Mari Rise Knutsen (R)
Mari Rise Knutsen (R)Bilde 1 av 1

Selvkjørende biler: Framtidas kollektivtransport eller sløseri på høyt nivå?

Ruters «førerløse busser» er nå klare for utrulling i Groruddalen. Nå er det imidlertid ikke snakk om busser lenger, men om fem selvkjørende biler som i begynnelsen skal ha sikkerhetssjåfører.  Så fra 15 førerløse busser har prosjektet blitt til fem biler med plass til 6 passasjerer som skal opereres av en sikkerhetssjåfør. For oss høres dette ut som en litt avansert taxi, og ikke noe som løser kollektivutfordringene i ytre by. 

Ruter-sjefen sier at dette skal skape et mer attraktivt kollektivtilbud, men da spør vi: Mer attraktivt for hvem? Dette framstår som et jippo drevet fram av folk med stor begeistring for AI (kunstig intelligens), og når vi i tillegg kjenner til kostnaden vil overskride 100 millioner kroner framstår hele prosjektet som sløseri på høyt nivå

For å benytte seg av tilbudet må en bruke en app. Vi tenker at mange av de som ikke kan benytte seg av eksisterende kollektivtilbud er eldre, vil de klare å operere bestilling via app? Og vil de kunne føle seg trygg i en selvkjørende bil? Hadde det ikke vært bedre å rulle ut rosa busser i alle bydeler i stedet? Eller å sørge for bedre kollektivforbindelser på tvers av Groruddalen? Vi kunne fått til både det ene og det andre for summen som er brukt på å utvikle disse selvkjørende bilene. 

Vi må sjølsagt snakke om transportbehovet vi har i byen vår og særlig i de ytre bydelene. Vi mener at det Oslo, og framfor alt Groruddalen, trenger er utbygging av kapasitet. Befolkninga i Groruddalen har i årevis hatt et kollektivtilbud hvor kapasiteten for lengst er sprengt. At Ruter bruker mellom 100 – 150 millioner kroner i løpet av fire til fem år på et «leke-prosjekt» i stedet for å tilby denne delen av byen en reell styrking av kollektivtilbudet, er en hån mot innbyggerne i Groruddalen.

«Vi er nødt til å skape et transportsystem som er mer bærekraftig enn det vi har i dag» sier Ruter-sjefen. Vi er helt enig i at kollektivtransporten i Oslo må være bærekraftig, men er førerløse biler virkelig veien å gå?

Det er ikke bare pengebruken og den minimale betydninga for kapasiteten som er hårreisende her. Det er viktigere enn noensinne at vi trygger og styrker det kollektivtilbudet vi allerede har. Mange husker nok Sporveien og Ruters utallige utspill både under og etter koronapandemien, og så seint som desember 2022, om at det var reell fare for halvering av kollektivtilbudet og bortfall av hundrevis av arbeidsplasser.

Det var litt av et kunststykke å få på plass finansieringsløsninger for å dekke de økte utgiftene for å ikke forringe kollektivtilbudet og svekke Oslos ambisiøse klimapolitikk.  Nå som trafikktallene viser at passasjertallet er tilbake til nivået før pandemien, så betyr det i realiteten at kapasiteten på buss, trikk og bane er sprengt. Det vi trenger nå er løsninger som øker kapasiteten for å få flere til å reise kollektivt. Slik det nå er finnes det ikke kapasitet til å få flere til å velge bort privatbilen til fordel for kollektivreiser. 

Oslo trenger kapasitetssterke kollektivløsninger som kan frakte store mengder passasjerer effektivt på kort tid. Derfor er det investert enorme summer i nytt signalsystem for T-banen, nye trikker, elektrifisering av bussflåten og satsing på universell utforming av kollektivtrafikken i Oslo. Men vi er langt fra i mål med å skaffe byen det kollektivtilbudet folk har behov for. Kollektivtilbudet må være billig og tilgjengelig for at vi skal kunne redusere privatbilismen enda mer og kutte i klimagassutslipp.

Vi utfordrer samferdselsbyråd Marit Vea (V) til å svare på om hun støtter og vil videreføre Ruters kostbare AI-prosjekter, mens Oslos befolkning fremdeles betaler dyre dommer for et kollektivtilbud som er sprengt og for mange år siden burde vært utvida og videreutvikla, spesielt i Groruddalen. 

Ruters sitt prosjekt med førerløse busser sender et tydelig signal til alle byens og landets bussførere om ei dyster framtid i yrket. Vi mener at det er meningsløst å bruke 150 millioner kroner av fellesskapets penger på fem litt avanserte taxier som vil kunne ende opp på Teknisk museum om noen år.