100.000 kjører på E6 Alnabru hver dag – vegvesenet vil bygge ny motorvei:

– Vi kan ikke gjøre alle fornøyde

– Vi kan ikke gjøre alle fornøyde


VISER FRAM KARTET: Prosjektleder Ingun Risnes og planleggingsleder Jan Terje Løitegård i Statens vegvesen viser hvordan de har planlagt å arbeide med forslag om ny trasé til E6 for å nedgradere trafikken som er der i dag. Et av alternativene er å bygge en ny motorvei med tunnel og åtte felter langs Smalvollveien.

Et av forslagene til Statens vegvesen i Manglerudprosjektet er rett og slett å bygge en helt ny motorvei langs Smalvollveien med åtte felter og tunnel for å avlaste dagens E6 – en av de mest trafikerte strekningene i landet. Det er dette Roger Pihl mener med å «legge dritten til Groruddalen».

Tekst:

Publisert:

Se bildet større

BARE FORELØPIG: Slik ser den foreløpige planen for den nye motorveien i Smalvollveien ut. Den røde lange strekningen er motorveien som kobler seg på E6 mot Trosterudkrysset og går nedover mot Bryn og rundt ved Tveita. De striplete linjene er der det er planlagt tunnel, og i midten der det står Smalvollveien er det planlagt åtte felter.


For å forstå Manglerudprosjektet i sin helhet må man brekke det ned. Et av forslagene til Statens vegvesen er å bygge ut Smalvollveien til en reinspikka motorvei, den veien som går forbi Harald Huysmann carting i dag. Prosjektleder Ingun Risnes og planleggingsleder Jan Terje Løitegård i Statens vegvesen er klare i sin tale; målsettingen er å gjøre trafikksituasjonen bedre enn den er nå. I Roger Pihl sin OnsdagsPhils står det «Nå skal Groruddalen få en fjerde motorvei, åtte nye felter med åpent støyhelvete er foreslått anlagt ved foten av Tveita. I tillegg til en tofelts lokalvei. Ti nye felter skal vi få! TI FELTER! Da er vi oppe i minst tretti kjørefelter tvers gjennom et område med flere innbyggere enn Stavanger».

Avisen søker etter svar i Østensjøveien 34 – nærmere bestemt i hovedlokalene til Statens vegvesen region øst. – Er det forsvarlig å bygge en ny motorvei i Groruddalen når vi allerede har tre store fartsårer fra før (Trondheimsveien, Østre Aker vei og E6)?

Dette er én av flere alternativer vi ser på når vi skal vurdere støy og luftkvalitet. Motorveien skal heller ikke komme i tillegg til dagens E6. Det er den som skal gjøre det mulig å bygge ned dagens veisystem, forklarer Risnes.

En av de mest trafikerte strekningene

De understreker at planene er foreløpig. Men de påpeker også at dersom de ikke får gjort noe med dette veisystemet så vil det bare bli som det er i dag. Og det er ingen tjent med. Langs Strømsveien og Smalvollveien er det i dag lange køer som danner seg i 14.30-tiden. E6 er full av biler som kjører sikk-sakk, også tungtransporten, og mange skal ta av i Trosterudkrysset.

– Det er 100.000 som hver dag kjører på denne strekningen av E6 forbi Alnaområdet i Groruddalen. Selv om vi reduserer med 30 prosent er det fortsatt 70.000. Men en plass må veien gå, forteller Løitegård.

Vi kan ikke love at alle får det bedre. Men vi skal jobbe med å redusere støybelasningen for de som blir berørt av veitraseen, legger Risnes til.

Så da er det altså de som bor på Tveita i Sigrid Undsets vei og i Ragnfrids vei som blir taperne.

– Den nye E6-tunnelen skal lede gjennomgangstrafikken og tungtrafikken bort fra boligområdene på Manglerud og Teisen og avlaste Ring 3, forklarer Risnes.

To tunneler mot en ny motorvei

Hun forklarer også at den nye «Teisentunnelen» er tenkt å koble sammen med den nye E6-traseen i Smalvollveien. Denne tunnelen har to felt i hver retning som blir til sammen fire felt. Poenget med denne tunnelen er å redusere trafikken i Strømsveien, den tarmen som ligger ved siden av dagens E6 på Alnabru. Da kan man bygge om den veien til en bymessig utformet vei med redusert hastighet og trafikk.

Men det er i koblingen mellom Strømsveien og Smalvollveien det blir interessant. Det er her Roger Pihl får utløp for sin frustrasjon. Åtte felter og en tunnel som er fire kilometer lang i Smalvollveien. Eller som Pihl sier: «Når vi kan bygge tunneller som er mer enn fem kilometer lange hvor som helst ellers i landet, så kan vi gjøre det i Groruddalen også. Ferdig snakka!» Eller?

– Hvis vi kutter ut «Teisentunnelen» kunne vi forlenget Manglerudtunnelen et stykke. Men i veinormalen står det at en tunnel på en høytrafikert vei ikke bør være lenger enn fire kilometer, sier Risnes.

Grunnen til åtte felter som reduseres til seks felt nordover mot Trosterudkrysset er at det ikke er tillatt med kryss i tunnel. Derfor må koblingen av de to tunnelene legges i god avstand vekk fra tunnelmunningene.

Tunnellengde handler om sikkerheten

– Men kan man ikke forandre på veinormalen for tunneler da?

– Det handler om trafikksikkerhet. I tilfelle det oppstår brann må man ha muligheten til å lufte ut røyken slik at den ikke sprer seg innover i tunnelen, som man har i for eksempel Operatunnelen.

– Men den er jo lenger? Er det ikke mulig å se til den?

– Jo, men der er det en åpning i tunneltaket ved Sørenga, sier hun.

De har fått inn en del høringsuttalelser allerede.

– Mange av uttalelsene har samme prinsipp som Roger Pihl sin kronikk, og det vi fikk høre da vi hadde folkemøte om prosjektet, forklarer Løitegård.

– Ville det vært samme prosess på vestkanten i Oslo om dere kom med dette forslaget for eksempel på Ullern eller Røa?

– Det er vanskelig å si. Oppgaven vår er å formidle at vi gjør dette for å gjøre situasjonen bedre for flest mulig.

– Men ikke for alle?

– Vi kan ikke garantere at noen områder ikke blir mer utsatt enn i dag. Men vi har som intensjon å sikre at støyforholdene blir best mulig for flest mulig. Det skal vi jobbe med fremover, sier Risnes.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave.

Roger Pihl mener alle tilbakemeldingene om hans OnsdagsPhils «Legg dritten til Groruddalen» betyr at det er på tide å begynne å bråke mer.

Han skrev hele kronikken i vår avisutgave onsdag 15. februar.

Siste nytt i Nyheter

- Går fra ord til handling

Siden 2014 har flerbrukshallen på Tokerud vært godkjent av bystyret, men det har ikke ligget penger på bordet. I revidert budsjett gir byrådet 5,6 millioner til et forprosjekt som skal forme fremtidens hall.

Alle leietakere må ut

Avisen har skrevet om Kristen Leth (89) som risikerer å kastes ut av leiligheten sin på Grorud. Saken har skapt stort engasjement, og nå svarer eiendomsselskapet på hvorfor de har sendt ut brev om oppsigelse av leieforholdet.

 
Kan smelle når som helst

I mars ble en person som løp over Tvetenveien ved busstoppet på Haugerud påkjørt. Yassine Arakia (H) er redd for hva som vil skje dersom trafikksituasjonen ikke blir tatt på alvor.

Pengene renner inn i Årvolldammen

I revidert budsjett kommer byrådet med en gladnyhet til Bydel Bjerke: Det blir vann i Årvolldammen i år også - med en prislapp på 750.000 kroner. Dammen vil være klar til bruk i slutten av neste uke. Men fremtiden er fremdeles usikker.

Vil slette gjelda til Alna ridesenter

– Høyre går inn for å slette hele gjelda til Alna ridesenter og gi en kompensasjon for eiendomsskatten, dersom byrådet ikke tar til fornuft og endrer beskrivelsen fra parkeringsanlegg til idrettsanlegg.