MOT SØNDAGSÅPNE BUTIKKER: Bystyrerepresentant Øyvind Håbrekke fra KrF mener at søndagsåpne butikker er symbolpolitikk, og ikke et samfunnsbehov.
MOT SØNDAGSÅPNE BUTIKKER: Bystyrerepresentant Øyvind Håbrekke fra KrF mener at søndagsåpne butikker er symbolpolitikk, og ikke et samfunnsbehov. Bilde 1 av 1

Søndagsåpne butikker er symbolpolitikk, ikke samfunnsbehov

På søndager er det folkeliv i marka, og kjøpesentrene er tomme. Ingen ønsker vel at det skal bli motsatt? Likevel foreslår byrådet, bestående av Høyre og Venstre, å åpne for søndagsåpne butikker i Oslo.

To ganger tidligere har Oslo kommune søkt om fritak fra loven om helligdager og helligdagsfred. Hver gang har søknaden blitt avslått av Statsforvalteren. Lite tyder på at svaret vil bli annerledes denne gangen.

At byrådet velger å søke på nytt, vitner om at dette først og fremst er en markering, som partiene vet ikke vil føre fram.

Vi i KrF gikk til valg, sammen med Høyre og Venstre, på å avskaffe det rødgrønne byrådets symbolpolitikk. Nå ser vi at det nye Høyre-Venstre byrådet følger i samme spor.

Vi er som politikere valgt inn for å løse store utfordringer for folk i byen vår. Da er det dårlig dømmekraft å kaste bort tiden på saker som aldri vil bli noe av. Tid som kunne blitt brukt på å løse utfordringer knyttet til eldreomsorg, barnevern, barnefattigdom, universell utforming og integrering.

Søndagsåpne butikker har ikke støtte fra arbeidstakerne og får også blandet mottakelse fra næringslivet.

Gjennom digitalisering og smart-telefoner har de kommersielle kreftene fått enda større plass i livene våre. De forsøker hele tiden og få tak i pengene våre, og i oppmerksomheten vår. Vi trenger helgen og annerledesdagen som gjør det mulig for familier og venner å gjøre noe sammen.

I en tid hvor vi må kutte ned på forbruket, er det umusikalsk å tilrettelegge for mer materialisme. Når utslippene skal ned, kan vi ikke stimulere til at forbruket går opp.

Vi må verne om verdiene som ikke kan måles i kroner og øre.

Bystyrerepresentant Øyvind Håbrekke (KrF)