Privatforslag fra Høyre om boligutvikling på Ulven:

Vil ha kommunen i førersetet

Vil ha kommunen i førersetet

MÅ SAMORDNES: Pia Farstad von Hall og Eirik Lae Solberg (H) har sendt inn et privat forslag til bystyret der de ber byrådet være i førersetet når det gjelder å koordinere og samordne boligutviklingen på Ulven. De mener det vil legge til rette for en bedre boligutvikling i fremtiden.


Eirik Lae Solberg og Pia Farstad von Hall (H) vil at byrådet etablerer et samarbeidsorgan for å få på plass en plan for boligutvikling på Ulven. De frykter at dersom alle sitter på hver sin tue vil utviklingen få dårligere kvalitet.

Tekst:

Publisert:

Bystyre-politikerne peker på at Ulvenområdet har et større utviklingspotensial enn det som er lagt til grunn nå. Området er en del av planene for Hovinbyen i Groruddalen.

Plan- og bygningsetaten ønsker å endre veisystemet, legge ned Ulvensplitten, og legge Trafo-anleggets kabler ned i bakken. Lae Solberg og Farstad von Hall mener det må en samordning til for å få til en god byutvikling.

– Det var enighet om å gjennomføre Manglerudtunnel-prosjektet i Oslopakke 3- forhandlingene som gjør at Ulvensplitten kan bygges ned og legges under terreng. I tillegg jobber Statens vegvesen med å lage en mindre arealkrevende trafo-stasjon og oppgradere ledningsnettet. Det gjør at man kan utvikle området uten store strøm-master, stor trafikkstøy og uten et transformatorområde. Men da må kommunen på banen, sier Lae Solberg.

Må presse på for nedgraving

Han håper byrådet samler alle interessenter i et samarbeidsorgan.

Oslo kommune er nødt til å kjenne sin besøkelsestid. Her har vi en unik byutviklingsmulighet. Men hvis Statens vegvesen holder på med sitt, Statnett med sitt og at man ikke får tilstrekkelig presset på for å få gravd ned strømkablene i bakken kan man risikere å ikke få til den beste løsningen for lokalområdet, påpeker han.

Han og Farstad von Hall har nå sendt inn et privat forslag til bystyret. I saken ønsker de også at byrådet legger fram en sak for bystyret innen utgangen av 2017 om hvordan Ulven kan utvikles med nye boligområder.

– Jeg tror ikke det er uenighet om at dette er et utviklingsområde, men det er mange ulike aktører her. Jeg er overbevist om at dette ikke vil skje på en koordinert måte dersom alle holder på med sitt på hver sin tue, mener Lae Solberg.

Siste nytt i Nyheter

Pengene renner inn i Årvolldammen

I revidert budsjett kommer byrådet med en gladnyhet til Bydel Bjerke: Det blir vann i Årvolldammen i år også - med en prislapp på 750.000 kroner. Dammen vil være klar til bruk i slutten av neste uke. Men fremtiden er fremdeles usikker.

Vil slette gjelda til Alna ridesenter

– Høyre går inn for å slette hele gjelda til Alna ridesenter og gi en kompensasjon for eiendomsskatten, dersom byrådet ikke tar til fornuft og endrer beskrivelsen fra parkeringsanlegg til idrettsanlegg.

 
Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.

Føflekkreft 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av føflekkreft. Tirsdag 23. mai er det den internasjonale hudsjekkdagen Euromelanoma.

Groruddalen: «Lengre fram i tid og på lang sikt»

Byrådet inviterte til folkemøte på Årvoll gård om hva revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel betyr for Groruddalen. Ifølge byråd Hanna Marcussen er det mange planer i lufta for blant annet Rommen og Grorud - men de ser ikke ut til å bli realisert med det første.