ANNONSE

Ungdommen
trenger et hjem

Ungdommen <BR>trenger et hjem

THE PLANET: Nalband på 17 år savnet et sted for ungdommen på Stovner. Bildet er fra et danseshow på Rommen scene.

Ungdommen på Stovner har blitt fratatt to hjem: Fossum klubben og The Planet. Når er det vi får et nytt hjem?

Tekst:

Publisert:

Det er et stort behov for fritidsklubb i bydel Stovner. Behovet gir ungdommen på Stovner tilhørighet til lokalmiljøet sitt og kan være kriminalitetsforebyggende. Å gi tilbake til lokalmiljøet, gir ungdommer lov til å bidra, men hvordan får man det til?

Å starte en fritidsklubb er kostnadseffektivt, altså det koster ikke mye. Dette tiltaket for ungdommen er ikke vanskelig å få til. Stovnerpatrioter som kjenner til miljøet og ungdommer trenger å være en del av klubben for å trekke ut det beste potensialet i Stovnermiljøet. To ungdomsklubber er lagt ned, ingen nye opprettet – dermed er ungdommens behov for fritidsklubb ikke dekket per dags dato.

Etableringen av uorganiserte tilbud for ungdom erstatter ikke behovet for et sted hvor ungdommen kan være. Det er mange som er av store familier hjemme, som har et behov for å komme i den ungdomslige atmosfæren med sine jevnaldrende.

Det er ikke alltid at ungdommens behov blir dekket hjemme, dermed vil en fritidsklubb hvor de ansatte er ledende rollemodeller være et sted ungdommene har et sort behov for.

Jeg håper at politikerne vil rette sin oppmerksomhet mot dette behovet og at ressursbruken av bydelen vil ramme dette prosjektet. En fritidsklubb omfavner flere mennesker enn en lampe til flere millioner kroner.

Nøkkelord

ANNONSE