ANNONSE

Foreslår at politiet kan benytte oppholdsforbud:

Tar opp kampen
mot «skremselskapital»

Tar opp kampen <BR>mot «skremselskapital»

FOREBYGGENDE: Jan Bøhler (Ap) mener at oppholdsforbud/besøksforbud kan være forebyggende mot personer som opparbeider seg et «skremselskapital» i ungdomsmiljøer - det vil si personer som bruker vold for å gjøre seg farligere. Han mener oppholdsforbud på enkelte steder kan forebygge vold blant unge.

Jan Bøhler (Ap) foreslår at politiet kan iverksette oppholdsforbud for enkelte personer som er ute etter å bygge seg opp et voldsrykte for å virke farligere i et ungdomsmiljø. Nå skal justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) gå videre med saken.

Tekst:

Publisert:

Oppholdsforbud

o Dersom det er fare for voldsutøvelse som et ledd i et gjensidig opprør mellom grupper der det på begge sider brukes voldelige midler, påtalemyndigheten midlertidig forby en eller flere personer som tilhører eller har tilknytning til en av gruppene å oppholde seg på en eller flere eiendommer som er deres tilholdssted

o Dette er dersom det er grunn til å frykte at voldsutøvelsen kan føre til skade på folk i nærheten

o I 2003 ble det en lovendring i straffeprosessloven paragraf 222c. Der står det at påtalemyndigheten kan forby en person under 15 år å oppholde seg på et bestemt sted dersom det er grunn til å tro at opphold på stedet øker faren for at person begår en handling som ellers ville ha vært straffbar

(Kilde: Store norske leksikon)

Den siste tiden har det vært flere saker om grov vold blant unge, også i Groruddalen. Akers Avis Groruddalen har skrevet flere saker om temaet. Ifølge politiet har det ikke blitt så mange flere saker enn før, men de er grovere. Ungdommer som avtaler å slåss med hverandre og ungdommer som blir tvunget med på grunn av sosiale medier. Bøhler mener oppholdsforbud kan være et viktig redskap i noen bestemte områder for å forebygge slike voldshendelser.

Dette gjelder et fåtall personer det er bekymring rundt i ungdomsmiljøene. Jeg mener ikke et generelt ungdomsforbud, men for de få utøverne som har vært aktive i mange hendelser det har blitt rapportert om den siste tiden, forklarer han.

- De er ute etter å bygge opp «skremselskapital», det vil si å gjøre seg beryktet for at de bruker vold. De kan også kvalifisere seg til å bli gjengmedlemmer eller garva kriminelle.

Lovprosessen er komplisert

Bøhler har snakket med politiet på Stovner og Manglerud. Bekymringen er at det har vært vanskelig å bruke regelverket og bestemmelsene for oppholdsforbud som et forebyggende tiltak. Oppholdsforbud er å forby personer å oppholde seg steder det det særlig er fare for vold, som møteplasser à la kjøpesentre eller T-banestasjoner.

- Lovbestemmelsene er en innviklet prosess å gå inn i for politiet slik det står nå. Jeg mener ikke at det skal være vilkårlig, at politiet kan bestemme her og der hvem som ikke skal kunne oppholde seg på steder, men at det skal være praktiserbart for politiet.

Bøhler synes svaret til justisminister Per-Willy Amundsen er positivt. Han forklarer at han ønsker å se nærmere på problemstillingen, og utelukker ikke å håndtere regelverket på en annerledes måte om det er det som skal til.

- Det er behov for en oppdatering av regelverket som ikke er helt tilpasset dagens virkelighet, mener Bøhler.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave.

Siste nytt i Nyheter

På valgkampturné i Groruddalen

Jonas Gahr Støre (Ap) og nyvalgt LO-leder Hans Christian Gabrielsen møtte ansatte i hjemmetjenesten i Grorud bydel for en valgkampturné. Nå er opptrappingen til stortingsvalget 11. september for fullt i gang.

ANNONSE
– Flerbrukshus for alle

Ventetiden er nesten over! Nå er man bare ett lite bystyrevedtak unna finansiering og midler til Grorud flerbrukshus. Med trykk på «flerbruk».

 
Ellingsrudhjemmet <BR>først ut i Oslo

Sykehjemmet på Ellingsrud er nå digitalisert. Alle avdelingene har fått nettbrett slik at personalet har bedre tilgang til informasjon via elektronisk journalsystem og kan være mer tilgjengelige i beboermiljøet.

– Bygg heller i umoderne industriområder

Pia Farstad von Hall (H) reagerer på at det kun har vært en økning på fem prosent i antall nye boliger i Groruddalen fra 2000. Hun mener industriområdene som trenger moderne utvikling ligger brakk, og slår ring om småhusene i Groruddalen.

Trygg sykkelparkering på Grorud

For en stund siden utlyste FutureBuilt, Oslo og Bærum kommuner en konkurranse om nye sykkelhotell i Oslo - et av dem skal ligge på Grorud T-banestasjon. Nå er vinneren trukket ut.

 
ANNONSE