Vil gi gulrot til arbeidsgivere

Vil gi gulrot til arbeidsgivere

DISKRIMINERES: Afshan Rafiq (H) fra Høybråten mener flere tiltak må til for å hjelpe innvandrere og andre utsatte grupper inn på arbeidsmarkedet.

En NAV-rapport konkluderer med at innvandrere blir diskriminert i arbeidslivet. Afshan Rafiq (H) mener ledere som rekrutterer bredt bør belønnes med en bonusordning.

Tekst:

Publisert:

I rapporten «Et NAV med muligheter» fra 2015 kommer det blant annet fram at nasjonale og internasjonale undersøkelser «(...) viser at diskriminering i arbeidslivet forekommer og at lavere arbeidsdeltakelse blant innvandrere også har sammenheng med dette».

I tillegg viser rapporten at det er en klar holdning blant ledere at innvandrere tilfører norsk arbeidsliv viktig kompetanse, men at arbeidsgivere samtidig «ser ut til å oppfatte innvandrere som mer risikobærende enn andre arbeidssøkere, blant annet fordi de synes det er vanskelig å vurdere produktiviteten til innvandrere».

I 2012 avdekket dessuten en eksperimentell undersøkelse, hvor fiktive jobbsøknader ble sendt til reelle stillinger, at langt færre jobbsøkere med utenlandsk opprinnelse ble innkalt til jobbintervju sammenlignet med jobbsøkere som har norske navn. Kompetansen var lik.

Foreslår tiltak

I denne rapporten ramser man opp hva som er de ulike barrierene og hva slags tiltak som er satt i gang, men nesten ingenting har fungert. Da mener jeg at vi er nødt til å tenke nytt, sier Afshan Rafiq (H).

I morgen, lørdag, skal Oslo Høyre behandle forslag til hva som kan bli en del av Høyres valgprogram for Stortingsperioden 2017 til 2021.

Rafiq stiller til Stortingsvalg i samme periode og foreslår følgende tiltak: 1) Arbeide for at innbyggere med flerkulturell bakgrunn skal få de samme jobbmulighetene som andre borgere, 2) Samarbeide med partene i arbeidslivet om forslag for å fremme innvandreres deltakelse i arbeidslivet, og 3) Prøve ut bonusordninger for ledere i det offentlige rom som klarer å rekruttere bredt.

Ser til utlandet

Rafiq mener Norge kan lære av britene for å rekruttere bredt i arbeidsmarkedet.

I England var det flere bedrifter i privat sektor som ikke hadde nok kvinner. Da ble det satt i gang en prøveordning hvor ledere som klarte å rekruttere flere kvinner til sine bedrifter fikk en belønning i form av penger. Det er en vinn-vinn-situasjon hvor lederne får en gulrot og de som er uten jobb kommer inn på arbeidsmarkedet. Det tror jeg kan være i alle fall én måte å få flere inn i arbeidslivet på, men det må selvsagt komme sammen med en rekke andre tiltak, mener Rafiq.

Les hele saken i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller i vår eAvis.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

- Går fra ord til handling

Siden 2014 har flerbrukshallen på Tokerud vært godkjent av bystyret, men det har ikke ligget penger på bordet. I revidert budsjett gir byrådet 5,6 millioner til et forprosjekt som skal forme fremtidens hall.

Alle leietakere må ut

Avisen har skrevet om Kristen Leth (89) som risikerer å kastes ut av leiligheten sin på Grorud. Saken har skapt stort engasjement, og nå svarer eiendomsselskapet på hvorfor de har sendt ut brev om oppsigelse av leieforholdet.

 
Kan smelle når som helst

I mars ble en person som løp over Tvetenveien ved busstoppet på Haugerud påkjørt. Yassine Arakia (H) er redd for hva som vil skje dersom trafikksituasjonen ikke blir tatt på alvor.

Pengene renner inn i Årvolldammen

I revidert budsjett kommer byrådet med en gladnyhet til Bydel Bjerke: Det blir vann i Årvolldammen i år også - med en prislapp på 750.000 kroner. Dammen vil være klar til bruk i slutten av neste uke. Men fremtiden er fremdeles usikker.

Vil slette gjelda til Alna ridesenter

– Høyre går inn for å slette hele gjelda til Alna ridesenter og gi en kompensasjon for eiendomsskatten, dersom byrådet ikke tar til fornuft og endrer beskrivelsen fra parkeringsanlegg til idrettsanlegg.