ANNONSE
Seksjonsheader
Skandalehogst i marka

Kommentar:

Skandalehogst i marka

Publisert: - Oppdatert: 21.11.2020 kl 08:08

Litt uvettig hogst. Moderne skogsmaskiner på en vei opprinnelig tiltenkt hest og kjerre. Mer skulle det ikke til for at et uvurderlig kulturminne ble rasert i Lillomarka.

Nærskuledebatten - samanheng mellom ord og handling i bustadpolitikken.

Nærskuledebatten - samanheng mellom ord og handling i bustadpolitikken.

Publisert:

Vi har den siste tida følgt debatten om nærskulen i Akers Avis Groruddalen med stor interesse. Tusen takk til Ida Wangberg som har løfta opp enkelte problemstillinger og forslag i boka «Skolevalget», takk også til FAU-leiarane ved Rødtvet og Ammerud skole som har følgt opp med eit godt ...

Linderud gård i faresonen

Debatt:

Linderud gård i faresonen

Publisert:

I juni hadde Groruddalen Miljøforum et innlegg i Akers Avis Groruddalen om planer for utvidelse og omregulering av Linderud senter og nærområdene. Miljøforumet er kritiske og bekymret for økt trafikk, forurensning og bygging på grøntområder.

Skrot utbyggingen av Grefsenkleiva!

Refleksjoner:

Skrot utbyggingen av Grefsenkleiva!

Publisert: - Oppdatert: 15.10.2020 kl 16:00

Den planlagte utvidelsen av Grefsen- og Trollvannskleiva alpinanlegg bør skrotes. Klimaendringene fører til at få åpningsdager blir enda færre framover. Da blir det meningsløst å gjennomføre en utbygging som raserer skog, ødelegger naturstier og griper inn i kulturminner.

Nærskole for alle

Debatt:

Nærskole for alle

Publisert: - Oppdatert: 08.10.2020 kl 21:52

«Hvordan skaper vi en god nærskole»? spør FAU-lederne ved Ammerud og Rødtvet skoler, Meyla Sylvestog Enerly og Lene Karin Wiborg, i et meget godt innlegg 24. september.

Åpent brev til Steinar Saghaug

Debatt:

Åpent brev til Steinar Saghaug

Publisert: - Oppdatert: 09.10.2020 kl 12:14

Jeg ber deg inderlig om å trekke tilbake din uttalelse og karakteristikk av Jan Bøhler. Din uttalelse er gjengitt og publisert i riksdekkende media, VG og NRK.

Kaskis innlegg om Dalen – fra Stortingets talerstol

Debatt:

Kaskis innlegg om Dalen – fra Stortingets talerstol

Publisert:

President, det er mye Groruddalen i nasjonale media for tida. Jeg håper denne nye interessen for Groruddalen og folka som bor der kan få betydning for de prioriteringene som gjøres her på huset.

La politistasjonene leve!

Debatt:

La politistasjonene leve!

Publisert: - Oppdatert: 08.10.2020 kl 09:31

Politiet i Oslo planlegger nedlegging av politistasjonene på Stovner og Manglerud. Vi er mange som syns at dette er en særdeles dårlig ide!

Jan Bøhler – et medmenneske, en venn

Debatt:

Jan Bøhler – et medmenneske, en venn

Publisert: - Oppdatert: 06.10.2020 kl 20:52

Uttalelser mot bedre vitende publisert i riksdekkende media hadde kvalifisert til bøter og fengsel inntil tre år etter tidligere strafferettslov.

Nytt Oslo Fengsel må bygges et annet sted

Bredtvet; lokalhistorisk perle eller et fengsel?

Nytt Oslo Fengsel må bygges et annet sted

Publisert: - Oppdatert: 06.10.2020 kl 20:52

Bredtvet, den breie tveita (breie jordstykke) mellom Veitvet, Rødtvet og Kalbakken trues nå av en stor utbygging.

Givergleden lar seg ikke stoppe av virus! 

Debatt:

Givergleden lar seg ikke stoppe av virus! 

Publisert:

Frivilligheten har mistet mange av arenaene vi vanligvis er på under koronaepidemien. Årets Demensaksjon til inntekt for forskning og lokal innsats for de som rammes av demenssykdom, måtte bli annerledes. På denne tiden pleier våre medlemmer i røde vester å gå med bøsse. I likhet ...

Nytt fengsel eller nytt institutt?

Debatt:

Nytt fengsel eller nytt institutt?

Publisert: - Oppdatert: 03.10.2020 kl 23:41

For en tid tilbake fokuserte man i Akers Avis Groruddalen på å sette Groruddalen på kartet. I den forbindelse kom en interessant artikkel om Hans Nilsen Hauge (1771 – 1824) på trykk.

Løftebrudd eller nødvendighet?

Kommentar:

Løftebrudd eller nødvendighet?

Publisert:

Det var uunngåelig at to av de sakene som preger både norsk og internasjonalt nyhetsbilde ville sette et solid fotavtrykk også i Oslo-budsjettet for neste år. Et budsjett i koronaens og klimaets tegn. Pandemien herjer, og attpåtil har man fått beskjed om at Miljødirektoratet har regnet om ...

Hvordan skaper vi en god nærskole?

Debatt:

Hvordan skaper vi en god nærskole?

Publisert: - Oppdatert: 24.09.2020 kl 19:50

Hva er egentlig «gode og dårlige skoler»? I ukene etter skolestart er det skrevet og diskutert mye om temaet med ulike vinklinger.

Vi trenger et bredere tilbud av aktiviteter til ungdom!

Refleksjoner:

Vi trenger et bredere tilbud av aktiviteter til ungdom!

Publisert: - Oppdatert: 22.09.2020 kl 21:17

Groruddalens fremtid er nettopp ungdommen vår – og vi må få med oss alle.

Gi ungdommen i Groruddalen den fremtiden de fortjener!

Debatt:

Gi ungdommen i Groruddalen den fremtiden de fortjener!

Publisert: - Oppdatert: 19.09.2020 kl 18:42

Vil du bidra til å gi ungdommen et trygt og inkluderende sted å være? I vår opplevde flere av ungdommene våre at livet ble vanskeligere da skole og fritidstilbud stengte. Nå har aktivitetshuset Fellesverket Grorud åpnet igjen og trenger din hjelp.

Flytt fengselet!

Debatt – Groruddalen Senterparti:

Flytt fengselet!

Publisert: - Oppdatert: 17.09.2020 kl 19:42

Kjære Statsbygg! Vi har funnet løsningen: Flytt fengselet til Enebakk!

Miljøhensyn veier tungt i planleggingen

Tilsvar til Østmarkas venner:

Miljøhensyn veier tungt i planleggingen

Publisert: - Oppdatert: 15.09.2020 kl 19:54

Vann- og avløpsetaten er i gang med arbeidet for å sikre Oslos befolkning en robust vannforsyning. Dagens vannforsyning er sårbar fordi vi kun har en hovedvannkilde og et vannbehandlingsanlegg. En hendelse kan medføre stans i vannforsyningen til store deler av byen etter få timer.

Jeg er fra Groruddalen  – og jeg er stolt av det!

Refleksjoner:

Jeg er fra Groruddalen – og jeg er stolt av det!

Publisert: - Oppdatert: 20.08.2020 kl 19:25

Hvor kommer du fra? Det spørsmålet må du regne med å besvare mange ganger i løpet av ditt liv. Det er kanskje et av de meste brukte spørsmålene vi har ved siden av – hva heter du?

Det er på tide å øke avgiftene på tobakk, alkohol og sukker

Debatt:

Det er på tide å øke avgiftene på tobakk, alkohol og sukker

Publisert:

Midt i den største helsekrisen verden har opplevd på svært lenge, har det dukket opp et merkelig forslag om å svekke den norske folkehelsen ved å senke avgiftene på helseskadelige produkter som tobakk, alkohol og sukker.

Maktpersoners skitne spill

Debatt: Tor-Erik Røberg-Larsen om spillet rundt Jan Bøhler

Maktpersoners skitne spill

Publisert: - Oppdatert: 07.07.2020 kl 20:22

Sentrale personer i Oslo Arbeiderparti har i lang tid ledet an i en svertekampanje mot Jan Bøhler. Groruddalens og Oslos viktigste politiske ombudsmann vil ikke være en brikke i et skittent politisk spill, og Bøhler har derfor frasagt seg gjenvalg til en ny periode på Stortinget.

Debatt: NRK og Økern

Debatt: NRK og Økern

Publisert:

Det er selvsagt opp til NRK hvor de velger å flytte. Nytt arbeidssted må baseres på NRKs nåværende behov og vurderinger for fremtiden, men Bjerke Høyre vil gjerne ønske NRK hjertelig velkommen til Økern.

Nasjonal Transportplan 2022-2033

Høringsuttalelse fra Sletteløkka Vel:

Nasjonal Transportplan 2022-2033

Publisert:

Sletteløkka ligger på nordsiden av Rv4 Trondheimsveien i Bjerke bydel. Området er et av områdene i Oslo, og sannsynligvis Norge, som er mest utsatt for veitrafikkstøy. Brekke & Strand har våren 2020 utført en utredning av støyproblemet på oppdrag fra Sletteløkka Vel.

– Galskap å legge ned politistasjoner i Oslo

Debatt:

– Galskap å legge ned politistasjoner i Oslo

Publisert: - Oppdatert: 18.06.2020 kl 18:55

FrP ønsker å beholde og utvikle både Stovner og Manglerud politistasjon, mens byrådslederen, Raymond Johansen ikke mener det er viktig hvor politiet har kontor i Oslo.

Debatt: Byrådet svikter Groruddalen – nok en gang

Samferdsel i Groruddalen

Publisert: - Oppdatert: 09.06.2020 kl 10:28

Er Groruddalen med sine 140.000 innbyggere/potensielle velgere uten betydning for det sittende byrådet? Byrådets innspill til Nasjonal Transportplan er i hvert fall lite hyggelig lesning for oss som er opptatt av å bedre levekårene i Groruddalen. Nok en gang glimrer samferdselssaker som gjelder ...

ANNONSE