Bydelshus_Furuset

Informasjon fra Bydel Alna juni 2024

Velkommen til møte i Alna bydelsutvalg torsdag 13. juni

Møtet finner sted på Innbyggertorget, Trygve Lies plass 6, torsdag 13. juni kl 17.00.

Møtet starter med åpen halvtime der publikum gis anledning til å stille spørsmål, eller fremme synspunkter uten debatt.

Ønsker du å fremme dine synspunkter i åpen halvtime? 

Send påmelding til camillatomren@bal.oslo.kommune.no

Et utdrag av saker til behandling:

  • Budsjettrevisjon 2024 – Bydel Alna
  • Verbalvedtak 9/24 Demenskor i Bydel Alna
  • Høringssvar fra Bydel Alna – Organisering av bestillerfunksjonen for boliger for vanskeligstilte innenfor ansvarsområde for byrådsavdeling for sosiale tjenester
  • Innspill til høring om oppgavedeling og bydelsfordeling mellom sykehusene i Oslo

Fullstendig saksliste finner du på einnsyn.no 

Selve møtet strømmes direkte på Facebook-siden til Bydel Alna fra kl. 17.00 torsdag.

Vel møtt!

Mari Morken
leder, Alna bydelsutvalg

Møter i komiteer, råd og utvalg
Alle politiske møter er åpne for publikum, og møtekalender for 2024 er publisert. Se bydelens nettsider for mer informasjon: www.oslo.kommune.no/bydel-alna/


Ferieaktiviteter i Bydel Alna sommeren 2024

Foto. Bymiljøetaten

Sommerens brosjyre med ferieaktiviteter for barn og unge i Bydel Alna er klar! 

Sommerprogrammet er utarbeidet i samarbeid med bydelen, lokale idrettslag og frivillige organisasjoner.

Målet er å gi et godt tilbud til de som tilbringer sommeren hjemme. Aktivitetene er gratis, så fremt det ikke står noe annet.

Brosjyren er inndelt etter områder i bydelen, slik at du enkelt kan finne aktiviteter i ditt nærområde.

Sjekk ut programmet her…


Ny bydelsdirektør i Alna

Anders Berg tok over som bydelsdirektør i Bydel Alna 1. juni Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Anders Berg har tatt over roret som bydelsdirektør. Med bakgrunn fra både Nærings- og handelsdepartementet og Oslo kommune, har Berg solid erfaring innen både statlig og
kommunalt byråkrati.

55 år gamle Berg har røtter som strekker seg gjennom hele Oslo, fra Ellingsrud til Nordstrand, og Lambertseter hvor han har bodd de siste 26 årene. En variert bakgrunnen har gitt ham et solid perspektiv på Oslos ulike samfunnslag og behov.

Skal speile bydelen
Berg vil bruke den første tiden til å sette seg grundig inn i fagfeltene som bydelen representerer. Han vil sette søkelys på å øke mangfoldet blant ledere i bydelen. Berg påpeker at det er viktig at ledelsen gjenspeiler mangfoldet blant innbyggerne for å oppnå en legitim representasjon. Den nye bydelsdirektøren maler et spennende bilde av en bydel i transformasjon.

– Det er en bydel med aktive nabolag, aktive idrettslag og en styrke i mangfoldet. Man ser også en økende satsing på innovasjon og utvikling, sier han.

Berg er imidlertid ikke blind for de utfordringene bydelen står overfor, inkludert demografiske og økonomiske utfordringer. Men han er fast bestemt på å møte disse utfordringene med handlekraft og en åpenhet for å lære av sine feil.

Vil gjøre Alna til et enda bedre sted å bo
På spørsmål om hvorfor han valgte å søke seg til stillingen som bydelsdirektør for Alna, svarer Berg at det var et ønske om å utforske nye utfordringer og bli en del av et samfunn han har vært fascinert av.

– Bydelen er en stor driftsorganisasjon som leverer essensielle tjenester til byens befolkning. Jeg ønsker å være med på å påvirke og gjøre Alna til et enda bedre sted å bo og jobbe, sier Berg.

Den nye bydelsdirektøren er også opptatt av å formidle alle de gode historiene om det som oppnås ut til innbyggerne.

– Jeg håper jeg kan være en ambassadør og få frem alt de ansatte får til!


Velkommen til Min Bydel!

– Hold deg oppdatert

I Min Bydel-appen vil du motta nyheter om tjenester og tilbud fra Bydel Alna.

Scan QR-koden med ditt mobilkamera, velg Bydel Alna og du er i gang.


Bydel Alna

Trygve Lies plass 6, 1051 Oslo. Telefon 21 80 21 80
www.oslo.kommune.no/bydel-alna
postmottak@bal.oslo.kommune.no