trykk på «flerbruk».

Punger ut med 6 millioner

Oslo bystyre foreslår å slette gjelda til Alna ridesenter med 6 millioner kroner. Det betyr at daglig leder Lene Kragh endelig kan puste ut og fokusere på å faktisk drive et ridesenter.

Ellingsrudhjemmet <BR>først ut i Oslo

Sykehjemmet på Ellingsrud er nå digitalisert. Alle avdelingene har fått nettbrett slik at personalet har bedre tilgang til informasjon via elektronisk journalsystem og kan være mer tilgjengelige i beboermiljøet.

 
ANNONSE