Flertall for fotballbane på Tveita

Samferdsels- og miljøutvalget i bystyret delte seg i to da de nylig behandlet spørsmålet om ny kunstgressbane på Tveita. Flertallet, som besto av opposisjonspartiene, endte opp med å anbefale denne løsningen.

Foranledningen til at saken nå kommer opp i bystyret er at innbyggerforslaget som folk på Haugerud, Trosterud og Tveita hadde laget raskt fikk over 600 underskrifter og var dermed kvalifisert for behandling i kommunens øverste organ. Bakgrunnen er at fotballbanen på Haugerud, som er tett belagt med aktivitet kanskje 350 dager i året, forsvinner når det om et par års tid startes bygging av nye skoler og idrettsanlegg på Haugerud.

I byggeperioden må Haugerud-fotballen ha en erstatningsbane. Kommunens etater har foreslått å legge denne til Stubberudmyra. Haugerud IF mener at dette er en veldig dårlig løsning og har i stedet foreslått å oppgradere den gamle grusbanen på Tveita med nytt kunstgress. Akers Avis Groruddalen har dekket denne saken i flere runder tidligere.

Forslaget som samferdsels- og miljøutvalget fikk til behandling skisserer en løsning på Tveita som ivaretar både skolenes, idrettens og innbyggernes interesser. Etter en skarp debatt i utvalget, som både gikk på formaliteter og sakens realiteter, endte flertallet opp med å gå inn for Tveita-løsningen. Flertallet besto av representantene fra Ap, SV, Frp, Rødt, MDG og Uavhengige. 

De to byrådspartiene Høyre og Venstre endte dermed opp i mindretall. De argumenterte først for at saken burde utsettes for å få en grundigere vurdering av hvilke konsekvenser innbyggerforslaget ville gi, spesielt for byggfagtilbudet på Hellerud videregående skole. I neste omgang argumenterte de med en utredning som forelå samme dag fra utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden. Der vises det til planene om å utvide byggfagtilbudet i Oslo generelt og på Hellerud videregående skole spesielt. Byråden mente at skolen trenger fotballbanen som øvingsområde for byggfagelever.

– Vi er glade for at flertallet i bystyret nå går inn for ny kunstgressbane på Tveita, sier Eva Sjue, nestleder i Haugerud IF.

– Det er ingen grunn til å sette flere gode formål opp mot hverandre. Med løsningen som ligger i innbyggerforslaget kan man ivareta interessene både til de to skolene på Tveita, idretten på Tveita, befolkningen på Tveita – og Haugerud IFs behov for en midlertidig bane i en femårig byggeperiode på Haugerud. Det som trengs er politisk vilje til å velge en vinn-vinn-løsning, kombinert med en god utredning fra kommunens etater som følger opp de politiske føringene. Nå er den politiske viljen til stede, noe vi håper behandlingen i bystyret vil bekrefte.

Innbyggerforslaget er fremmet av en koalisjon av mange lokale interesser; Haugerud Idrettsforening, Norsk Judo og Jiujitsu Klubb, Tveita skole, elevrådet ved Tveita skole, FAU ved Tveita skole, Oppsal IF Fotball, FAU ved Trosterud skole, Trosterud skole og Tveita IL.

Haugerud Idrettsforening