BydelGrorudDrone_Dugnader

Informasjon fra Bydel Grorud juni 2024

Møte i Grorud bydelsutvalg 13. juni

Møtet gjennomføres 13.juni 2024 fra kl 18.00 i kultursalen,
Grorud flerbrukshus, Grorudveien 7. 

Møtets agenda ligger på våre nettsider og på www.einnsyn.no

Møtet sendes også direkte på Bydel Grorud sin facebookside:
https://www.facebook.com/share/c6DibnsL6t6Daigo/

Ønsker du taletid i åpen halvtime? 

Ta kontakt med oss på politikk@bgr.oslo.kommune.no


Denne uken er det endelig Groruduka. Over 75 arrangementer fra flere interne og eksterne aktører legger opp til at årets festival blir større enn noen gang før!

Årets arrangementer vil by på innhold for alle aldersgrupper og interesser. Blant disse har vi kulturprisutdelingen 2024, Svarttjernparken games, fotballkamp mellom Grorud og Strømmen, politiske diskusjoner, sommerkonserter, seminarer og mye mer.

Mer informasjon om Groruduka og program for i år finner du på www.Groruduka.no

Vi ses!


Statusfoto nytt bydelshus på Rødtvet

Nå er det bare rundt et halvt år til det nye bydelshuset skal stå klart. Glassfasaden er snart komplett rundt om hele bygget og det er ikke lenge til vi endelig kan begynne å se mer av byggets indre flater.


Over 200 ungdommer har sommerjobb i Bydel Grorud

Som tidligere år har vi også denne sommeren gleden av å kunne ansette over
200 ungdommer til sommerjobb.

Flertallet av disse vil jobbe innad i bydelen. Her vil de blant annet jobbe med å lede aktiviteter for yngre barn, ta del i dyrking av planter og grøntområder gjennom Ungdyrk, være besøksvenn for eldre og rydde bydelens gater og parker gjennom Rusken og mye mer! Noen av ungdommene har også blitt tilbudt arbeid i dagligvarebutikker gjennom et samarbeid med privat næring.

Vi er stolte over å kunne tilby så mange ungdommer muligheten til en reell arbeidserfaring!

Mer informasjon om jobb for ungdom i Bydel Grorud sjekk ut:
https://www.aktivigrorud.no/tag/jobb/


Har ditt borettslag utfordringer når det gjelder bomiljø?

Bydelen ønsker å få til et godt samarbeid med lokale borettslag. Målet er å kunne ta tidlig tak i situasjoner som skaper utfordringer i bomiljøet. 

Sammen kan vi finne gode tiltak som skaper stabile bosituasjoner og hindrer utkastelser.

Borettslagene kan melde inn saker* til  bomiljo@bgr.oslo.kommune.no.

Grunnet personvern oppfordrer vi til å ikke skrive sensitive personopplysninger på e-post. Skriv kort om utfordringsbildet og hvem vi kan kontakte for videre dialog.

*Saker relatert til dyrehold og dyrevelferd meldes til Mattilsynet. Brannfare grunnet samletendenser meldes til Brann- og redningsetaten.

Mer informasjon om denne saken finner du her:
Har ditt borettslag utfordringer når det gjelder bomiljø? – Oslo kommune – Aktuelt


Åpning av BUA Ammerud

I 2023 åpnet BUA på Romsås til stor glede for både frivilligheten og beboere med behov for utstyr til sport og fritid. Siden den tid har BUA-Romsås gjort det mulig for innbyggere, skoleklasser og organisasjoner å låne variert utstyr av god kvalitet til alle årstider.

Den tidligere utlånsbanken på Ammerud har nå blitt relansert som en del av denne «BUA-ordningen». For de som ønsker å låne utstyr til sport og fritid betyr dette at de nå kan ta i bruk en egen nettside for utlån, der de blant annet kan se informasjon om hvilket utstyr som er tilgjengelig eller ikke, samt at de nå har muligheten til å reservere til den tiden de ønsker.

BUA Ammerud har som langsiktig mål å være totalt selvbetjent, slik at man kan både låne og levere utstyr, uten at ansatte nødvendigvis er til stede.


Vårdugnader i bydelen

I løpet av april og mai har det blitt holdt flere dugnader på tvers av bydelen. Disse har blitt gjennomført av både frivillige, innbyggere, organisasjoner og ansatte fra bydelen. 

Spesielt å merke har vært dugnadene på Bånkall gård, Nordtvet gård og Grorudveien 3-5. Her har ansatte sammen med bydelens beboere ryddet, plantet og gjort både gårder og gamle arbeiderboliger klare for våren og sommeren. For Nordtvet gård ble årets dugnad ekstra spesiell, da den også var med på å markere første skritt i videre utvikling av gården og starten på den tilhørende medvirkningsprosessen.

Dugnader som disse bidrar til å bringe nytt liv til våre historiske lokasjoner og er en god anledning for beboere og ansatte til å samarbeide tettere om et felles mål. Takk til alle som bidro under en eller flere av disse dugnadene!


Aldersvennlig transport kommer til Bydel Grorud høst 2024

Foto: Nikolai Kobets Freund Oslo kommune FOTO: Nikolai Kobets Freund / Oslo kom

Bystyret i Oslo har bestemt å utvide tilbudet med aldersvennlig transport, også kjent som rosa busser, til Bydel Grorud fra og med høsten 2024.

Mandag 13. mai ble dette markert med en busstur for beboere, sentrale politikere og relevante ansatte. Turen gikk fra
rådhuset, opp gjennom Bydel Grorud og endte til slutt i Bydel Stovner. Der ble det holdt et eget arrangement på Stovner frivillighetssentral.

Aldersvennlig transport er en dør-til-dør-bestillingstransport for kunder over 67 år, spesielt tilpasset personer som har utfordringer med å bruke ordinært kollektivtilbud. Tilbudet er for dem som er hjemme på dagtid og trenger transport for å gjøre ærender, gå på besøk eller bare ønsker en tur ut.

Mer om dette kan du lese her:
Utvider tilbudet med rosa busser – Oslo kommune – Aktuelt


Mulighetsstudie Nordtvet gård – beboere deltar i gårdens fremtid

Nå har medvirkningsprosessen på Nordtvet gård startet. Vi ønsker å skape et levende samlingsted for alle – unge og gamle, naboer og venner. For at dette skal bli gjort på en god og ryddig måte gjennomfører vi for tiden en mulighetsstudie på basis av innspill direkte fra bydelens innbyggere.

Disse innspillene har blitt mottatt ved hjelp av en tidligere utsendt spørreundersøkelse som hadde svarfrist 1. juni, samt gjennom interaksjoner, samtaler og åpne diskusjoner direkte med innbyggere.

De åpne diskusjonene har blitt gjennomført på diverse arrangementer vi har holdt på gården i løpet av våren. Blant disse var det vårdugnad 2. mai, der ansatte og innbyggere ryddet og plantet slik at gården ble klar for fremtidig bruk og videre utvikling. Og åpen dag den 28. mai, der det ble holdt forskjellige aktiviteter for både store og små, men med et fokus på å informere besøkende om gården sin historie.

Gjennom begge disse arrangementene har ansatte som er direkte involvert med utviklingen på gården vært til stede for å kunne ta imot innspill og informere besøkende om prosessen.

Mer informasjon om både mulighetsstudien og gården sin fremtidige utvikling vil man kunne finne på relevante kanaler fortløpende som innspill har blitt behandlet.


Samarbeid med politiet på Nordtvet gård

I påvente av gjennomføringen av medvirkningsprosessen på Nordtvet gård, og på grunnlag av at deler av gården fortsatt står tomt, har vi inngått et midlertidig samarbeid med politiet sin hundepatrulje.

Politiet hadde et behov for en lokasjon til å trene opp sine tjenestehunder og den tomme stallen egnet seg perfekt til dette. Inngangsdørene til stallen vil derfor fremover bli merket med ”Tjenestehund i trening” eller tydelig varsellys.

Det er avtalt at hundene bare skal trenes innendørs og at de alltid føres i bånd når de er ute. Dette er av respekt for både speidere og ungdommer fra Fyrhuset musikkverksted som ofte omgår gården sitt uteareal. Man vil altså kunne se mer aktivitet fra politiet rundt gården, men for beboere er dette ingen grunn til bekymring.


Bydel Grorud

Ammerudveien 22, 0958 Oslo. Telefon 21 80 21 80

www.bgr.oslo.kommune.nopostmottak@bgr.oslo.kommune.no

https://www.facebook.com/BydelGrorud