Marthe Scharning Lund (Ap). Foto: Sturlason
Marthe Scharning Lund (Ap). Foto: SturlasonBilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Kraftfulle grep for å styrke Solvang, Solfjellshøgda og Lilleborg helsehus

Hvert år er mer enn 1500 mennesker fra Grorud og Stovner innom Solvang helsehus. I tillegg vil en del fra Alna være innom Solfjellshøgda helsehus, og dere fra Bjerke på Lilleborg helsehus. Som innbygger i Oslo skal du være trygg på at du får forsvarlige tjenester når du trenger det. Samtidig vet vi at vi blir flere eldre som har kompliserte sykdomsbilder og færre i yrkesaktiv alder til å jobbe i helse- og omsorgstjenestene. Dette tar byrådet på alvor, og på denne ukens bystyremøte legger vi frem en sak der vi foreslår kraftfulle grep for å sikre trygghet for pasienter og ansatte.

Vi har hørt historier om at pasienter som har ulikt sykdomsbilde behandles i samme avdelinger. Det kan skape uro når pasienter med demenssykdom er i samme avdeling med pasienter med somatiske utfordringer. Derfor foreslår byrådet nå at vi i større grad skal spesialisere helsehusene.

Det betyr at det skal være egne avdelinger i hvert helsehus for rehabilitering, for pasienter som trenger skjerming og for de som trenger behandling og en avklaring for veien videre. Vi foreslår også å skille ut avlastningsplasser fra helsehusene. Ved å spesialisere helsehusene slik, øker vi kvaliteten i tjenestene og hever kompetansen hos ansatte til det beste for pasientene.

Bedre mottak av pasientene

For at rett pasient skal komme til rett behandling, oppretter vi nå tverrfaglige mottaksteam med sykepleier- og legekompetanse som skal vurdere hvilke tjenester den enkelte pasient skal få. I disse teamene skal også bydelen, som beslutter hvilket tilbud pasientene skal ha, være med.

Dette vil gi en bedre faglig vurdering av behandlingstilbudet som skal gis, og mer forutsigbarhet for helsehusene når de i større grad vet hvilke pasienter de skal ta imot.

Tar i bruk mer velferdsteknologi

Vi setter opp farten i arbeidet med velferdsteknologi, og får nå på plass systemer som skaper trygghet for pasientene og gode arbeidsmåter for de ansatte. Både Solvang, Lilleborg og Solfjellshøgda helsehus får moderne digitale pasientvarslingsanlegg med integrert digitalt tilsyn.

Dette gir mulighet for stemmebasert varsling, mulighet for å kommunisere med pasientene via høyttaler, lokalisere pasienter som varsler, automatisk dørlås som bare tillater ansatte og pasient å komme inn på rom og hendelsesbasert digitalt tilsyn.

Styrker bemanningen

Det er allerede satt inn flere tiltak i helsehusene i Oslo. Nå ansettes blant annet matverter, servicemedarbeidere og resepsjonsverter. Dette er med å styrke laget rundt pasienten og frigjør tid for helsepersonell til å yte pleie- og omsorgtjenester.

Disse fire grepene skal til sammen gi styrket kvalitet, trygghet og en mer forutsigbar hverdag for pasienter, pårørende og ansatte. Tryggheten for helsa vår er noe av det aller viktigste vi som samfunn må sikre. I Norge har vi i en grunnleggende samfunnskontrakt.

Vi skal alle bidra inn til felleskapet når vi har mulighet til det, og så skal fellesskapet stille opp for oss når vi trenger det. Dette er også utgangspunktet når byrådet nå fremmer denne saken.

se, eldre og innbyggertjenester (Ap), Oslo kommune