ANNONSE
Groruddalen

Oslo-budsjettet 2021:

Byrådets skoleplaner i dalen

Økende elevmasser på ungdomsskoler og videregående gjør at byrådet i sitt budsjettforslag for 2021 ser seg nødt til å gjøre endringer og utviklinger i skoleprosjektene i hele byen.

Publisert:

ANNONSE

Etter lang prioritering av etablering av barneskoler har byrådet nå flyttet fokuset til høyere trinn. Flere skoler har rehabiliteringsbehov, og det er også flere bygningsprosjekter som planlegges og budsjetteres for.

Flere utsettelser

Flere av prosjektene i Groruddalen blir utsatt i dagens budsjettforslag. Som tidligere omtalt i avisa skal det bygges ny ungdomsskole på Økern, men reguleringen av tomta har tatt lengre tid enn forventet. Det planlegges nå for ferdigstillelse til skolestart 2025. Avisa har tidligere fått bekreftet at elevene ved Løren skole vil ha ungdomsskoletilhørighet på Årvoll skole. Skolen vil utvides med midlertidig paviljong i perioden.

Nye Refstad skole antas ferdigstilt til høstferien 2023. Skolen ble stengt og besluttet revet i juni 2018 etter funn av bygningsmessige svakheter. Elevene vil fram til ny skole er på plass fortsette å bruke midlertidige lokaler på Bredtvet.

Ellingsrud skole skal utvides og rehabiliteres, men prosjektet er nå utsatt med tre år og forventes ferdig til skolestart 2025. Forsinkelsen skyldes flere utredninger og reguleringer som ikke var regnet med i forrige skolebehovsplan.

Rehabiliteringen av Ellingsrudåsen skole er utsatt med to år, til høsten 2026. Tilstanden på skoleanlegget har utsatt planlagt start.

Det nye skoleanlegget til Furuset skole ved Verdensparken ble foreslått ferdig tidligst 2024. Byrådet planlegger nå for ferdigstillelse 2030, og presiserer at det ikke er elevtallsvekst i området.
De nye skoleanleggene på Trosterud skole og Haugerud skole er planlagt ferdige til 2027. I budsjettforslaget konkluderes det med at det ikke er realistisk med tidligere ferdigstillelse.

Videregående skole

To videregående skoler i Groruddalen, Bjerke og Stovner, planlegges utvidet. Begge prosjektene planlegges ferdigstilt til skolestart 2026. Utvidelsen av Stovner videregående var opprinnelig planlagt til 2023, men har blitt foreløpig utsatt til 2026. Utredning av løsninger på Stovner er ikke fullført på nåværende tidspunkt.

Byrådet melder også om at det vil bli behov for å etablere én til to nye videregående skoler i Oslo. Det er foreløpig ikke besluttet hvor disse skolene vil ligge. Byrådet vil lyse ut konkurranse i løpet av 2020.

ANNONSE