Foreslår at politiet kan benytte oppholdsforbud:

Tar opp kampen
mot «skremselskapital»

Tar opp kampen <BR>mot «skremselskapital»

FOREBYGGENDE: Jan Bøhler (Ap) mener at oppholdsforbud/besøksforbud kan være forebyggende mot personer som opparbeider seg et «skremselskapital» i ungdomsmiljøer - det vil si personer som bruker vold for å gjøre seg farligere. Han mener oppholdsforbud på enkelte steder kan forebygge vold blant unge.

Jan Bøhler (Ap) foreslår at politiet kan iverksette oppholdsforbud for enkelte personer som er ute etter å bygge seg opp et voldsrykte for å virke farligere i et ungdomsmiljø. Nå skal justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) gå videre med saken.

Tekst:

Publisert:

Oppholdsforbud

o Dersom det er fare for voldsutøvelse som et ledd i et gjensidig opprør mellom grupper der det på begge sider brukes voldelige midler, påtalemyndigheten midlertidig forby en eller flere personer som tilhører eller har tilknytning til en av gruppene å oppholde seg på en eller flere eiendommer som er deres tilholdssted

o Dette er dersom det er grunn til å frykte at voldsutøvelsen kan føre til skade på folk i nærheten

o I 2003 ble det en lovendring i straffeprosessloven paragraf 222c. Der står det at påtalemyndigheten kan forby en person under 15 år å oppholde seg på et bestemt sted dersom det er grunn til å tro at opphold på stedet øker faren for at person begår en handling som ellers ville ha vært straffbar

(Kilde: Store norske leksikon)

Den siste tiden har det vært flere saker om grov vold blant unge, også i Groruddalen. Akers Avis Groruddalen har skrevet flere saker om temaet. Ifølge politiet har det ikke blitt så mange flere saker enn før, men de er grovere. Ungdommer som avtaler å slåss med hverandre og ungdommer som blir tvunget med på grunn av sosiale medier. Bøhler mener oppholdsforbud kan være et viktig redskap i noen bestemte områder for å forebygge slike voldshendelser.

Dette gjelder et fåtall personer det er bekymring rundt i ungdomsmiljøene. Jeg mener ikke et generelt ungdomsforbud, men for de få utøverne som har vært aktive i mange hendelser det har blitt rapportert om den siste tiden, forklarer han.

- De er ute etter å bygge opp «skremselskapital», det vil si å gjøre seg beryktet for at de bruker vold. De kan også kvalifisere seg til å bli gjengmedlemmer eller garva kriminelle.

Lovprosessen er komplisert

Bøhler har snakket med politiet på Stovner og Manglerud. Bekymringen er at det har vært vanskelig å bruke regelverket og bestemmelsene for oppholdsforbud som et forebyggende tiltak. Oppholdsforbud er å forby personer å oppholde seg steder det det særlig er fare for vold, som møteplasser à la kjøpesentre eller T-banestasjoner.

- Lovbestemmelsene er en innviklet prosess å gå inn i for politiet slik det står nå. Jeg mener ikke at det skal være vilkårlig, at politiet kan bestemme her og der hvem som ikke skal kunne oppholde seg på steder, men at det skal være praktiserbart for politiet.

Bøhler synes svaret til justisminister Per-Willy Amundsen er positivt. Han forklarer at han ønsker å se nærmere på problemstillingen, og utelukker ikke å håndtere regelverket på en annerledes måte om det er det som skal til.

- Det er behov for en oppdatering av regelverket som ikke er helt tilpasset dagens virkelighet, mener Bøhler.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave.

Siste nytt i Nyheter

Ny turvei med <BR>bekk og belysning

Det blir ny bekk, turvei og belysning på Rommensletta. Første tak med gravemaskinen er allerede tatt – og alt skal stå klart til høsten 2017.

Pusser opp kjøkkenet

Nestemann ut som får tildelt IKEA nabofond er Furuset Fotball IF og deres møteplass på Furuset stadion. I ni år har de søkt om midler til oppussing av oppholdsrommet sitt. Nå skal drømmen gå i oppfyllelse.

 
- Oslos fineste NAV-lokaler

Bydel Bjerke har flyttet inn i nye lokaler «rett over veien» fra Økern senter. NAV har fått publikumsmottak i 1. etasje - og kan ikke få rost den nye utformingen nok.

Feiret på hesteryggen

Knut Røli fra Bydel Alna, Håvard Horpestad og Daniel av Ekenstam fra IKEA kløv opp på hesteryggen for å feire at Alna ridesenters oppholdsrom er ferdig oppusset - mens daglig leder Lene Kragh holdt godt i tømmene.

Google Maps

Politiet melder på Twitter om at en person skal være påkjørt av tog på Haugenstua midt på dagen. Som følge av dette ble all togtrafikken stoppet på stedet.