Trondheimsveien på dagsordenen - igjen

Trondheimsveien på dagsordenen - igjen

TAR GREP: Lars Olav Fosse (V), Kristoffer Robin Haug (MDG), Bell Batta Torheim (MDG), Jack Grimsrud (Ap), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Maren Rismyhr inviterer til paneldebatt torsdag neste uke om Trondheimsveien.

Flere partier i Groruddalen har gått sammen om å få nedgradering av Trondheimsveien på agendaen igjen. De inviterer til paneldebatt om fremtidens løsninger.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.05.2017 kl 11:05

- Vi må få Trondheimsveien på dagsorden igjen, mener Maren Rismyhr (R).

I lang tid har det vært snakk om en nedgradering av Trondheimsveien. Statens vegvesen holder på å utrede diagonalene (Fossum og/eller Bredtvet) som er en del av sammenhengen. Men det har også i det siste kommet signaler om å arbeide utenom diagonalene, som for øvrig ikke er med i Oslopakke 3-avtalen.

Under paneldebatten torsdag 4. mai i Grorud samfunnshus skal det tas opp hvordan Trondheimsveien kan gå fra statlig gjennomfartsåre til kommunal miljøgate.

- Vi må se det som et isolert prosjekt. Statens vegvesen blir en viktig innleder om fremtidens trafikksituasjon, og kan gi et annet perspektiv enn Grorud lokalt. Vi vil vite hva de ser for seg, forklarer Bell Batta Torheim (MDG).

Frigjør plass på veien

Det er en tverrpolitisk enighet om at noe må gjøres med den ene hovedfartsåren i Groruddalen. Egentlig med alle, men nå handler møtet om Trondheimsveien og hvordan man kan få på plass kortsiktige løsninger.

- Ruter skal komme og snakke om alternativene til bil, og hvordan man kan øke kollektivmulighetene. Å nedgradere veien vil frigjøre plass, sier Torheim.

- Byrådet kommer for å redegjøre for deres politikk.

I panelet sitter Kari Elisabeth Kaski (SV), Andreas Halse (Ap), Odd Einar Dørum (V), Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Ben Borgen (R).

- Det er ikke motorvei der nå, men det føles slik. Bygger man en så fin vei så kjører folk gjerne i 8o km/t, versus om man har fotgjengerfelt og kryss, sier hun.

Må utvikle i Groruddalen

Jack Grimsrud (Ap) mener man må se til for eksempel Finnmarksgata.

Den går fra Carl Berner til Tøyen og var en fire felts vei før. Nå er det miljøgate. Hvorfor skal all byutvikling stoppe ved Sinsenkrysset? Det må gjøres slike tiltak i Groruddalen, som også kan øke mulighetene for boligetablering, mener han.

Omtrent alle boligene i nærheten til Trondheimsveien, spesielt på Sletteløkka, ligger i rød sone.

- Det påvirker selvsagt bomiljøet. Det er viktig å huske på at det var boliger der før veien kom, påpeker Grimsrud.

- Det er viktig med signalprosjekter her oppe. Vi må snevre inn til to felt for å få ned hastighet og antall biler. Jeg forstår ikke at det ikke kan gjøres uten diagonaler.

Får et forskerperspektiv

I tillegg til politikerne kommer det en forsker fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

- Einar Lillebye skal snakke om byplanlegging i et større perspektiv. En enkel teori er jo at jo mer plass man gir til bilen, jo flere biler blir det. Det fungerer også omvendt. Vi må ha litt kork, å strupe inn trafikken, mener Torheim.

Rismyhr mener det bør kunne gå an å gå over veien fra Rødtvet t-banestasjon til Veitvet i fremtiden. Kaski mener man må skille mellom kortsiktig og langsiktig tiltak.

- Vi sendte forslag om Tonsenhagen-trikken i vår. Det er et langsiktig tiltak. Men det handler om å ha færre biler på Trondheimsveien i dag, påpeker Kaski.

- Det handler om å gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.

Føflekkreft 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av føflekkreft. Tirsdag 23. mai er det den internasjonale hudsjekkdagen Euromelanoma.

 
Groruddalen: «Lengre fram i tid og på lang sikt»

Byrådet inviterte til folkemøte på Årvoll gård om hva revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel betyr for Groruddalen. Ifølge byråd Hanna Marcussen er det mange planer i lufta for blant annet Rommen og Grorud - men de ser ikke ut til å bli realisert med det første.

IKEA hjelper Asma (25) med fremtiden

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og ordfører Marianne Borgen fikk møte Asma (25) som har vært åtte måneder i Norge. Hun har akkurat hatt sin første arbeidsdag på IKEA Furuset som en del av det første pilotprosjektet i den nye Groruddals-satsingen.

Syv nye skoler får gratis kjernetid

Flere elever på 1. trinn i Bjerke bydel får nå tilbud om gratis kjernetid i aktivitetsskolen (AKS). Byrådet forlenger nå tilbudet til å gjelde syv nye skoler i Groruddalen, som gjør at alle bydelene har fått tilbudet.