– Vi er garantister for Aker-gjenåpning

– Vi er garantister for Aker-gjenåpning

TROR PÅ AKER: Bjørnar Moxnes løfter fram gjenåpning av Aker sykehus som en av de aller viktigste sakene i Oslo-valgkampen. Rødt-lederen de vil lykkes innen få år.


Rødt går til valg på å gjenåpne Aker som et fullverdig lokalsykehus for Groruddalen, og han tror de lykkes i kommende bystyreperiode. Samtidig lover Bjørnar Moxnes å kutte i lønna til toppbyråkratene for å finansiere heltidsstillinger til «gutta på gølvet».

Tekst:

Publisert:

Klar tale

Vi har stilt alle partiene noen spørsmål om deres standpunkt i viktige saker i Groruddalen. Hensikten er at du som velger enklere kan orientere deg om hvilket parti som vil mest i sin hjertesak. Her er svarene fra Rødt.

– Hva vil dere gjøre med Aker sykehus?
– Pusse opp og ta i bruk høyblokka og bygge nytt på tomta, slik at Aker kan gjenoppstå som lokalsykehus. 

– Ruter sier nei til Ahusbane. Hva sier dere?
– Vi sier ja.

– Stadig flere sykehjem og barnehager drives av private. Hvor stor andel av den offentlige velferden i kommunen bør overlates til private aktører?
– Offentlig velferd betales av skattepengene våre. Rødt mener at pengene skal gå til velferd, og ikke ende opp som profitt for noen forretningsfolk. Derfor vil vi gjøre slutt på at kommersielle lager butikk av barnehager og sykhjem. Rødt har derimot ikke noe mot ideelle aktører.  

Byen vokser i voldsomt fart. Hva skal dere gjøre for å få fart på boligbyggingen?
– Støtter knutepunktsutbygging, men ikke slik som foreslått på med høyblokk på Lindeberg. Vi vil bygge mer på vestkanten, der det er plass.  

Vil dere bygge boliger i Ravnkollen på Romsås?
– Nei.

– Hva er deres holdning til eiendomsskatt?
– Skal vi gi eldre en verdig omsorg og bygge ut nye barnehageplasser, trenger vi mer penger. Rødt vil ha eiendomsskatt for dem som har boliger til en verdi over 5 millioner kroner. Det betyr at 1 av 10 i Groruddalen vil betale eiendomsskatt, mens vestover i byen vil flere gjøre det.

– Vil det være penger igjen til prosjekter i Groruddalen hvis man bruker 40 milliarder på ny E18 vestover?
– Bare i Høyre og Arbeiderpartiets fantasiverden. I den virkelige verden er pengene brukt opp og sløst vekk hvis vi bruker 40 milliarder på den enorme utbygginga av motorvei vestover.

– Groruddals-satsingen fases ut etter 2016. Hva bør skje videre?
– Vi mener at regjering og kommune må gå inn med 70 millioner hver, altså 140 mill. Miljø var ett av fire satsningsområder, men så godt som ingenting gjort. Det er ikke tatt grep om trafikken i dalen. Vi må få på plass tverrforbindelse mellom Trondheimsveien og Østre Aker. Gratis SFO og kjernetid i barnehagene må fortsette, det virker! 

– Hvordan skal dere få ned andelen godstrafikk på lokalveiene i Groruddalen?
– Trafikken til og fra Alnabruterminalen må gå i egne traseer. Ellers er vi opptatt av sykkelveier, lokk over E6 ved Furuset, tverrforbindelse Trondheimsveien – Østre Aker vei, ikke tillate boliger nær de store veiene i støy- og forurensa områder, slik kommuneplanen legger opp til.

– Hva er det viktigste tiltaket for å sikre Groruddalen levekår på linje med det beste i byen?
– Styrke bydelsøkonomien slik at det blir slutt på kuttene i velferden, stanse privatiseringa som gir ansatte i barnehager, sykehjem og hjemmetjeneste dårligere lønns- og arbeidsvilkår, og gjenåpne Aker sykehus.

– Den kanskje viktigste enkeltsaken i Oslo er å få gjenåpnet Aker som lokalsykehus. Å legge det ned var en forferderlig avgjørelse, men det er fullt mulig å reversere den prosessen, sier Rødt-leder og førstekandidat Bjørnar Moxnes.

Kort oppsummert: Aker sykehus ble nedlagt som lokalsykehus i 2010. Pasientgrunnlaget ble flyttet til et Ahus som var for lite allerede da det åpnet. Oslo Universitetssykehus prøver å få gjennomslag for å bygge et giga-sykehus på Gaustad, og i mellomtiden kjøres Groruddalens pasienter mellom fire sykehus – alt avhengig av hvor det er plass. Samtidig sier Legeforeningen at man ved å investere en snau milliard kan ruste opp og etablere flere hundre nye senger på Aker, i tillegg er tomta stor nok til å tåle nybygg.

– Løsningen ligger rett foran nesa vår, og jeg fatter ikke hvorfor ikke Arbeiderpartiet reverserte dette i regjering. Nå sitter Høyre med hendene på rattet, men heller ikke de gjør noe annet enn å la helsebyråkratene styre, sier Moxnes.

Vil sabotere Erna

– Sykehusene styres av Stortinget. Hva kan man egentlig utrette fra bystyret?

– Ballen ruller mer nå enn den gjorde for tre-fire år siden, og mye av det skyldes press fra oss i bystyret. Stadig flere forstår at løsningen er å gjenåpne Aker. Ved å ha et sterkt Rødt i Rådhuset har man et parti som garantert går i bresjen og samler Oslo til en felles front for gjenåpning, sier Moxnes.

Rødts mantra foran kommunevalget er at de lover å redusere og bekjempe forskjellene i Oslo. I Groruddalen vokser en av fire barn opp i fattige familier. Til sammenligning lever 6,8 prosent av barna i Bydel Ullern i fattige familier.

Vår jobb er å undergrave Siv og Ernas plan om å øke forskjellene. Mye politikk vedtas på Stortinget, men gjennom tiltak i kommunen kan vi effektivt jobbe for å minske forskjellene.

– Hvordan da?

– Vi vil kontre regjeringens kutt til fattige og uføre ved å tilby gratis barnehageplass og aktivitetsskole for alle, sier Moxnes.

Varsler lønnskutt

Han peker også på andre virkemidler som kan bekjempe fattigdom. Oslo kommune er Norges største arbeidsgiver med nærmere 50.000 ansatte. Han mener at en endring i arbeidsgiverpolitikken vil gi de mange ansatte et bedre liv.

– Mange av dem som har dårligst lønn og mest usikre arbeidsforhold jobber for oss i kommunen, for eksempel ringevikarer i hjemmetjenesten og de som tømmer søpla vår.

– Disse menneskene må tilbys hele og faste stillinger, og det gjør vi ved å fjerne adgangen til å bruke midlertidige ansatte. I dag tilbyr kommunen folk stillingsbrøk ned mot 14 prosent, og da får man ikke huslån eller pensjonsopptjening. Det er en fattigdomsfelle, sier Moxnes.

Han har en kontroversiell plan for å få råd til å gi alle ansatte fast jobb og full stillingsbrøk: Moxnes vil kutte drastisk i lønna til kommunale ledere og toppolitikere.

Frykter ikke flukt

Det begrunner han slik:

– Det er fullstendig meningsløst at politikereliten, som hvert år sitter og kutter i bydelenes budsjetter, gir seg selv høyere og høyere lønn. Byrådene tjener over en million kroner i året, og Fabian Stang tjener nesten like mye som statsministeren. I tillegg har vi et enormt direktørvelde i kommunen, og alle tjener altfor mye, mener Moxnes.

– Hvor mye bør en toppleder eller en i politisk ledelse tjene i kommunen?

Det er helt kurant at politikereliten tjener maksimalt 50 prosent mer enn gjennomsnittet for de som jobber i kommunen, det vil si cirka 700.000 kroner i året, sier Rødt-lederen.

– Er du ikke redd for at mange kommunale toppledere heller vil søke til bedre betalte jobber i næringslivet?

– Det er min minste bekymring. Om du må ha en mill i året for å lede sykehjemmene i Oslo, så er du kanskje ikke den beste til å utføre jobben. Da finner vi heller en i våre egne rekker som selv har jobbet som pleier på sykehjem, sier Moxnes.

For eiendomsskatt

– Hvor mye bør du tjene?

– Jeg har 400.000 kroner i årslønn som Rødt-leder, og det er helt greit. Det hadde vært meningsløst om jeg var lønnsledende. Det er akkurat like tullete som at Fabian Stang er lønnsledende i Oslo, spesielt når vi vet hvor mange som sliter med å få endene til å møtes, sier han.

Les hele artikkelen i Akers Avis Groruddalen og i vår eAvis. Fram mot valget vil avisa presentere alle partiene og deres visjoner for Oslo og Groruddalen. Neste parti ut er KrF.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Alle leietakere må ut

Avisen har skrevet om Kristen Leth (89) som risikerer å kastes ut av leiligheten sin på Grorud. Saken har skapt stort engasjement, og nå svarer eiendomsselskapet på hvorfor de har sendt ut brev om oppsigelse av leieforholdet.

Kan smelle når som helst

I mars ble en person som løp over Tvetenveien ved busstoppet på Haugerud påkjørt. Yassine Arakia (H) er redd for hva som vil skje dersom trafikksituasjonen ikke blir tatt på alvor.

 
Pengene renner inn i Årvolldammen

I revidert budsjett kommer byrådet med en gladnyhet til Bydel Bjerke: Det blir vann i Årvolldammen i år også - med en prislapp på 750.000 kroner. Dammen vil være klar til bruk i slutten av neste uke. Men fremtiden er fremdeles usikker.

Vil slette gjelda til Alna ridesenter

– Høyre går inn for å slette hele gjelda til Alna ridesenter og gi en kompensasjon for eiendomsskatten, dersom byrådet ikke tar til fornuft og endrer beskrivelsen fra parkeringsanlegg til idrettsanlegg.

Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.