ANNONSE
Groruddalen

Groruddalsdebatt:

Alna Kennel og Hundepark: Byrådet har ikke svart på en måned

Det er mange taler om dugnadsånd under koronaen. Men de må bli mer enn fine ord. Saken om Oslo kommunes varsel om utkastelse av Alna Kennel og Hundepark i Groruddalen er viktig, fordi det er så langt mellom liv og lære.

Publisert:

ANNONSE

Midt under koronaen økte Oslo kommune husleia til Alna Kennel og Hundepark med 56% og mer enn fordoblet gebyret. Det er umulig for den lille familiebedriften å betale dette når inntektene går kraftig ned under koronaen. Men kommunen og byrådet, som ellers har bedt andre utleiere være fleksible overfor leietakere under koronaen, viser ingen nåde.

Forrige mandag hadde Alna Kennel og Hundepark (AKH) fått et varsel om utkastelse. De prøvde å be om utsettelse, men det var det ikke snakk om. Mange av oss som har fulgt med på saken ble sjokkerte over framgangsmåten til kommunen. Å opptre så knallhardt når man ber alle andre om å bidra med sitt for at bedrifter skal overleve, virker veldig urimelig. Det blir et altfor stort sprik mellom liv og lære. Alle må jo skjønne at færre har behov for kennel og hundre-barnehage når folk ikke kan reise bort og mange har hjemmekontor.

Når kommunen ikke ville ta slike hensyn, startet venner av AKH en innsamlingsaksjon. Blant hundeeiere i Groruddalen er AKH et så populært tilbud at innsamlingen fikk stor oppslutning. Det førte til at første utkastelse kunne unngås i siste liten. Men problemet vil komme tilbake igjen ved neste forfall som nærmer seg, så lenge det ikke gjøres noe med den store husleieøkningen midt under koronaen.

Eiendoms- og Byutviklingsetaten (EBY) som sendte utkastelsen ved Namsmannen, har svart ved å fraskrive seg ansvaret og vise til staten. De har sagt at Oslo kommune ikke har gitt leietakere leiereduksjon. Dette visstnok fordi det er nasjonale ordninger, gjennom statens krisepakker, som er ment å skulle dekke deler av bedrifters økonomiske tap på grunn av korona.

Vi synes det er overraskende hvis det ikke er gitt noen signaler fra byrådet til EBY om å bidra med fleksibilitet og dugnadsånd under koronaen. Så vi dro til AKH for å vise vår støtte. På bildet står til venstre for meg Wenche som er daglig leder, Tale som er fornøyd bruker av hundeparken og bystyremedlem Bjørg (Sp). Sistnevnte har tatt opp saken i et spørsmål til byråden for finans i Ap-MDG-SV-byrådet. Det ble stilt 24. februar, men hun har ennå ikke fått noe svar. Å bruke en måned på dette vitner dessverre om at de ikke tar saken nok på alvor.

Men i bystyret vil vi ikke slå oss til ro med det, og Bjørg Sandkjær og Morten Edvardsen fra Senterpartiet har fremmet et eget forslag som nå skal opp til behandling. Her heter det blant annet:

«I Akers Avis Groruddalen 13.02 leser vi at EBY svarer at det ikke er aktuelt å revurdere husleieøkningen eller på andre måter være fleksibel med kennelen. I mars 2020 ble den tverrpolitiske arbeidsgruppen i finansutvalget nedsatt. Den vedtok blant annet dette i sin uttalelse til byrådet: «-Kommunen må bli med på den økonomiske dugnaden for å trygge arbeidsplassene. -Alle partiene i Oslo bystyre vil gjennom dette felles initiativet bidra til at Oslo kommune gjør en ekstraordinær innsats for å sikre at folk så langt det er mulig kan være i jobb, at bedrifter, arbeidsplasser og folk i byen kommer seg gjennom krisen på best mulig måte, og at vi trygger jobber og verdiskaping. Det er i fellesskap vi løser denne krisen.»

Byrådet har tidligere oppfordret utleiere til å være fleksible med sine leietakere. Senterpartiet mener byrådet også bør være en fleksibel utleier og omgjøre leieøkingen til Alna Kennel og Hundepark og andre lokale næringsdrivende som leier av kommunen og har fått sine inntekter redusert på grunn av pandemien.

Forslag:

1. Bystyret ber byrådet sørge for at den nye kontrakten til Alna Kennel og Hundepark kanselleres og reforhandles på vilkår som legger reelle og realistiske forventninger til omsetning til grunn.

2. Bystyret ber byrådet gå gjennom andre tilsvarende kontrakter som er inngått i 2020 og 2021 og tilby reforhandlinger av disse.

Nå håper vi at flere partier vil sette seg inn i saken og være med på å få dette vedtatt.

ANNONSE