EKSTREM FORVANDLING: Slik kan Huken Pukkverk se ut etter at asfaltverket legger ned i slutten av 2018. (Ill. Asplan Viak)
EKSTREM FORVANDLING: Slik kan Huken Pukkverk se ut etter at asfaltverket legger ned i slutten av 2018. (Ill. Asplan Viak)Bilde 1 av 1

Rødt er delt i synet på Huken Arena!

Rødt Oslo skaper forvirring angående hva Rødt mener om konsertarena i Huken med sitt siste utspill hvor det hevdes at enkeltmedlemmer har skapt forvirring med leserinnlegg 9.september. Jeg anser tvertimot Siavash Mobasheri og Jenny Eiksunds innlegg den 20.september som mer forvirrende og ikke minst frustrerende da de har gått ut med dette uten å forhøre seg med det brede lag av medlemmer i partiet.

Rødt Grorud og Rødt Oslo har vedtatt åpning og tilbakeføring av Aurevannsbekken. Dette skriver også Trine Olsen i sitt innlegg den 9.september. Men, og det er et stort MEN: Vi har aldri vedtatt et nei til arena da det ikke har vært oppe til dagsorden!

Vi er flere medlemmer i Rødt Grorud og andre lokallag som ønsker denne diskusjonen velkommen men vi fikk beskjed om ikke å gå ut med dette i forkant av valget for ikke å forvirre velgerne. For meg som var 2.kandidat for Rødt Grorud var det helt uaktuelt da det er viktig for meg at folk ikke føres bak lyset angående delte meninger om Huken som konsertarena. Og ikke minst: Arbeidsfolk innenfor kulturbransjen skulle få vite at det finnes noen i Rødt som alltid vil sette deres interesser foran fastlåste prinsipper og gamle politiske vedtak. Politikk er nemlig ikke statisk. Verden og lokalmiljøet er i konstant endring. Man trenger ikke være populist for å forstå at noen ganger må man revurdere sine standpunkter og tenke nytt for å kunne føre en bedre politikk for folk flest.

Saken handler også om arbeiderkamp, kulturliv, klasseperspektiv, solidaritet og veldig mye mer!

Jeg er hverken arkitekt eller ingeniør så jeg kan begynne med å si at jeg ikke er egnet til å vurdere om det er mulig å åpne Aurevannsbekken og samtidig bygge en arena i Huken. Der må vi stole på at de som er satt til å gjøre en fullstendig og grundig utredning gjør jobben sin. Jeg er sikker på at det er mulig med begge deler om man legger godvilja til og finner nye måter å tenke på. Jeg er forsåvidt heller ingen politiker med ambisjoner om å gjøre karriere, bli populær i de «riktige» kretsene eller alltid si de riktige tingene til enhver tid. Men jeg er et menneske med et brennende engasjement for utsatte grupper. De med de reelle utfordringene i samfunnet. De ufaglærte som har de virkelige lavtlønnsjobbene. De ungdommene som faller utenfor om de ikke driver idrett, går på fritidsklubb eller andre organiserte aktiviteter. De barna som går sultne og ikke har noen som fanger de opp før det kanskje er for sent.

Kampen om Huken Arena dreier seg om så mye mer enn et sted hvor det arrangeres en stor konsert eller en festival per år. Det handler om å skape en lokal plattform med rom for små kulturopplevelser i tillegg til ambisjonene om å få de store artistene hit. Det handler om å få tilbake Granittrock som samlet Groruddalens befolkning i et mangfoldig fellesskap man ikke har sett maken til. Det handler om å få små og store organisasjoner inn for dugnad og salg når det skjer noe der. Det handler om å gi ungdommen i Grorud bydel noe de kan være stolte av. Det handler om å samle folk. Få positiv omtale av denne delen av byen vår.

Den klassedelte byen med de store økte forskjellene og den negative omtalen av vår del av Oslo. Det har vært ytret ønske fra flere hold om bl.a flerbrukshall, cricketbane, skøytebane og lysløyper. Veldig mange gode forslag for å skape aktiviteter og en sterkere tilhørighet til nærmiljøet. For skal naturen bare tilhøre de få og ikke de mange? Det handler ikke bare om å verne naturen men om hvem som skal forvalte den. Bør ikke det være den oppvoksende generasjonen først og fremst? Vil ikke det bli større protester mot husbygging innenfor markagrensa i tiårene framover hvis nåtidens barn, ungdom og unge voksne ser på Huken Arena med mange muligheter framfor et landskap med en åpen bekk? For byen vokser og presset på innskrenkelse av markagrensa vil øke. Dagens unge vil bli morgendagens voksne. Og vi høster det vi sår. Ikke glem det!

Det handler også om å skape og ikke minst beholde arbeidsplasser. Mange bedrifter gikk konkurs under pandemien. Vi har mista steder hvor konserter kan holdes og bransjefolk som scenearbeidere, riggere, lys- og lyd teknikkere, freelancere og artister har måttet kaste inn håndklærne. Det blir færre jobber, flere oppsigelser, flere på lave prosentstillinger da 100 prosent stillinger ikke lengre kan garanteres for de fleste.

Rødt Oslo virker å ha mistet gangsynet totalt når det gjelder vanlige folk. Vi har mistet mange medlemmer de siste årene da de ikke føler seg sett. Jeg hører flere og flere omtale oss som de nye champagne sosialistene. De som skviser ufaglærte og freelancere ut av partiet for folk SKAL ha utdannelse for å kunne jobbe i skole, barnehager og helsevesenet. Høyre var i det minste ærlige da de i valgkampen sa rett ut; ufaglærte kan ingenting. Rødt Oslo mener tydeligvis det samme men sier det ikke høyt. Vi støttet piloters streik for noen år tilbake men mange i partiet nekter å tipse folk i utelivsbransjen av prinsipp. Er man bare fagorganisert tjener man nok sies det, uten tanke for at mange ikke kan organisere seg. Det finnes ikke fagorganisasjoner for alle.

Det var ugreit av ledelsen i Rødt Oslo å gå ut i Akers Avis mot enkeltmedlemmer. Huken Arena er et anliggende for hele Oslo by, ikke bare for oss i bydelen. Men saken skal diskuteres internt i Rødt Grorud før laget tar et endelig standpunkt. Det var Trine Olsen fra Rødt Grorud som skreiv innlegget men hun har mange medlemmer i ryggen. Vi har bare ikke fått lov til å snakke om dette. Og vi sa ingenting før andre sentrale medlemmer gikk ut i avisa og sa at vi ikke kunne ha begge deler. Nettopp derfor stiller jeg store spørsmål om hvorfor ikke de samme lokale representantene kom med motsvar til Olsens innlegg istedenfor å sende ledelsen med Mobasheri i spissen?

Etter siste utspill vil jeg ha sagt dette klart og tydelig: Dere kan ikke kneble oss! Vi nekter faktisk å holde kjeft! Hvis noen skal ytre seg angående ikke-vedtatt politikk så skal andre kunne gjøre det samme. Hersketeknikk fra folk i posisjoner, og spesielt i det offentlige rom, er ikke noe jeg kan sitte stille å se på. Rødt hadde som mål å bli det nye arbeiderpartiet. Dessverre ser vi nå en tendens til at vi går i det originale Arbeiderpartiets fotspor. Er det virkelig den veien et radikalt parti for folket skal gå? Isåfall vandrer jeg heller min egen vei.

Ja til kultur for Folket, ikke bare for fiffen!