FOR VELFERD: Oslo SV søker fire nye år i bystyre og med toppverv i bydelsutvalgene.
FOR VELFERD: Oslo SV søker fire nye år i bystyre og med toppverv i bydelsutvalgene. FOTO: Oslo SVBilde 1 av 1

Stem SV i Groruddalen for bedre samferdsel og miljø

I Groruddalen er vi mange som er opptatt av å få til en byutvikling og samferdselsløsninger som bedrer miljøet, knytter dalen bedre sammen, og gir groruddøler en bedre hverdag.

SV i Groruddalen støtter den felles tverrpolitiske uttalelsen fra Groruddalens Politiske Samarbeidsforum av 13.05.2023, der det er enighet om blant annet å forlenge T-banens linje 2 mot Nedre Romerike, bygge trikk fra Sinsen til Bjerke over Tonsenhagen, for å styrke kollektivtilbudet til den nye legevakta og etter hvert Aker Sykehus.

Groruddalen preges av innfartsfartsårene mot sentrum. Men andres samferdselsårer er vårt bomiljø, våre nabolag. Forurensing og støy preger for mange nabolag i dalen vår. Derfor må vi redusere veitrafikken, styrke kollektivtilbudet og på sikt bygge om veiene til mer menneskevennlige bygater. SV på Stortinget har gjennom budsjettforhandlinger med regjeringen presset Statens Vegvesen til nå å gå inn for redusert fart og automatisk trafikkontroll på Trondheimsveien. Dette vil hjelpe folka på Sletteløkka, Veitvet og andre steder her og nå, samtidig som det bereder grunnen for på sikt en ombygging av veien til bygate. Dette er krav som en bred koalisjon i Groruddalen nå jobber for – uavhengig av at enkelte hevder en Fossum-diagonal også trengs. Vi har ikke tid til å vente på luftige planer – vi vil ha raske forbedringer for dem som sliter med luftforurensing og støy i dalen vår.

Miljølokk over E6 ved Furuset er ikke lagt i skuffen av SV. Men per nå mangler dessverre både finansiering og ikke minst en konstruktiv samarbeidspartner i Statens Vegvesen. Vi kommer ingen vei videre her før Statens Vegvesen er villig til å prosjektere en konkret løsning på det som er statlig vei. Men SV er fortsatt utålmodig på å gjøre luftkvaliteten bedre for befolkingen som rammes av forurensing og støy på Furuset.

Statistisk sett bor det flest lavinntektsfamilier i bydelene Alna, Stovner, Grorud og Bjerke, men også minstepensjonister. Reiseavstanden mellom hjem, barnehage, fritidstiltak, dagsenter og kjøpesenter er større i Groruddalen enn i indre by. Da er aldersvennlig transport med Rosa busser for fylte 67 år et kjærkomment tilbud som det rødgrønne byrådet har innført. Bydelene Alna og Bjerke har Rosa busser og flere bydeler følger snart etter.

SV holder det vi lover og kommer ikke med falske lovnader. Med vårt rødgrønne byråd har vi både redusert prisen på enkeltbilletter i kollektivtransporten, samtidig som barn og unge inntil 17 år kan reise til barnepris. Grupperabatt etter kl. 18 gjør det nå mulig å reise gratis med inntil fire barn. Samtidig har antallet kollektivavganger økt betraktelig siden 2015. Nye løft kommer innen få år, når det nye signalanlegget på T-banen som vi har prioritert, vil gi mange flere avganger på T-banen.

Men for at tiltakene skal fortsette og for at vi skal kunne jobbe for at Groruddalen får det samferdsels- og miljøløftet som trengs, så bør det rødgrønne byrådet fortsette. SV har bevist at vi kommer til å bruke vår makt og innflytelse, både i bydelsutvalg, i byråd og på Stortinget, til å ta kampen for Groruddalen og menneskene som bor her.