ANNONSE
Groruddalen

Historisk rundtur på Ellingsrud

HJERTELIG BESØK: Anna Helene Fellman syntes det var svært hyggelig at følget stoppet ved den gamle husmannsplassen Smedbakken hvor hun bor. Hun ba alle inn i hagen, fant et gammelt bilde av huset og kom med masse spennende informasjon.

HJERTELIG BESØK: Anna Helene Fellman syntes det var svært hyggelig at følget stoppet ved den gamle husmannsplassen Smedbakken hvor hun bor. Hun ba alle inn i hagen, fant et gammelt bilde av huset og kom med masse spennende informasjon.

Skanser, gårder og Eidsvoll-menn sto på programmet da Geir Nordhus fra Groruddalen Historielag tok med en gruppe lokalhistorie-interesserte på en vandring på Ellingsrud.

Publisert:

ANNONSE

- Krig, industri, gårdsbruk og kulturlandskap. Ellingsrud-området har mer å by på historisk sett enn hva man kanskje tror, smiler Geir.

Selv bor han på Ellingsrud, og det var historien om skansene der som først og fremst vekket hans interesse for hele områdets fortid. Siden har han lest seg opp gjennom både bøker, dokumenter og ikke minst gamle kart.

Effektivt forsvarsverk

- Første sted han tar med gruppa til er nettopp skansene på Bakås.

- Litt typisk for historikken på Ellingsrud. Den ligger ikke akkurat oppe i dagen. Det er ingen gamle staselige bygg her, slik som Grorud for eksempel har Grorud kirke og Linderud har sin herregård. Men det ligger her, forteller Geir.

Og opp til skansene, som var en del av et forsvarsverk som ble bygget tidlig på 1700-tallet for å beskytte Christiania, påpeker Geir at det ikke er noen tilfeldighet at Ellingsrud har militære navn som Dragonstien og Skansen terrasse som noen av sine adresser, hvor det forøvrig også er mange veier og gater oppkalt etter kunstnere.

Den viktigste hendelsen i forbindelse med Bakås skanse er da Karl XII angrep Norge under Den store nordiske krigen. Men 14. mars 1716 kom han med sin hær ikke lenger. Han ble effektivt stanset av forsvarende nordmenn, hvorav mange var lokale bønder og annet folk. Skansene viste seg å være et meget effektivt forsvarsverk, og svenskene med en styrke på 600 mann som kom fra Lørenskog, måtte trekke seg tilbake. Svenskekongen og hans menn forsøkte i stedet å ta Christiania via den islagte Oslofjorden, men klarte aldri å erobre Akershus festning.

Et våningshus

I dag kan man tydelig se deler av forsvarsverket og få et godt inntrykk av dens strategiske plassering. For tre år siden gjenskapte man slaget ved skansene for å markere at det var 300 år siden hendelsen.

- Dette er den best bevarte skansen i Norge, kunne Geir fortelle, før han tok med seg følget ned til husmannsplassen Smedbakken. Det var opprinnelig en gammel skjenkestue langs gamle Strømsvei, som senere med ble husmannsplass og bolig for gårdsbestyreren på Ellingsrud gård.

Når Geir står utenfor inngangen og forteller om husmannsplassens historie, kommer Anna Helene Fellman ut og inviterer følget inn i hagen. Hun kunne fortelle at huset i utgangspunktet var et våningshus fra tidlig 1800-tallet som senere ble påbygd. Husmannsplasser var alltid leid og ikke eid, og var små i forhold til gården de tilhørte. De ble vanligvis opprettet i utmarka slik at gårdbrukeren slapp å avstå dyrket mark. Leien var som regel en kombinasjon av penger og pliktarbeid. Anna kunne ellers fortelle at Georg og Ragnhild Fossum, som i sin tid eide Ellingsrud gård, var hennes tidligere manns besteforeldre.

Tre delegater

Og når det gjelder Ellingsrud gård, som følget passerte forbi på vei bort til «Enga», hadde den i 1814 en så høy posisjon i Aker at valget av tre delegater fra Akershus amt (fylke) til Riksforsamlingen på Eidsvoll fant sted på gården. Det var kammerherre, godseier og senere statsminister Peder Anker, sorenskriver i Follo Chr. Magnus Falsen og bonde Chr. Christensen Kollerud fra Aurskog-Høland.

- Ellingsrud gård ble kjøpt av Even Steen i 1785. Han var en etablert og velstående trelasthandler som ved siden av gårdsdriften anla og drev kornmølle i Ellingsrudelva som danner grensen mellom Oslo og Lørenskog, slo Geir fast.

Ruinene etter møllene fra 1795, som Ellingsrudelvas Venner har fått ryddet, målt opp og foreløpig rekonstruert på papiret, holdes nå ved like. Det ble siste stopp på den historiske vandringen på Ellingsrud. Men som sagt ble det et lite stopp også ved husmannsplassen «Enga» på vei dit. Stedet har nå blitt ryddet av aksjonsgruppa for bevaringen av plassen, og det er blant annet planlagt parsellhager der. Selve huset skal også bli renovert og sannsynligvis bli et informasjonssenter med utgangspunkt i lokal historikk og natur.

ANNONSE