Bydel Alna, informasjon februar 2024
Bydel Alna, informasjon februar 2024

Informasjon fra Bydel Alna i februar 2024

Velkommen til møte i Alna bydelsutvalg torsdag 15. februar

Møtet finner sted på Innbyggertorget, Trygve Lies plass 6, torsdag 15. februar kl 18.00.

Møtet starter med åpen halvtime der publikum gis anledning til å stille spørsmål, eller fremme synspunkter uten debatt. Ønsker du å fremme dine synspunkter i åpen halvtime? Send påmelding til camillatomren@bal.oslo.kommune.no

Et utdrag av saker til behandling:

  • Behovsplan for idrett 2025-2034. Høringsuttalelse fra Bydel Alna
  • Forslag til planstrategi for Oslo kommune 2024-2027 – Høringsuttalelse fra Bydel Alna
  • Grorud stasjon, Grorudveien 75 med flere – varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram. Høringsuttalelse fra Bydel Alna
  • Brynseng stasjonsområde og torgbygg, Bryn – kunngjøring om offentlig ettersyn. Høringsuttalelse fra Bydel Alna

Fullstendig saksliste finner du på einnsyn.no.
Selve møtet strømmes direkte på Facebook-siden til Bydel Alna.

Vel møtt!

Mari Morken
leder, Alna bydelsutvalg

Møter i komiteer, råd og utvalg
Alle politiske møter er åpne for publikum


Nå kan du søke om Bomiljøtilskudd!

Bor du i, eller i nær tilknytning til, Furuset, Trosterud eller Haugerud? Da kan du søke om bomiljøtilskudd!

Fristen er 15. april 2024.

Tilskuddet skal bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker.

Det kan for eksempel være:

  • Lekeplasser
  • Opprustning av møteplasser på fellesarealer
  • Sosiale arrangementer
  • Planting av trær
  • Informasjons- og kompetansehevende tiltak

Har du spørsmål om bomiljøtilskuddet?

Bor du på Furuset, ta kontakt med Martin på martin.eick@bal.oslo.kommune.no for mer  informasjon og veiledning.

Bor du på Trosterud eller Haugerud, ta kontakt med Idil på idil.mohamed@bal.oslo.kommune.no.

Mer informasjon om tilskuddet finnes på Oslo kommunes nettsider.

Bydel Alna, søk bomiljøtilksudd


Foreldrekafé

Et sted å møte andre som har barn med spesielle behov. Velkommen til åpen foreldrekafé for deg som er forelder/foresatt/besteforelder/omsorgsgiver til barn med spesielle behov eller diagnose.

Foreldrekafeer er en uformell møteplass med kaffe, te og enkel servering. Det blir mulighet til å dele erfaringer og få innspill fra andre foreldre og spesialpedagog, vernepleier og andre ansatte i bydelen. Aktuelle tema kan være lek, fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, kommunikasjon, hjelpemidler og annet. Tilbudet er gratis, og krever ingen påmelding.

Tirsdager kl 14.30 – 16.30
27. februar, 19. mars, 23. april
Leoul Mekonen,
28. mai Psykisk helse og miljøarbeider-tjenesten

Sted: Furuset åpen barnehages lokaler i underetasjen på Furuset senter (ved nøkkelservice). Trygve Lies Plass 1.

Ta kontakt på telefon 96 94 81 83 (kl. 09-15) for mer informasjon eller veibeskrivelse.

Bydel Alna, foreldrekafe – et sted å møte andre som har barn med spesielle behov


Velkommen til kurs i mestring av stress våren 2024

Kurset passer for deg som ønsker å redusere stress, uro og angst. Det er basert på
praktiske øvelser og foregår i gruppe på inntil 12 deltagere.

Praktisk:
Kurset har 10 samlinger og foregår tirsdager kl. 12 – 14 i tidsrommet 27.02 – 07.05

Sted:
Bydelshuset på Furuset (Trygve Lies Plass 5)

Ved interesse, kontakt:
Thea Frengen, tlf. 482 00 795, eller Rønnaug Stensrud, tlf. 476 71 383.

Bydel Alna, kurs i mestring av stress våren 2024