James Stove Lorentzen (H)
James Stove Lorentzen (H) FOTO: ¯rjan BrageBilde 1 av 2
FRA BEFARING: James Stove Lorentzen (H) under en befaring på Økern tidligere i år.
FRA BEFARING: James Stove Lorentzen (H) under en befaring på Økern tidligere i år. FOTO: Caroline HammerBilde 2 av 2

Ny giv i boligbygging i Groruddalen

Det har vært bygget lite i Groruddalen de siste 20-30 årene. Det har sine naturlige forklaringer, men nå er det nye tider. Bystyret har vedtatt Planprogram for Bjerke Travbane, Rødtvet og Nedre Rommen.

Det kommer til å ta tid, men startskuddet har gått. Selvaag har startet reguleringsarbeidet på Bjerke, Fagerstad på Rødtvet. Det rører på seg også andre steder, Fredensborg er snart ferdig med sitt første prosjekt på Ammerud og godt i gang med reguleringsarbeidet på det neste. OBOS har et stort prosjekt på Ammerud, som er midlertidig stilt i bero. På Rommen og Tangerud er det større prosjekter. Denne aktiviteten er lovende, men fremdrift er treg og flere prosjekter blir stoppet av Plan- og bygningsetaten. Heldigvis har utbyggere rett til å be om at sakene legges frem for politikerne for videre behandling. Det er politikerne som skal bestemme.

I Høyre ser vi på denne fornyede interessen for Groruddalen med et positivt blikk. Det er behov for å øke byggetakten i Oslo. Det er blitt veldig dyrt og mange har ikke råd til å kjøpe bolig. Da må vi både bygge mer og tilby gode finansieringsordninger for å hjelpe førstegangskjøpere inn i boligmarkedet. På grunn av mangel på utleieobjekter har også leieprisene steget mye, det må vi også gjøre noe med.

Det er store endringer på gang i befolkningens alderssammensetning. Det vil bli stadig flere eldre de neste 10-20 årene, mens ungdomskullene ikke lenger vil vokse i antall. Det må vi ta hensyn til når vi planlegger for nye prosjekter. Hva vil det kunne bety i praksis?

Mange friske eldre fortsetter å bo i sine ene -eller flermannsboliger eller i sine leiligheter lenge etter at barna har flyttet ut. Etter hvert vil mange finne ut at de blir lei av å måke snø, stelle hagen og vedlikeholde huset. Andre er slitne av å bo i 3dje etasje uten heis. Vi ser at i enkelte andre strøk i byen hvor det har blitt bygget nye moderne boliger, perfekt tilpasset eldre, så flytter 60/70-åringene til disse nye leilighetene. Det er praktisk og lettvint. Det er bra for den enkelte, men også bra for neste generasjon. Når de eldre flytter, åpner det opp for egne barn eller nye familier å flytte inn. Dette gjør det mulig for unge mennesker å flytte tilbake til sitt nabolag, til familie og venner, etter å kanskje å ha tilbrakt flere år andre steder i byen eller landet en periode.

Det er stort behov for studentboliger, men også mindre leiligheter til både utleie og til førstegangskjøpere. Det store flertallet av studentene bor ikke i Studentsamskipnadens studentbyer, de aller fleste leier privat. Derfor er det viktig at det er mange leiligheter som passer for studenter. Da må vi evne å bygge mange mindre leiligheter, men med rause fellesområder. Det rapporteres stadig at mange unge er ensomme, da kan større leilighetskomplekser med små boenheter, men gode fellesområder være et godt og sosialt alternativ for mange. Det er ingen god grunn til at vi ikke skal kunne bygge boliger hvor vi blander studenter og unge førstegangskjøpere langs t-bane nettet i Groruddalen. Det er ikke langt fra Grorud til Aker sykehus, Nydalen eller Blindern.

For å få den rette dynamikken i markedet og kombinasjonen av beboere trenger vi et mangfold av type boliger. Det kan være 3-4 etasjers blokker, rekkehus i 2 og tre etasjer eller noe større blokker opp i 8 etasjer. Vi har lenge ønsket å se en mer variert arkitektur enn endeløse lameller eller punkthus som står på rekke og rad. Enkelte steder kan det passe med kvartalsbebyggelse og mer urbane kvaliteter, mens andre steder finner vi andre løsninger. Vi må evne å se helheten og bygge opp attraktive steder som folk trives i og hvor de kan få tilfredsstilt mange av sine behov. Bilfrie områder, små parker, leke -og aktivitetssoner, mindre næringsarealer, gode fellesrom og god tilgang til kollektivtrafikk er alle viktige kvaliteter. En sak vi har lært de senere årene er at vi kan ikke vente med å bygge ut park, idrett, skole til etter at boligene er ferdige, vi må bygge ut parallelt. Politikerne i Rådhuset må sørge for at det blir planlagt for og eventuelt bygget nye barnehager, skoler, fritids – og idrettstilbud i tide. 

Nå er viljen til stede, behovene er der, nå gjenstår det bare gjennomslagskraft fra politikernes side. Den har manglet i 8 år, men hvis Høyre og våre venner vinner valget skal det bli fart i utbygging og fokus på å bygge gode nabolag med de rette boligene for å møte reelle behov.