ANNONSE
Groruddalen
SAMMEN FOR AKER: Siri Follerås (f.v.), Oddvar Bakken, styreleder i Aker Sykehus Venner Maren Rismyhr, Bård Eirik Ruud og styremedlem Marga van der Wal stilte opp for de eldres helsetilbud mandag.
 Foto: Caroline Hammer

SAMMEN FOR AKER: Siri Follerås (f.v.), Oddvar Bakken, styreleder i Aker Sykehus Venner Maren Rismyhr, Bård Eirik Ruud og styremedlem Marga van der Wal stilte opp for de eldres helsetilbud mandag. Foto: Caroline Hammer

Åpent møte i Aker Sykehus Venner: – Pass på, nå øker presset på eldreomsorgen

«Eldrebølgen» har blitt snakket om i mange år. Nå kommer den for alvor.

Publisert:

Skal man snakke om helsetilbud, så må man nødvendigvis også snakke om eldreomsorg. Det er de eldste i samfunnet som trenger mest oppfølging av helsepersonell, de har større behov for hjelp i hverdagen og krever gjerne litt mer tid før de er på beina igjen.

Aker Sykehus Venner mener derfor at man ikke kan snakke om sykehus-trøbbel uten samtidig å ta for seg de utfordringene som finnes ellers i helsetilbudet.

– Eldrebølgen kommer nå. De store barnekullene fra etter krigen blir 80 år snart, advarer leder for Aker Sykehus Venner, Maren Rismyhr.

Og selv om vi lever lenger, så blir vi også mer skrøpelige med tiden. Det gjør at det snart blir mange som vil ha behov for hjelp, enten det er sykehusopphold, opptrening, sykehjem eller hjelp hjemme.

– Vi ønsker å finne gode, kollektive løsninger på de utfordringene som nå kommer, sier Rismyhr.

Dyrt med helse

En av de største utfordringene er at det koster mye å ha et godt helsetilbud. Bydelene står ansvarlige for å betale for sykehjemsplasser og hjemmetjeneste, men stramme budsjetter gjør ting vanskelig.

– Gamlinger er ulønnsomme, oppsummerer Rismyhr.

Oddvar Bakken fra pasientombudet, fylkesleder Bård Eirik Ruud i Norsk sykepleierforbund og Siri Follerås, leder for Fagforbundet pleie og omsorg, Oslo deltok som innledere under det åpne møtet. De har alle sett hvilke utfordringer helsevesenet har, men fra hvert sitt perspektiv.

– Det vi ser i dag er resultatet av en helsetjeneste som har vært underfinansiert over lengre tid. Da er det verdt å spørre hva som ligger til grunn. Er det pasientenes beste som bestemmer tjenestetilbudet, eller er det tilfeldighetene som bestemmer? sier Ruud.

Han frykter at dårlig økonomi vil føre til enda større problemer med manglende helsefagarbeidere og sykepleiere i årene som kommer.

Vi må ha mer oppgavefordeling, slik at de med helsefaglig kompetanse kan bruke arbeidstiden sin sammen med pasienter, understreker han.

Her får han støtte fra Siri Follerås.

– Vi kan ha mye å vinne på bedre organisering.

Engasjert publikum

Det var mange som hadde tatt turen til kirurgisk auditorium på Aker sykehus for å være med på det åpne møtet. Etter at innlederne hadde holdt sine presentasjoner var det også flere som kom med personlige historier og spørsmål til de oppmøtte.

Felles for dem var at de uttrykte bekymring for hvordan det skal gå med familie og en selv når behovet for helsehjelp melder seg. En av dem som kjenner det på kroppen er Jan Bøhler, styremedlem i Aker Sykehus Venner.

– Mutter'n er snart 95 år. Oslo kommune kaller det i dag for fritt sykehjemsvalg, men det er ingen åpne lister og oversikter over hvor det er ledig plass. I realiteten er det sånn at hvis man melder fra om at man ønsker sykehjemsplass og får tilbud, så må man takke ja selv om man ikke ønsker å bo der. Hvis ikke så blir det tolket som at man ikke vil ha sykehjemsplass allikevel, sukker han.

Reform til besvær

Både Aker Sykehus Venner og innlederne peker på de store helsereformene som en av grunnene til at helsetilbudet sliter. Etter at helseforetaksmodellen ble innført, førte det til samhandlingsreformen. Da ble mer av ansvaret gitt til kommunen. I Oslo ble det ansvaret så sendt videre til bydelene.

– Da samhandlingsreformen ble innført sa de at «det skal bli så vakkert», men så ble det kanskje ikke det. Ansvaret er i for stor grad delegert til bydelen, mener Maren Rismyhr.

Aker Sykehus Venner har i lang tid tatt til orde for å avskaffe helseforetaksmodellen, som i Oslo har ført til at sykehusene og planene har gått gjennom Helse Sør-Øst. Samhandlingsreformen er de heller ikke imponert over. Samtidig minner Siri Follerås om én viktig ting:

– Mye bra er blitt gjort. Vi skal ikke glemme at vi har et av verdens beste helsevesen.

Det ble et kort og ganske enkelt årsmøte for Aker Sykehus Venner i forkant av det åpne møtet mandag. Leder Maren Rismyhr, nestleder Bodil Nordvik, samt resten av styret ble gjenvalgt. Den største gleden var Lars Ottesen. Han bor i Bydel Østensjø og sokner egentlig til Ullevål sykehus.

– Jeg fikk helsehjelp på Aker og var så fornøyd med den servicen jeg fikk her at jeg ønsker å søke om å bytte sykehus. Nå vil jeg melde meg inn i Aker Sykehus Venner for å hjelpe til, meddelte han underveis i møtet, til applaus fra salen.

Dermed kunne møteleder Torstein Winger banke klubba i bordet og avslutte møtet ett medlem rikere.

Styret i Aker Sykehus Venner

Leder: Maren Rismyhr.
Nestleder: Bodil Nordvik.
Styremedlem/sekretær: Dag Einar Thorsen (ikke på valg).
Styremedlem/kasserer: Anne-Grethe Wagner.
Styremedlem/redaktør: Marga van der Wal (ikke på valg).
Styremedlem: Torstein Winger (ikke på valg).
Styremedlem: Ivar F. Christensen (ikke på valg).
Styremedlem: Jan Bøhler (ikke på valg).
Varamedlem: Ellen Wilhelmsen.
Varamedlem: Ragnhild Rivertz.
Revisor: Elin Risåsen.
Valgkomité: Torstein Winger, Bodil Nordvik, Are Saastad.

ANNONSE