ANNONSE

Stort folkemøte på Tveita om motorvei i Smalvollveien:

- Tunnel eller ingenting

- Tunnel eller ingenting

DEBATT: Partiene Frp, Høyre, Venstre, KrF, Sp, MDG, Ap, SV og Rødt var representert under debatten på Tveita.

Folkemøtet på Tveita ble en suksess med fullsatt sal og het politisk debatt. Alle partier vil sende Statens vegvesen tilbake til tegnebordet - og Rødt kaller det hele for et prestisjeprosjekt.

Tekst:

Publisert:

Se bildet større

BER ALLE LYTTE: Tom Olsson ber fagetater og politikere lytte til beboerne på Tveita, Haugerud og omegn.

Se bildet større

HETESLAG: Tveitabeboer Willy Gran lurte på om Oslo bystyre hadde fått heteslag.

Se bildet større

FULL SAL: Tveita skole ble fylt til randen av folk som ville få med seg folkemøte om E6 i Smalvollveien.

Se bildet større

TENKE NYTT: Aps Andreas Halse mener man må tenke nytt og mer på kollektiv, gående og syklende.

Se bildet større

RASER: Rødts Mikkel Øgrim er ikke for Oslopakke 3 - og kaller alt for politisk prestisje.

Se bildet større

ORDSTYRER: Kjersti Kanestrøm Lie.

Se bildet større

HVA MED UTENFOR OSLO?: Sps Daniel Stephanek vil at veiene skal gå utenom Oslo - og mener at det også handler om prestisjeprosjektet Hovinbyen.

Se bildet større

LYTTER: Frps Tommy Skjervold er ikke for motorveiutbygging - spesielt ikke uten en lang tunnel.

Se bildet større

FORSTÅR MOBILISERING: Nikolai Astrup (H) forteller at de har bedt om å utrede omkjøringsvei rundt Oslo i Nasjonal Transportplan (NTP).

Se bildet større

BLIR IKKE MOTORVEI: - Det blir ikke motorvei i Smalvollveien. Enkelt og greit fra Ola Elvestuen (V).

Se bildet større

SIGNALER: Kristoffer Haug (MDG) mener man må sende tydelige signaler om at Groruddalen sier nei takk til ny motorvei.

Se bildet større

KAN IKKE ALLE VÆRE VENNER?: KrFs Sigmund Vefring vil at politikerne skal slutte å slenge dritt, og heller fokusere på å bli enige om å stå sammen på Stortinget om nei til motorvei i Smalvollveien.

Sitater fra møtet:

«Man tømmer ikke dassen og heller dritten over til naboen»

– Monique Nyberget Hiller, Bydel Alna

«Skal mer enn avbøtende tiltak for å forsvare enn vei i dette området»

– Vidar Berget, Alnaelvas venner

«Hva med å bruke penger på andre transportmidler enn bil?»

– Aud Tennøy, Transportøkonmisk institutt

«Vi vil vite mer om ett år»

– Ingun Risnes, Statens vegvesen

«Breivoll stasjon har tatt for lang tid»

– Ola Elvestuen, Venstre

«Både Rødt og Frp vil forkaste Oslopakke 3, av helt forskjellige grunner»

– Mikkel Øgrim, Rødt

«Skal man få gode bomiljøer, må det lønne seg med lokk og tunnel»

– Sigmund Vefring, KrF

«Beskjeden må være at vi vil redusere biltrafikken»

– Kari Elisabeth Kaski, SV

«Det handler om makt og klasse»

–Mikkel Øgrim, Rødt

«Vi må slutte å drømme om store veiprosjekter og gjøre det enklere for gående, syklende og kollektiv»

– Andreas Halse, Ap

«Nei, Groruddalen er ikke taperen igjen»

– Nikolai Astrup, Høyre

«Har MDG bare fokus på å lage postkortbilde til turister?»

– Daniel Stephanek, Sp

«Det er for mye skittkasting her, vi trenger å stå sammen på Stortinget»

–Sigmund Vefring, KrF

«Har Oslo bystyre så opphetede debatter at alle får heteslag?»

–Willy Gran, Tveitabeboer

«Hvorfor linke veien ved Alnabru når køen står helt opp til Ellingsrudåsen?»

– Erlend Slette, Tveitabeboer

«Vi jobber ikke som frittgående høns i veivesenet»

– Ingun Risnes, Statens vegvesen

«Jeg visste ikke at det fantes et verandaliv, jeg drar tidlig hjem fra fest for å sitte der»

– Nyinnflyttet beboer på Tveita

«Vi er imot å ha høns i bur, og burde ta initiativ til frittgående mennesker»

– Kristoffer Haug, MDG

Dette er saken:

Oslopakke 3 og Nasjonal Transportplan (NTP) har lagt penger i potten til Manglerudprosjektet; Statens vegvesen planlegger ny E6 i dagens trasé mellom Klemetsrud og Ryen

De utreder flere tunnelalternativ der det siste går mellom Abildsø og Smalvollveien ved Tveita. Dette inkluderer også en tunnel mellom Strømsveien ved Teisenkrysset og ny E6-trasé ved Smalvollvollveien. Dagens E6 mellom Abildsø og Ulven/Teisen bygges ned til lokalvei

Prosjektet skal, ifølge veivesenet, legge til rette for en mer effektiv og trafikksikker framkommelighet for gods- og næringstrafikken sørfra inn mot Oslo by

Dette forslaget har fått beboere på Tveita til å rase, og aksjonsgruppa «Bevar Tveita, nei til E6 i Smalvollveien» ble født

Statens vegvesen har gått fra å ikke ville bygge ut lang tunnel til å se på prosjektet på nytt

Ingenting er bestemt ennå, og det er tidlig i planleggingsfasen

Tveita samlet seg til folkemøte tirsdag 6. juni på Tveita skole

Politikere sier nei til motorvei – dersom tunnelen ikke blir lengre

Det ble en het paneldebatt med Tommy Skjervold (Frp), Nikolai Astrup (H), Ola Elvestuen (V), Sigmund Vefring (KrF), Daniel Stephanek (Sp), Kristoffer Haug (MDG), Andreas Halse (Ap), Kari Elisabeth Kaski (SV), og Mikkel Øgrim (Rødt). Elvestuen hadde et kraftig signal å komme med til politikerne og etatene.

- Det blir ikke motorvei i Smalvollveien. Enten blir det lang tunnel eller ingenting. Det er ingen grunn til å bygge vei om det bare er for å øke kapasiteten, mener han.

Siden møte med Statens vegvesen på begynnelsen av året på Bryn har noe forandret seg. Etter at aksjonsgruppa samlet borettslagene med over 6000 mennesker på Tveita, har pipa fått en litt annen lyd.

- Vi ser på mulighetene for en lengre tunnel enn først foreslått, sier Ingun Risnes, som innledet om planene fra Statens vegvesen.

Det kom også fram at mye legges til rette for å få på plass Hovinbyen; etatenes og Oslo kommunes felles utbyggingsprosjekt.

Prioritere andre planer enn vei

Høyre, Frp, Venstre og KrF vil ikke ha motorvei i Smalvollveien dersom tunnelen ikke blir lenger enn fire kilometer. Rødt, MDG, SV, Ap og Sp dristet seg til å spørre om det ikke finnes andre alternativer. Må man bygge veier? Må man avlaste en vei til fordel for en annen? Aksjonsgruppa «Bevar Tveita, nei til E6 i Smalvollveien» inviterte politikere fra lokalpolitikken, Oslo bystyre og Stortinget. Det var et samlet panel som var enige om å ikke bygge ut motorveien slik det er foreslått i dag.

- Beskjeden er klar fra vår side; send veivesenet tilbake til tegnebordet. Vi vil ha mindre bil- og veikapasitet. Jeg blir frustrert over at man tar utgangspunkt i at man må ha en avlastning. Hva skjer om vi reduserer veikapasiteten på E6 uten det? Vi må være villige til å investere i kollektivtrafikken, la oss være ærlige og si at Groruddalen ikke har blitt prioritert der, mener Kari Elisabeth Kaski (SV).

- Det er viktig at vi sier ifra tidlig så man ikke kaster bort tid på dårlig planlegging, legger Skjervold til.

Rødt er forbannet på prestisje

MDGs Kristoffer Haug er selvsagt imot mer motorvei.

- Jeg vil fri til samferdselsministeren, og jeg tror vi kan klare å si «nei takk» i Groruddalen.

Det var Rødt som leverte kraftsalver uten like til politikerkollegene rundt bordet. Han er lut lei av maktkamp og at Groruddalen sitter igjen som «taperen».

- Ville man bygget en vei rett ved Akerselva? Nei, selvfølgelig ikke. Det er frekt bare å foreslå en motorvei her, sier han.

- Vi stiller også spørsmål ved hvorfor man ikke kan bygge mer i tunnel. Det skyldes på EU-reglement. Vi mener hele Oslopakke 3 er en gedigen gavepakke til Oslo vest. Plan- og bygningsetaten kaller Hovinbyen for transformasjon av dalbunnen, det er slik man presser arbeidsplasser til boliger. Det er vi sterkt imot.

- Man kan også glemme å bygge innenfor røde soner. Det er hårreisende at man fortsetter å bygge i dalbunnen der forurensingen legger seg, mener han.

Venter og venter og venter

I Groruddalen har det lenge vært snakk om store prosjekter, som forlengelse av T-banen til Ahus, lokk over E6 og lokk på Grorud, samt T-bane tvers over dalen. Øgrim kaller det for tomme lovnader i både Oslopakke 3 og Nasjonal Transportplan (NTP).

- Alt dette er utsatt på ubestemt tid. De prioriterer ikke Groruddalen, og forventer at folk her sitter stille i båten. Det har Tveita vist at man ikke gjør ved å møte opp på dette møtet, mener Øgrim.

Vefring er lei skittkastingen mellom partiene.

- Det hele handler om at Groruddalen har mange store veier, og at vi må fjerne veien fra dagen og legge den i tunnel. Vi trenger å stå sammen på Stortinget for å få dette til å skje, oppfordrer han.

Er stolt av Oslopakke 3

Halse er ikke enig i at Oslopakke 3 er en gavepakke til Oslo vest, til tross for at groruddøler må være med på spleiselaget i mange år før de selv kan se at spaden går i jorda for planer som i lengre tid har blitt løftet fram, også av Arbeiderpartiet. Han forsvarer pakken han var med å forhandle om.

- Det er mange titalls tusen mennesker i Groruddalen som vil merke en forbedring med Oslopakke 3, og jeg er stolt av å ha vært med i forhandlingene. Det er på tide at vi tar dette mer seriøst med tanke på forbedring av luften, alle groruddøler jeg kjenner mener dette er viktig, understreker Halse.

Han fikk også bakoversveis da han så hvor mange som møtte opp i salen på Tveita skole.

- Vi har gitt våre signaler, men lokalbefolkningen har presset på. Det er imponerende at så mange møter opp, sier han.

Vil ikke rasere et boområde

Spørsmål som veiutbygging og veikapasitet ble tatt opp gang på gang. Ordstyrer Kjersti Kanestrøm Lie lurte også på om det stemmer det Roger Pihl skrev kronikk om i Akers Avis Groruddalen. Blir all «dritten» lagt til Groruddalen?

- Nei, det blir den ikke. Det er helt uaktuelt med en løsning for Manglerudtunnelen som ender opp med å rasere et etablert boområde, påstår Astrup.

- Det handler ikke bare om bomiljø, men også om et politisk prestisjeprosjekt kalt Hovinbyen, kontrer Stephanek med.

Leder av bydelens miljø og byutviklingskomité, Monique Nyberget Hiller (Ap), mener det er viktig å få en redusering av kapasiteten på dagens E6, men ikke på bekostning av Tveita.

- Strekningen fra Karihaugveien til Ulven/Teisen er en av de mest trafikkerte i landet og bydelen har ønsket lokk, alternativt foretrukket E6 lagt i tunnel. For oss bydelspolitikere har det hele tiden vært, naturlig nok da vi alle er beboere selv i bydelen, at vi får løsninger som reduserer de trafikkskapte miljøbelastningene vi har.

Har troen på en god løsning

Det var Tom Olsson fra aksjonsgruppa som fikk det første, og siste, ordet under møtet.

- Hovedparolene til Statens vegvesen er mindre støy og mindre forurensing. Forslaget om motorvei er meislet inn i Tveitafjellet så det synger. Er det slik man løser en utfordring, ved å lesse problemer over på andre? Jeg tror ikke det, jeg har troen på at veivesenet vil ta hensyn til oss, mener Olsson.

- Alt annet enn en tunnel til Karihaugen er en katastrofe.

Med et lite stikk oppfordrer han politikerne å ta hensyn til befolkningen på Tveita, og Groruddalen, fremover.

- Da kan vi konkludere med at ingen partier ønsker motorvei i Smalvollveien, i hvert fall ikke uten tunnel. Og da stoler vi på dere, avslutter Olsson.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave.

Siste nytt i Nyheter

Beholder Nybyen likevel

Espira går inn for å beholde Nybyen barnehage på Økern, til tross for null støtte fra byrådet. I tillegg går de inn for nok en barnehage på Valle Hovin sammen med Selvaag.

ANNONSE
Google Maps

En mann i begynnelsen av 20-årene er pågrepet og siktet for bilbrann på Vestli.

 
Tveita senter kan bli «murt» inne

I et detaljert kart over de nye bomstasjonene kommer det fram at Tveita senter kan bli sperret inne av nye og eksisterende bommer dersom de blir vedtatt slik. Senterleder Mona Bråten innrømmer at det kan bety større usikkerhet om sentrets fremtid.

Politikerne vil ikke forplikte seg

Forslag om å sikre finansiering av Ahusbanen i Nasjonal Transportplan ble stemt ned med kun SV og MDG for på Stortinget da planen ble behandlet. Rett etterpå kom anbefaling fra Ruter om busstrasé i stedet for T-banestrekning.

På valgkampturné i Groruddalen

Jonas Gahr Støre (Ap) og nyvalgt LO-leder Hans Christian Gabrielsen møtte ansatte i hjemmetjenesten i Grorud bydel for en valgkampturné. Nå er opptrappingen til stortingsvalget 11. september for fullt i gang.

 
ANNONSE