Syklister og fotgjengere først

Syklister og fotgjengere først

BARE FOR DE TØFFESTE: Leder Kristoffer Robin Haug i Bjerke MDG mener bedre tilrettelegging for syklister og gående ville fått flere til å våge seg ut i trafikken på to hjul.

Kristoffer Robin Haug (MDG) mener byplanlegging med mål om å redusere biltrafikk bør tilrettelegge bedre for sykliser og gående, fremfor å gå i «Økern-fella».

Se bildet større

BEDRE PLANLEGGING: Informasjonssjef Hulda Tronstad i Syklistenes Landsforening mener bedre sammenheng i sykkeltraseene vil få flere over til sykkel (Pressefoto).

VIS VETT I TRAFIKKEN:

SYKKELVETTREGLENE:

 • Vær synlig i trafikken
 • Gi tydelige tegn
 • Se andre trafikanter i øynene
 • Lytt til trafikken, ikke musikken
 • Vent på grønt lys
 • Gi fotgjengere førsterett på fortauet
 • Bruk lys i mørket
 • Bruk hjelm

Kilde: Syklistenes Landsforening

ADFERDSTIPS TIL BILISTER:

 • Sykkelen er et kjøretøy
 • Sykkelen er et kjøretøy som har lov til å brukes på alle veier der bilene kjører, unntaket er der det er skiltet «forbudt for syklister»
 • Hold avstand til syklisten, minst halvannen meter ved forbikjøring
 • Vær obs ved høyresvinger, husk å sjekke blindsona
 • Vær obs ved rundkjøringer, syklister og bilister har her de samme rettighetene og pliktene
 • Når syklisten kommer fra fortau, gangvei og sykkelvei, har syklisten vikeplikt for deg. Kommer du som bilist fra en avkjørsel og skal krysse gang- og sykkelvei eller en sykkelvei, har bilisten vikeplikt. Høyreregelen gjelder for både syklister og bilister, såfremt det ikke er en forkjørsvei
 • Ved stillestående eller saktegående kø har bilisten vikeplikt for sykkel
 • Husk å gi tydelige tegn i god tid når du skal svinge, det gir også syklisten mulighet og tid nok til å gjøre rette valg
 • Rettighetene for syklistene endrer seg avhengig av hvor de sykler, de kan sykle på den vanlige veien, på sykkelvei, på gang- og sykkelvei og på fortauet. Ikke la deg irritere over at syklistene bruker denne retten.

Kilde: Syklistenes Landsforening

Gallup

Hvordan opplever du trafikken for bilister, syklister og gående?

Syklistene bør vise mer hensyn til bilister og/eller gående.
Bilster bør vise mer hensyn til syklister og/eller gående.
Gående bør vise mer hensyn til syklister og/eller bilister.
Jeg synes de tre trafikantgruppene fungerer bra sammen.

Vis resultat

– Dagens tilrettelegging for syklister kunne ha vært mye bedre. Den bidrar til at de eneste som tør å sykle er de som våger å ta en fight med bilistene, hevder lederen i Bjerke MDG.

Han tror en slik sykkelkultur er lite ønskelig og ber derfor om bedre planlegging.

Miljøpartiet De Grønne har programfestet en gylden regel som er veldig enkel: Fotgjengere er ikke syklister, syklister er ikke biler og de tre trafikantene bør holdes mest mulig adskilt. Det vil gjøre trafikken mye tryggere.

Økern-fella

Haug mener biltrafikken er prioritert på Økern og man i ellevte time har lagt til rette for gående og syklister.

– Sykkelfeltet er smalt, streket opp på siden av veien og går gjennom bussholdeplassen. Når det kommer busser risikerer syklistene å havne mellom to busser og så forsvinner plutselig sykkelfeltet ut i rundkjøringene. Det er merkelig da utbyggingen av Økern hadde som mål å redusere biltrafikken og heller få flere til å gå, sykle og bruke kollektivtrafikk.

Han mener lyktestolpene er malplassert på fortauet.

Sykler først

Syklistenes Landsforening har lenge ment at det ikke er god nok sammenheng i sykkeltraseene.

Foreningen arbeider for at folk skal se på sykkelen som en hverdagsløsning. Da må byplanlegging tenke gjennomgående på sykkeltraseer, mener informasjonssjef Hulda Tronstad i Syklistenes Landsforening.

– I byer er problemstillingen litt annerledes fordi de aller fleste veiene allerede er bygd ut.

– Hva skal til for at eksisterende veier skal bli gode sykkeltraseer?

I mange tilfeller betyr det å fjerne gateparkering eller lage brede fortau som deles i én sykkelsone og én gåsone, altså sykkelvei med fortau, svarer Tronstad.

Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.

Siste nytt i Nyheter

Kjemper for å dele bil på Rødtvet

Bell Batta Torheim i Grorud MDG ønsker at det kommer bildelingsplass på Rødtvet. Både hun og sjef for Bilkollektivet, Arne Lindelien, ønsker å utfordre byrådet i saken.

– Forandrer ikke på <BR>noe som fungerer

I januar i år fikk Radisson-hotellet på Alna ny direktør. For Lars Kristian Amundsen er planen å fortsette det gode arbeidet som har blitt gjort før han.

 
Google Maps

Beboerne i Smalvollskogen borettslag ser flere ulemper ved boligprosjektet i Lavrans vei 1B. De har servert utbygger Cura Eiendom en god dose med motargumenter.

- Går fra ord til handling

Siden 2014 har flerbrukshallen på Tokerud vært godkjent av bystyret, men det har ikke ligget penger på bordet. I revidert budsjett gir byrådet 5,6 millioner til et forprosjekt som skal forme fremtidens hall.

Alle leietakere må ut

Avisen har skrevet om Kristen Leth (89) som risikerer å kastes ut av leiligheten sin på Grorud. Saken har skapt stort engasjement, og nå svarer eiendomsselskapet på hvorfor de har sendt ut brev om oppsigelse av leieforholdet.