Vil ha kasino på Bjerkebanen

Vil ha kasino på Bjerkebanen

KASINO HER?: Bjerke Frp har lagt fram forslag om å få et kasino til Bjerke travbane. Det er ikke alle partiene i bydelen som er enige i dette...

Bjerke Frp har besluttet å ta med bygging av kasino på Bjerke travbane i sitt lokalpartiprogram, selv om det pr. i dag er ulovlig.

Tekst:

Publisert:

Se bildet større

ST?òTTER IKKE: Ine Mari Molteberg-B??hn (H).

Frp mener at man i Norge, som i Sverige og Danmark, bør tillate kasinodrift.

- Bjerkebanen er en egnet lokasjon for utbygging av kasino fordi man her allerede har et etablert miljø for sport og spill og fordi travsporten her sitter på store tomtearealer og en bygningsmasse som store deler av tiden står tom, forteller leder av Bjerke Frp, Bjørn Radoslav Vedahl.

- Men hvorfor akkurat et kasino?

Travsporten har økonomiske utfordringer, og presset på utbygging av boliger i Osloregionen er stort. Vi mener derfor kasino er en ypperlig mulighet til å få en bedre utnyttelse av tomten og samtidig sikre det økonomiske fundamentet for å beholde travsporten her på Bjerke i overskuelig fremtid.

Vil ta lang tid

- Får dere støtte fra andre partier?

- Frp har fått gjennomslag for flere oppmykninger av regelverket for spill gjennom dagens regjering og samarbeidsavtale. Blant annet har vi fått legalisert pokerlag blant venner og sikret at Norgesmesterskapet i poker i 2015 og 2016 kunne avholdes på norsk jord. Vi tror på en videre utvikling i denne retningen og at det på sikt vil kunne åpnes for fysisk kasinodrift i Norge. Samtidig er vi realistiske og innser at dette er en prosess som vil ta tid, forteller han.

Fremover skal partiet jobbe for å fremme Bjerke som den naturlige lokasjonen, ettersom Frp generelt er for kasinoetablering.

- God oppslutning og positivitet hos bydelens innbyggere er en viktig forutsetning for at dette prosjektet skal kunne gjennomføres, sier Vedahl.

Høyre støtter ikke

Frp får ikke støtte av Høyre lokalt for sitt forslag.

- Det er i dag ulovlig med den type virksomhet I Norge og vi vet at det er knyttet mange triste historier til spillvirksomhet, og ønsker ikke å støtte opp under det, forteller Ine Mari Molteberg-Bøhn (H) som sitter i Bjerke bydelsutvalg.

Jeg er helt sikker på at det er andre mer samfunnsnyttige ting man kan gjøre på Bjerke enn kasinovirksomhet.

Geirmund Jor (SV) er heller ikke for kasino i bydelen.

- Av alle ting vi ikke trenger i Bjerke bydel så er vel kasino på toppen av lista spør du meg. Vi har spillemonopol i Norge og pengespill er regulert gjennom Norsk Tipping. Overskuddet går til nyttige tiltak for alle, men særlig barn og ungdom, mener han.

Trenger tippemidlene

Han trekker fram at flere av bydelens idrettsanlegg er avhengig av tippemidler.

- Flere av de hardt tiltrengte nye planlagte idrettsanleggene i vår bydel er tildelt tippemidler. Nye flerbrukshaller på Årvoll og Linderud er eksempler på dette. Hadde vi ikke hatt tippemidler hadde disse prosjektene ligget enda langer fram i tid, mener Jor.

Leder av Bjerke Ap, Usman Asif, har ikke sett forslaget, men er ei heller for det.

- Uten å ha sett forslaget eller hørt noe om dette tidligere, synes jeg at det høres ut som et usedvanlig dårlig forslag. Vi er opptatt av det som kan kalles funksjonsblanding på Bjerke, sier han.

Et område i vekst

Han mener man ikke trenger mer aktivitet knyttet til pengespill.

Bjerkeområdet er markert som et utviklingsområde i ytre by i kommuneplanen, og plan- og bygningsetaten jobber med en veiledende plan for området. Bjerke kan knyttes bedre sammen med tilgrensende områder. Vi mener det bør være mulig å og gjøre en bymessig integrering av travbanen, slik at vi kan gi området en trivelig funksjonsblanding, forteller Asif.

- Det vi trenger på Bjerke er ikke mer pengespill. Vi ønsker altså heller å styrke Bjerke-området ved å koble området bedre med omgivelse, åpne for ny utvikling gjennom varierte tilbud og ny bebyggelse, samt legge til rette for allmennyttig formål og frivilligheten. Å åpne for mer pengespill bidrar ikke til variasjonen vi trenger på Bjerke.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Vil slette gjelda til Alna ridesenter

– Høyre går inn for å slette hele gjelda til Alna ridesenter og gi en kompensasjon for eiendomsskatten, dersom byrådet ikke tar til fornuft og endrer beskrivelsen fra parkeringsanlegg til idrettsanlegg. Grete Horntvedt i Alna Høyre er lei av at hennes lokale ridesenter sliter år etter år.

Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.

 
Føflekkreft 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av føflekkreft. Tirsdag 23. mai er det den internasjonale hudsjekkdagen Euromelanoma.

Groruddalen: «Lengre fram i tid og på lang sikt»

Byrådet inviterte til folkemøte på Årvoll gård om hva revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel betyr for Groruddalen. Ifølge byråd Hanna Marcussen er det mange planer i lufta for blant annet Rommen og Grorud - men de ser ikke ut til å bli realisert med det første.

IKEA hjelper Asma (25) med fremtiden

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og ordfører Marianne Borgen fikk møte Asma (25) som har vært åtte måneder i Norge. Hun har akkurat hatt sin første arbeidsdag på IKEA Furuset som en del av det første pilotprosjektet i den nye Groruddals-satsingen.