ANNONSE

Syklister og fotgjengere først

Syklister og fotgjengere først

BARE FOR DE TØFFESTE: Leder Kristoffer Robin Haug i Bjerke MDG mener bedre tilrettelegging for syklister og gående ville fått flere til å våge seg ut i trafikken på to hjul.

Kristoffer Robin Haug (MDG) mener byplanlegging med mål om å redusere biltrafikk bør tilrettelegge bedre for sykliser og gående, fremfor å gå i «Økern-fella».

Se bildet større

BEDRE PLANLEGGING: Informasjonssjef Hulda Tronstad i Syklistenes Landsforening mener bedre sammenheng i sykkeltraseene vil få flere over til sykkel (Pressefoto).

VIS VETT I TRAFIKKEN:

SYKKELVETTREGLENE:

 • Vær synlig i trafikken
 • Gi tydelige tegn
 • Se andre trafikanter i øynene
 • Lytt til trafikken, ikke musikken
 • Vent på grønt lys
 • Gi fotgjengere førsterett på fortauet
 • Bruk lys i mørket
 • Bruk hjelm

Kilde: Syklistenes Landsforening

ADFERDSTIPS TIL BILISTER:

 • Sykkelen er et kjøretøy
 • Sykkelen er et kjøretøy som har lov til å brukes på alle veier der bilene kjører, unntaket er der det er skiltet «forbudt for syklister»
 • Hold avstand til syklisten, minst halvannen meter ved forbikjøring
 • Vær obs ved høyresvinger, husk å sjekke blindsona
 • Vær obs ved rundkjøringer, syklister og bilister har her de samme rettighetene og pliktene
 • Når syklisten kommer fra fortau, gangvei og sykkelvei, har syklisten vikeplikt for deg. Kommer du som bilist fra en avkjørsel og skal krysse gang- og sykkelvei eller en sykkelvei, har bilisten vikeplikt. Høyreregelen gjelder for både syklister og bilister, såfremt det ikke er en forkjørsvei
 • Ved stillestående eller saktegående kø har bilisten vikeplikt for sykkel
 • Husk å gi tydelige tegn i god tid når du skal svinge, det gir også syklisten mulighet og tid nok til å gjøre rette valg
 • Rettighetene for syklistene endrer seg avhengig av hvor de sykler, de kan sykle på den vanlige veien, på sykkelvei, på gang- og sykkelvei og på fortauet. Ikke la deg irritere over at syklistene bruker denne retten.

Kilde: Syklistenes Landsforening

Gallup

Hvordan opplever du trafikken for bilister, syklister og gående?

Syklistene bør vise mer hensyn til bilister og/eller gående.
Bilster bør vise mer hensyn til syklister og/eller gående.
Gående bør vise mer hensyn til syklister og/eller bilister.
Jeg synes de tre trafikantgruppene fungerer bra sammen.

Vis resultat

– Dagens tilrettelegging for syklister kunne ha vært mye bedre. Den bidrar til at de eneste som tør å sykle er de som våger å ta en fight med bilistene, hevder lederen i Bjerke MDG.

Han tror en slik sykkelkultur er lite ønskelig og ber derfor om bedre planlegging.

Miljøpartiet De Grønne har programfestet en gylden regel som er veldig enkel: Fotgjengere er ikke syklister, syklister er ikke biler og de tre trafikantene bør holdes mest mulig adskilt. Det vil gjøre trafikken mye tryggere.

Økern-fella

Haug mener biltrafikken er prioritert på Økern og man i ellevte time har lagt til rette for gående og syklister.

– Sykkelfeltet er smalt, streket opp på siden av veien og går gjennom bussholdeplassen. Når det kommer busser risikerer syklistene å havne mellom to busser og så forsvinner plutselig sykkelfeltet ut i rundkjøringene. Det er merkelig da utbyggingen av Økern hadde som mål å redusere biltrafikken og heller få flere til å gå, sykle og bruke kollektivtrafikk.

Han mener lyktestolpene er malplassert på fortauet.

Sykler først

Syklistenes Landsforening har lenge ment at det ikke er god nok sammenheng i sykkeltraseene.

Foreningen arbeider for at folk skal se på sykkelen som en hverdagsløsning. Da må byplanlegging tenke gjennomgående på sykkeltraseer, mener informasjonssjef Hulda Tronstad i Syklistenes Landsforening.

– I byer er problemstillingen litt annerledes fordi de aller fleste veiene allerede er bygd ut.

– Hva skal til for at eksisterende veier skal bli gode sykkeltraseer?

I mange tilfeller betyr det å fjerne gateparkering eller lage brede fortau som deles i én sykkelsone og én gåsone, altså sykkelvei med fortau, svarer Tronstad.

Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.

Siste nytt i Nyheter

Google Maps

To menn er pågrepet i forbindelse med drapet på Hellerud 15. juni. De ble pågrepet i utlandet og siktet for drap/medvirkning til drap.

ANNONSE
- Ingen skal ta fra politiet kontrollen

Politimester Hans Sjøvold og byrådsleder Raymond Johansen er klare i sine taler; forebygging er kanskje ikke det mest sexy, men det nytter. Og det er ingen områder i Oslo politiet ikke tør å gå inn i.

 
Beholder Nybyen likevel

Espira går inn for å beholde Nybyen barnehage på Økern, til tross for null støtte fra byrådet. I tillegg går de inn for nok en barnehage på Valle Hovin sammen med Selvaag.

Google Maps

En mann i begynnelsen av 20-årene er pågrepet og siktet for bilbrann på Vestli.

Tveita senter kan bli «murt» inne

I et detaljert kart over de nye bomstasjonene kommer det fram at Tveita senter kan bli sperret inne av nye og eksisterende bommer dersom de blir vedtatt slik. Senterleder Mona Bråten innrømmer at det kan bety større usikkerhet om sentrets fremtid.

 
ANNONSE