ANNONSE
Groruddalen

Saken om Eirik Jensen:

Garnes skal lede landets siste jury

SISTE JURYFORMANN: Annstein Garnes, Vestli Vel-leder og natteravn-sjef, er valgt til ordfører i Cappelen-Jensen-saken.

SISTE JURYFORMANN: Annstein Garnes, Vestli Vel-leder og natteravn-sjef, er valgt til ordfører i Cappelen-Jensen-saken.

Natteravn-profil Annstein Garnes har fått oppdraget som juryformann i den høyprofilerte saken mot eks-politimannen Eirik Jensen. Etter alt å dømme blir dette også norgeshistoriens siste sak med juryordning.

Publisert:

ANNONSE

De aller fleste har vel på et eller annet tidspunkt fått med seg saken mot tidligere politimann Eirik Jensen. For snart et år siden falt dommen Cappelen-Jensen-saken i Oslo tingrett. Der ble Jensen idømt lovens strengeste straff, 21 år ubetinget fengsel, for grov korrupsjon, medvirkning til narkotikasmugling og ulovlig våpenbesittelse. Nå har altså ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett. 

Høyprofil

Cappelen-Jensen-saken er blant de desidert mest høyprofilerte sakene i norsk rettsvesen de siste årene, og midt oppi dette skal altså Annstein Garnes være juryformann. 

Etter at juryen møttes, ble Vestli-mannen valgt inn som ordfører. Garnes har flere ganger vært ute i media tidligere, blant annet i tilknytning til uroen og narkotikaproblematikken på Stovner og Vestli det siste året, og nedleggelsen av ungdomsklubben The Planet. 

Som både natteravn-leder og Vel-leder i området har det gjerne falt på ham å komme med uttalelser, en rolle Garnes sjelden skyr unna. Han er også en av initiativtakerne bak Groruddalstinget. 

Med seg i rettsalen får han også selskap av en annen groruddøl. Sara Linnea Pihl er til vanlig daglig leder i Østre Aker og Haugerud menighet, men er altså også valgt inn i juryen som skal avgjøre Eirik Jensens skjebne. 

Lekdommerne har blitt oppfordret av lagmannsretten til å ikke snakke med media, så verken Garnes eller Pihl ønsker å kommentere ovenfor Akers Avis Groruddalen. 

Siste jury

I tillegg til å være en av de mest omtalte straffesakene i norske medier de siste årene, vil Cappelen-Jensen-saken etter all sannsynlighet bli den siste saken i norsk rettsvesen der skyldsspørsmålet avgjøres av en jury. 

Ordningen strekker seg 130 år tilbake i tid, men fra 1. januar 2018 ble det avviklet, og erstattet av en ordning med to fagdommere og fem lekdommere. 

Grunnen til at Cappelen-Jensen-saken likevel føres på gamlemåten er at avviklingen ikke gjaldt saker som ble anket før nyttår. 

Siden saken er såpass omfattende, vil det sannsynligvis være den aller siste saken i norsk rettshistorie der skyldsspørsmålet avgjøres av en jury. Og dommen vil altså leses opp av Vestli Vel-leder Annstein Garnes.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 00:00 og kl 07:00 norsk tid.

ANNONSE