HVA MED TVEITA?: Det spør Vidar Solberg (Alna Frp).
HVA MED TVEITA?: Det spør Vidar Solberg (Alna Frp).Bilde 1 av 1

Har Ap, SV og Rødt avskrevet Tveita som idrettsområde?

I Alna bydel er det store utfordringer de nærmeste årene, og spesielt i området rundt Haugerud. I forbindelse med at det skal bygges nye skoler for Haugerud og Trosterud ungdomsskole, samt ny idrettshall, blir nærområdet nærmest en stor byggeplass i flere år fremover. Det er i dag mange av beboerne som bruker området, og det er for tiden diskusjoner om hvor dagens aktiviteter skal foregå i byggeperioden.

Løsningen som er foreslått er at barn og unge skal gå ned til Stubberud (ved Ikea) for å trene, spille fotball og drive annen sportslig aktivitet. Alna Frp støtter fullt og helt Haugerud IF om at dette er en uakseptabel ordning. Med mindre det ordnes transport til området, vil dette medføre at man sender mange barn til å bevege seg i områder med mye trafikk. Også tungtrafikk er det en del av i området der man må bevege seg for å komme til Stubberud. Bymiljøetaten burde ta seg en tur utenom Ring 1, for å se nærmere på hva de foreslår. 

Arealene rundt Tveita skole og Hellerud VGS er klart å foretrekke. Her er det arealer tilgjengelig. Problemet er at Hellerud VGS har tatt i bruk større arealer enn de er tildelt å bruke. Dette er gjort uten tillatelse fra bymiljøetaten. Her ser vi altså en offentlig aktør gradvis ta seg til rette og enkelt oppnå tilgivelse fra bymiljøetaten og få større plass uten konsekvenser. Dette er neppe et eksempel til etterfølgelse for private, og bør ikke skape presedens. Konsekvenser blir det jo av dette, da Haugerud blir fratatt den plass de var tiltenkt for å kunne tilby sine medlemmer en fotballbane i byggeperioden. 

De rødgrønne synes å ha glemt hvem som har styrt byen i åtte år og sovet i timen. Noe spesielt er det vel at tidligere idrettsbyråd Omar Samy Gamal fra SV erkjenner at det er gjort en dårlig jobb. Han var jo selv ansvarlig for dette frem til borgerlig valgseier i fjor høst. Vi ser at også i vårt lokale bydelsutvalg er Ap, SV og Rødt villige til å se de behov som er på Tveita. Mon tro om de egentlig mener at Tveita ikke er en del av Alna. I siste møte i bydelsutvalget var det høringsuttalelse om behovsplan for idrett 2025-2034, og da foreslo Frp at også Tveita burde være med i høringsuttalelsen for området det er behov for idrettsanlegg. Tveita har i dag ingen tilfredsstillende anlegg å tilby sine sportsinteresserte. Under behandlingen av behovsplanen stemte Ap, SV og Rødt med sitt flertall ned følgene forslag fra Frp: 

«Bydelsutvalget mener det er viktig at det også etableres en flerbrukshall i tilknytning til Tveita skole. Skolen har i dag ingen egne tilfredsstillende arealer for å utøve undervisning i kroppsøving. Skolen disponerer i dag et lokale på Hellerud videregående skole, hvor det ikke er mulig med ballspill grunnet kunst på veggene og takplater. Videre har ikke Tveita IL tilgang til tilstrekkelige anlegg for å kunne tilby sportslige aktiviteter til barn og unge som naturlig tilhører Tveita sitt nærområde. Arealer som er ment til bruk for sportslige aktiviteter er i dag tatt i bruk av Hellerud vgs.»

De nærmeste 10 år bør man ikke ha interesse for sport, trening og fysisk aktivitet hvis man ønsker å bo på Tveita … sier Ap, SV og Rødt.