ANNONSE

Gallup

Hvordan opplever du trafikken for bilister, syklister og gående?

Relatert nyhet: Syklister og fotgjengere først

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

Relatert nyhet: Syklister og fotgjengere først

 
0%
50%
100%
 
Syklistene bør vise mer hensyn til bilister og/eller gående.
28 (40,0%)
Bilster bør vise mer hensyn til syklister og/eller gående.
37 (52,9%)
Gående bør vise mer hensyn til syklister og/eller bilister.
1 (1,4%)
Jeg synes de tre trafikantgruppene fungerer bra sammen.
4 (5,7%)

Det er avgitt 70 stemmer.

Vis alle galluper

ANNONSE