ANNONSE
Seksjonsheader
For Kielland var lokalavisen selve livet

Arne Thoresen:

For Kielland var lokalavisen selve livet

Publisert: - Oppdatert: 18.05.2023 kl 18:31

Hjalmar Kielland har alltid gitt unge journalist-spirer sjansen til å vise om de duger i journalistyrket.

En stor personlighet har gått inn i en annen tid

En stor personlighet har gått inn i en annen tid

Publisert: - Oppdatert: 18.05.2023 kl 18:32

Det var trist å få beskjeden om at Hjalmar Kielland senior har gått bort.

Innspill til videre arbeid med Trondheimsveien

Innspill til videre arbeid med Trondheimsveien

Publisert:

Tirsdag 25. april ble det avholdt møte i Referansegruppa for Trondheimsveien. Vi i Groruddalen Miljøforum er glade for at Statens Vegvesen og Oslo kommune tar medvirkning på alvor og gir representanter for lokalbefolkningen og andre mulighet til å gi innspill i prosessen. Her er vår ...

Pasientene skal ikke lide for å bygge sykehus

Groruddalsdebatt:

Pasientene skal ikke lide for å bygge sykehus

Publisert:

Sykehusutvalget la forrige mandag frem sin utredning om styring og finansiering i sykehusene. De foreslår blant annet å redusere kravene til egenkapital for å få investeringslån til å bygge nye sykehus. Med dagens finansieringsmodell for bygging av nye sykehus er sykehusene nødt til å spare ...

Au pair-ordningen har utspilt sin rolle for lengst

Groruddalsdebatt:

Au pair-ordningen har utspilt sin rolle for lengst

Publisert:

Jeg har selv vært Au pair i USA på slutten av 1980-tallet. Det var kulturutveksling hvor jeg lærte språket, tok kurs på universitetet og ble en del av det amerikanske samfunnet. Slik er det dessverre ikke lenger. I dag har det blitt en ordning som skal sikre norske familier billig arbeidskraft ...

Kraftfulle grep for å styrke Solvang, Solfjellshøgda og Lilleborg helsehus

Groruddalsdebatt:

Kraftfulle grep for å styrke Solvang, Solfjellshøgda og Lilleborg helsehus

Publisert:

Hvert år er mer enn 1500 mennesker fra Grorud og Stovner innom Solvang helsehus. I tillegg vil en del fra Alna være innom Solfjellshøgda helsehus, og dere fra Bjerke på Lilleborg helsehus. Som innbygger i Oslo skal du være trygg på at du får forsvarlige tjenester når du trenger det. ...

Stå opp om morran og skaff deg en jobb!

Groruddalsdebatt:

Stå opp om morran og skaff deg en jobb!

Publisert:

Hvordan kan det ha seg at så mange mennesker i dag lever under forhold som fører til psykiske lidelser, økonomisk eller sosial utenforskap? Kan det være at fattigdommen brer seg?

Økt tilsyn alene gir ikke bedre kriminalomsorg

Groruddalsdebatt:

Økt tilsyn alene gir ikke bedre kriminalomsorg

Publisert:

En tilsynsordning som skal påpeke det vi allerede vet, fører i seg selv ikke til noen endring eller forbedring.

Arbeidsgruppa på Årvoll gård

Groruddalsdebatt:

Arbeidsgruppa på Årvoll gård

Publisert:

I 1991 startet Bjerke arbeidsgruppe sin virksomhet på Årvoll gård. Gruppa var ledet av to personer: En tømrer og en sosionom. Gruppas deltakere besto av arbeidsledige i ulike aldre. Hovedmålet for deltakerne var å få arbeidskompetanse gjennom praktisk arbeid.

Trygghet på å bli forstått i arbeidet for barn og unge

Groruddalsdebatt:

Trygghet på å bli forstått i arbeidet for barn og unge

Publisert: - Oppdatert: 10.04.2023 kl 21:33

Ikke alle barn og unge opplever familien som et trygt sted. For disse barna gjør barnevernet en viktig jobb på vegne av kommunen for å hjelpe og beskytte sårbare barn og familier i en vanskelig situasjon. Oslo har et ansvar for at barn og unge som lever i sårbare livssituasjoner blir møtt av ...

Begeistring i Høyre

Groruddalsdebatt:

Begeistring i Høyre

Publisert: - Oppdatert: 10.04.2023 kl 21:38

I et leserinnlegg 29.03 signert Arina Aamir, bystyrekandidat for Oslo Høyre fra Høybråten, får vi vite at hun under Høyres landsmøte ble så begeistret over en meningsmåling at hun hadde mest lyst til å skrike (se link til innlegget nederst i saken).

Et Oslo på sitt beste

Groruddalsdebatt:

Et Oslo på sitt beste

Publisert: - Oppdatert: 10.04.2023 kl 21:39

Mangfoldspartiet Høyre. Skolepartiet Høyre. Folkepartiet Høyre. Mulighetspartiet Høyre. Uansett hva du forbinder med Høyre, sender Groruddalen nå ut et klart signal til resten av byen. Oslo trenger Høyre!

Hvorfor jeg stemmer på Venstre!

Groruddalsdebatt:

Hvorfor jeg stemmer på Venstre!

Publisert: - Oppdatert: 06.04.2023 kl 09:37

Påske uten Jesus i Groruddalen?

Påske uten Jesus i Groruddalen?

Publisert: - Oppdatert: 05.04.2023 kl 16:04

Den religiøse siden ved påske har blitt borte for mange i dalen. Ordet påske kommer opprinnelig fra det hebraiske ordet Pesach som direkte oversatt betyr «å gå forbi». Og det er mange som gjør. De går forbi påskens innhold. Den religiøse siden ved påske har blitt borte for mange.

Vi følger utviklingen av Grorud sentrum tett

Groruddalsdebatt:

Vi følger utviklingen av Grorud sentrum tett

Publisert:

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planprogram med veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for Grorud sentrum, har det kommet inn mange høringsuttalelser og blitt skrevet flere saker i lokalavisene.

Stopper det etter 137 år?

Kommentar:

Stopper det etter 137 år?

Publisert:

Få skoler kan si at deres historie er like lang som Natur videregående skole, for noen bedre kjent som Vinterlandbruksskolen.

Blokkbyggingsplanene på Grorud

Groruddalsdebatt:

Blokkbyggings-planene på Grorud

Publisert: - Oppdatert: 26.03.2023 kl 21:45

Jeg støtter Leif-Runar Forsth sitt innlegg i Aker Avis 15. mars. De mulige skadevirkningene fra forurensingen er en for høy pris å betale. Den planlagte utbyggingen av Grorud sentrum bør derfor stoppes.

Byutvikling: Demokrati eller oligarki?

Groruddalsdebatt: Planene for nye Grorud sentrum:

Byutvikling: Demokrati eller oligarki?

Publisert:

En demokratisk byutvikling betyr at folkevalgte politikere tar de beslutninger de tror er til beste for innbyggerne. En oligarkisk byutvikling betyr at noen få (som ikke er folkevalgte) tar de beslutninger de mener er til beste for seg selv. Det er en demokratisk fare når mange beslutninger om ...

Planprogrammet for Grorud sentrum

Groruddalsdebatt:

Planprogrammet for Grorud sentrum

Publisert:

På mange måter er det på sin plass med en oppgradering av Grorud sentrumsområde som i mange år har stått fram som et område med mye trafikk der asfalt og bil- og busstrafikk dominerer. Det er ikke dermed sagt at området skal være fritt vilt for en «grenseløs» utbygging og dårlig ...

Høringsuttalelse. Planprogram med veiledende plan for offentlig rom (VPOR) - Grorud sentrum.

Groruddalsdebatt:

Høringsuttalelse. Planprogram med veiledende plan for offentlig rom (VPOR) - Grorud sentrum.

Publisert:

Grorud sentrum er prioritert stasjonsområde i Kommuneplanen 2015, da området har T-bane, bussterminal og senterfunksjon. Området er utpekt som et utviklingsområde i ytre by. Det stilles krav til felles planlegging. Sentrale grunneiere i området har samarbeidet om å utarbeide foreliggende ...

– Det er på tide at regjeringen følger opp egne vedtak

Stans nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien:

– Det er på tide at regjeringen følger opp egne vedtak

Publisert:

For to år siden fikk Frp sammen med Ap, Sp og SV gjennomslag for at nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien skulle stanses.

Muligheter for alle

Groruddalsdebatt:

Muligheter for alle

Publisert: - Oppdatert: 20.03.2023 kl 10:27

Vi hører om stadig flere gjengopprør, knivstikkinger og voldsepisoder i byen vår. For våre foreldre var det vanlig å høre at gutter i 18/19-årsalderen havnet i kriminelle miljøer. For min generasjon er det ikke overraskende å høre at gutter helt ned i 12-årsalderen er på feil spor.

Kvinner som vil og kan!

Groruddalsdebatt:

Kvinner som vil og kan!

Publisert:

På denne kvinnedagen har jeg behov for nok en gang å slå et slag for innvandrerkvinners rett til arbeid.

Et viktig skritt nærmere nasjonalpark i Østmarka

Groruddalsdebatt:

Et viktig skritt nærmere nasjonalpark i Østmarka

Publisert: - Oppdatert: 07.03.2023 kl 09:12

Jeg vokste opp like utenfor Oslo, i et nabolag likt mange av dem vi har her i byen. Et steinkast unna lå det en hundremeterskog. Det var min skog. Men det var ikke bare min skog.

Bygg lokk over Trondheimsveien. Legg ny plan for Grorud sentrum død!

Groruddalsdebatt:

Bygg lokk over Trondheimsveien. Legg ny plan for Grorud sentrum død!

Publisert: - Oppdatert: 27.02.2023 kl 13:59

Forslag til planprogram for Grorud sentrum er lagt ut til offentlig ettersyn. Det er grunneierne i området som har utarbeidet forslaget til planen. De ønsker utvikling og selvsagt penger i kassa. Jeg mener planen ikke bør vedtas, og håper politikerne i neste sving stopper planen.

ANNONSE