Rune Svendsen, leder Groruddalen Sp.
Rune Svendsen, leder Groruddalen Sp.Bilde 1 av 1

Ungdomskriminaliteten: En bekymringsfull utvikling og veien videre

Det er sterkt bekymringsverdig at antallet alvorlige voldshendelser blant unge i Oslo øker. Nylige undersøkelser viser statistikken at antallet ungdommer mellom 10 og 17 år som er mistenkt for vold har økt betydelig, det er nærmest blitt dagligdags med media oppslag om ran og knivstikking i den yngre aldersgruppen, spesielt i Oslo.

Denne utviklingen kan delvis forklares med at kriminelle gjenger rekrutterer stadig yngre ungdommer. I tillegg viser nyhetsrapporter at det kan være store mørketall da ofrene ofte trues med verre konsekvenser dersom de går til politiet.

Oslo har lenge vært ansett som en trygg by, men de siste månedene har byen opplevd en økning i voldshendelser. Ifølge politiet har det vært en økning på 18 prosent i antallet rapporterte ungdomskriminalitetssaker siden pandemien tok slutt. Mange av disse hendelsene involverer knivstikkinger, skytinger og andre alvorlige voldshendelser.

Senterpartiets justisminister Emilie Enger Mehl har satt ungdomskriminalitet høyt på agendaen. Det er behov for mer politi og ressurser for å håndtere den økende volden og sikre tryggheten, spesielt for de unge i hovedstaden. Nysalderingen i statsbudsjettet viser også at idrettsforeninger mottar svært god støtte for sitt utrettelige arbeid for å skape gode lokalmiljøer i Oslo.

For å adressere denne bekymringsfulle utviklingen, må vi grundig diskutere tiltakene som er nødvendige for å bekjempe ungdomskriminalitet og forebygge rekruttering til gjenger. Tiltak som fritidsklubber, aktivitetssenter for ungdom, styrking av allidrett og foreldreengasjement er viktige ingredienser i denne kabalen

5. juni besøkte jeg Haugerud IF sammen med justisminister Emilie Enger Mehl, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statssekretær Sigve Bolstad. Vi besøkte Haugerud for å lære om deres innsats for å bygge solide lokalsamfunn gjennom idrett, ledertrening og ansvarliggjøring. Haugerud Ifs initiativer viser hvordan samfunnsengasjement og forebyggende arbeid kan bidra til å redusere ungdomskriminalitet og skape et tryggere miljø for alle.

Det er tydelig at vi står overfor store utfordringer når det kommer til ungdomskriminalitet i Groruddalen og Oslo. Med en samlet innsats fra politikere, lokalsamfunn, frivillige organisasjoner og ungdommene selv, kan vi jobbe mot en tryggere fremtid.

Derfor arrangerer vi folkemøte med justisministeren, finansministeren og barne- og familieministeren på Bjøråsen skole på Romsås tirsdag 18. juni.

La oss stå sammen for å sikre at Oslo fortsatt er en god og trygg by for alle, spesielt for våre unge.