Åpent møte med Plan og bygningsetaten

Vrakes diagonalplanene?

Vrakes diagonalplanene?

UTREDET OM PLANER: Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten (PBE) om planene i Groruddalen.

I mange år har Statens vegvesen utredet to diagonalløsninger; Fossum og Bredtvetdiagonalene. Men Plan- og bygningsetaten mener det nå er på tide å se forbi diagonaldrømmen fra 70-tallet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.04.2017 kl 20:43

Se bildet større

SLIK: Illustrasjonen viser mulig utforming av ?òstre Aker vei med to kj??refelt og midtstilt kollektivfelt. (Illustrasjon: de Gayardon Bureau).

Se bildet større

STYRET: Groruddalen Miljøforums styre. Fra venstre: Torstein Winger, Ragnar Torgersen, Erik Grønvold, Per Opsahl, Peter Sollie, Heidi Trøen, Eva Rueslåtten og Karen Wiklund.

Tirsdag kveld inviterte Groruddalen Miljøforum til et åpent møte med Plan- og bygningsetaten (PBE). Avdelingsdirektør for byutvikling, Morten Wasstøl, dukket opp med en presentasjon om alle utviklingsprosjekter i Groruddalen med Hovinbyen.

Litt ut i presentasjonen kommer det fram informasjon om diagonalene, med Fossumdiagonalen som ledende eksempel. En løsning for å nedgradere Trondheimsveien som det har blitt snakket om siden 70-tallet. Nå begynner derimot PBE å se til andre veier.

Diagonalprosjektene er tunge å løfte fram. Det er ikke slik at en Fossumdiagonal vil løse alle trafikkutfordringer, sier Wasstøl.

- Det er dumt at alle utviklingsprosjekter i området henger på å få på plass en Fossumdiagonal eller en Bredtvetdiagonal. Vi jobber nå med dette.

Utredning hos Statens vegvesen

I mange år har Statens vegvesen utredet diagonalene. Til Akers Avis Groruddalen har Ingun Risnes i vegvesenet uttalt at de setter arbeidet med å nedgradere Trondheimsveien høyere enn lokk over E6:

«Fossumdiagonalen ligger fortsatt inne i Oslopakke 3 som et av de prosjektene som skal utredes videre, og vi er allerede i gang med dette arbeidet. Men slik det ser ut nå ligger gjennomføring av dette prosjektet langt fram i tid. Vår jobb er å fremme utredningen og begrunne hvorfor vi mener det er behov for tiltak i Groruddalen, og så er det opp til politikerne å prioritere», sa Risnes til avisen fredag 10. juni 2016.

- Det er Statens vegvesen som planlegger hovedveisystemet i Groruddalen. Plan- og bygningsetaten deltar i dette arbeidet, og jobber ikke med noe alternativer utover Statens vegvesens planlegging. Vi må imidlertid tilpasse pågående planarbeid til den usikkerheten som er knyttet til hva som skjer med hovedveisystemet, sier Wasstøl.

Planlegging også uten diagonal

I Plan- og bygningsetaten sitt arbeid med Nedre Rommen står det at de planlegger nytt byplangrep - med eller uten Fossumdiagonal.

I arbeidet med Rommen er det for eksempel slik at vi tar høyde for at Fossumdiagonalen bygges eller ikke bygges. Vi er imidlertid opptatt av at videre framtid for Trondheimsveien ikke gjøres avhenging av om det etableres en diagonal eller ikke, påpeker han og fortsetter:

- Det bør kunne være mulig å oppgradere Trondheimsveien til en bygate med lavere fart, selv om avklaringene rundt Fossumdiagonalen og Bredtvetdiagonalen trekker ut i tid.

Leder av Groruddalen Miljøforum, Ragnar Torgersen, gjør seg flere tanker om Wasstøls utredning.

- Han begynte jo med hovedveiene, det vil si hvilken trafikkbelastning det er på de tre hovedveiene, som er et bra utgangspunkt, sier han.

Mange spørsmål underveis

Torgersen lurer også på hvilke konsekvenser det vil få, som å vrake diagonalløsningene.

- Trafikken på Trondheimsveien fra Nittedal var relativt beskjeden, og dette gjorde at Fossumdiagonalen ble mindre aktuell. Han mener jo at veien uansett bør nedgraderes, at man får farten ned og en positiv miljøeffekt, sier han.

Gjennom hele møtet tok også Wasstøl opp byrådets visjon om å ikke bygge én meter ny vei. Det var fullsatt sal i de gamle arbeiderboligene i Grorudveien 3. PBEs utsendte ble utfordret med noen spørsmål underveis. Et av disse ble stilt av Kjell Veivåg (V) fra Alna bydel. Han har i en årrekke vært opptatt av Alnabruterminalen - og at den må vekk.

- Det virker som om saken ble tapt da Posten bygde sitt tilbygg der, forklarer Wasstøl.

- Vi jobber med at Alnabruterminalen skal være der fremover. Den er ikke så stor, presterer han å få fram til en lettere sjokkert sal.

Oppsummerer alt senere

Det var mange viktige temaer som ble tatt opp. Torgersen har ramset opp flere, men sier også at Groruddalen Miljøforum skal oppsummere alt under neste styremøtet som er 4. april.

- Innlegget til Wasstøl omfattet mye informasjon, og han var åpen om ulike dilemmaer. I innlegget ga han en god oversikt over aktuelle utviklingstrekk i dalen med de mange avveininger og hensyn man står overfor både ved vei- og kollektivutbygging og ved planlegging av enkeltområder, forteller han.

I tillegg til det åpne møtet ble styret i miljøforumet valgt. Nye medlemmer i år er Roar Lüthcke, Umar Sheikh Munir og Jon Terje Bekken. Rita Andersen, Bjørn Engstrøm og Rina Drivenes ble gjenvalgt, og de som var tilstede og som ble valgt inn er; Eva Rueslåtten, Peter Sollie, Per Opsahl, Torstein Winger, Heidi Trøen, Erik Grønvold, Karen Wiklund og Ragnar Torgersen.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave.

Siste nytt i Nyheter

– Kommer ikke til <BR>huset på prærien

De første 56 boligene av totalt 800 OBOS-leiligheter på Vollebekk hadde salgsstart tirsdag 25. april.

Ny turvei med <BR>bekk og belysning

Det blir ny bekk, turvei og belysning på Rommensletta.

 
Pusser opp kjøkkenet

Nestemann ut som får tildelt IKEA nabofond er Furuset Fotball IF og deres møteplass på Furuset stadion. I ni år har de søkt om midler til oppussing av oppholdsrommet sitt. Nå skal drømmen gå i oppfyllelse.

- Oslos fineste NAV-lokaler

Bydel Bjerke har flyttet inn i nye lokaler «rett over veien» fra Økern senter. NAV har fått publikumsmottak i 1. etasje - og kan ikke få rost den nye utformingen nok.

Tar opp kampen <BR>mot «skremselskapital»

Jan Bøhler (Ap) foreslår at politiet kan iverksette oppholdsforbud for enkelte personer som er ute etter å bygge seg opp et voldsrykte for å virke farligere i et ungdomsmiljø. Nå skal justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) gå videre med saken.