Bård Hoksrud, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Frp. Foto: Bjørn Inge Bergestuen – Frp
Bård Hoksrud, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Frp. Foto: Bjørn Inge Bergestuen – FrpBilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Pasientene skal ikke lide for å bygge sykehus

Sykehusutvalget la forrige mandag frem sin utredning om styring og finansiering i sykehusene. De foreslår blant annet å redusere kravene til egenkapital for å få investeringslån til å bygge nye sykehus. Med dagens finansieringsmodell for bygging av nye sykehus er sykehusene nødt til å spare inn på pasientbehandling i årevis for å få nok egenkapital til å bygge nye sykehus.

I årene etter må man kutte i pasientbehandlingen for å betjene investeringslån og renter. Det er fint at sykehusutvalget sier at egenkapitalkravene må lettes opp, men de tar ikke tak i hovedutfordringen. Nemlig at pasientene må lide for å bygge helt nødvendige sykehus.

I Drammen ser vi konsekvensene av dagens finansieringsmodell. Drammen sykehus kostet allerede mange milliarder, og allerede er det kommet en budsjettsprekk i milliardklassen. Siden man med dagens finansieringsmodell ikke skiller drift og investeringer, må penger som skulle gått til pasientbehandling heller gå til å betale budsjettsprekken. Det sier seg selv at dagens modell ikke holder vann.

Et annet eksempel på konsekvensene av dagens finansieringsmodell ser vi på sykehuset på Kalnes. Allerede ved åpningen var sykehuset av for lav kapasitet. Tre år etter åpningen måtte enkeltrommene gjøres om til dobbeltrom. Grunnen er så enkel at man bygger sykehus etter hvor langt egenkapitalen strekker til – ikke etter hvilke behov som finnes. Det er både firkantet og lite fornuftig.

Mange av utfordringene vi ser i sykehusbyggingen i dag, så vi i veiutbyggingen for 10 år siden. Det ble bygd lite, tregt og dyrt. Fremskrittspartiet fikk derimot gjennomslag for å etablere et veiutbyggingsselskap, Nye Veier AS, som gjorde det mulig med langsiktig planlegging og finansiering. Nye Veier AS har vært en suksess, og bygger veier både billigere og bedre. Det samme bør etableres i sykehusutbyggingen, der selskapet får ansvar for å bygge de sykehusene som trengs, med egne midler. Det vil gi mer sykehus for pengene, og ikke minst sørger det for at penger til drift og investeringer blir adskilt.

Fremskrittspartiet har nylig fremmet forslag i Stortinget om å etablere et eget utbyggingsselskap for sykehusbygg, etter samme modell som Nye Veier. Det er på høy tid at vi endrer hvordan vi bygger sykehus i landet, til det beste for pasientene. Jeg håper de andre partiene vil være med oss på å skape en enda bedre helsesektor.