ANNONSE
Groruddalen

Nærmiljøkonferansen 2019:

Hva skjer med Ellingsrud kirke?

STOR INTERESSE: Det var mange som møtte opp for å høre på, og komme med innspill, om hva som skal skje videre i Ellingsrud kirke.

STOR INTERESSE: Det var mange som møtte opp for å høre på, og komme med innspill, om hva som skal skje videre i Ellingsrud kirke.

Dette var tema for Ellingsrud Velforenings nærmiljø-konferanse mandag 7. oktober i Ellingsrud kirke. Veldig mange hadde møtt fram for å høre om planene for videre drift av kirken, og engasjementet i salen var stort.

Publisert:

ANNONSE

Gudmund Fosse fra Kirkens Bymisjon, som er påtenkt som leietaker i Ellingsrud kirke, fortalte de fremmøtte at Bymisjonen for tiden er i en «lyttefase» for å innhente mest mulig informasjon og for å kartlegge hvilke behov som foreligger for nye aktiviteter på Ellingsrud. 

Det har vært avholdt møter med bydelsadministrasjonen i Bydel Alna, menigheten, frivilligsentralen med flere. Bymisjonen samarbeider med KFUK/M og med prost Øyvind Stabrun i en styringsgruppe. 

Det blir også sett på vedlikehold av bygget, leiekostnader og økonomi ved å drive aktiviteter i kirken på Ellingsrud. Etter planen skal Bymisjonen ta en endelig avgjørelse i desember om de ønsker å gå videre med prosjekter på Ellingsrud.

Appeller og engasjement

Under nærmiljøkonferansen var det flere som var invitert til å holde korte appeller, og det var mange i salen som kom med innspill og forslag. 

Sokneprest Klara Vogl påpekte at befolkningen på Ellingsrud er i en slags sorgfase etter at Ellingsrud kirke ble såkalt «fristilt» etter vedtakene i juni i Oslo Kirkelige Fellesråd og i Oslo Bispedømmeråd. 

- Vi lever i usikkerhet om fremtiden, vi opplever å ha mistet noe og at andre bestemmer over oss, sa soknepresten blant annet. 

KLARA VOGL

KLARA VOGL

Samtidig minnet hun om at Kirkens Bymisjon er en viktig del av historien på Ellingsrud, og hun hadde tro på et godt samarbeid mellom menighet og Bymisjonen for videre aktiviteter og drift i kirken.

Medlem av menighetsrådet, Wanja Karlsen, minnet om at kirken er den eneste «storsalen» vi har på Ellingsrud hvor vi ønsker å ha kulturarrangementer som konserter, sang og dans samt «Grønn festival» osv. 

Hun ønsket at kirken fortsatt skal være et «kraftsenter» for nærmiljøet med viktige funksjoner, og ikke bare være et samfunnshus og møtelokale for borettslag og sameier. 

- Det er vesentlig for et godt resultat at vi fortsatt opplever et eierforhold til lokalkirken vår, påpekte Karlsen. 

WANJA KARLSEN

WANJA KARLSEN

Monika Ustad fra Ellingsrudåsen Frivilligsentral viste til at Ellingsrud kirke er det sentrale og inkluderende samlingspunktet i lokalmiljøet og ønsket seg hverdagskafé og kanskje også et treningsstudio i underetasjen. Hun minnet om kirkens helt sentrale beliggenhet og tilgjengelighet tett ved senteret og t-banen.

Omsorg i praksis 

Diakon i Ellingsrud og Furuset menighet, Cate-Helen Andersen, minnet om at Ellingsrud kirke har viktige diakonale tiltak som blant annet «Værestedet» og babysang, og har nylig startet med tiltaket «middag for alle». 

Hun håpet at dette middagstilbudet til familier og enslige kan utvides etter hvert med f. eks. norskkurs og leksehjelp. I sommer var det «sommerkafé» som ga arbeidstrening for ungdom. 

Andersen savnet flere tilbud til ungdom, særlig i aldersgruppen mellom 16 og 23 år. 

Hun var glad for menigheten «Levende Vann» som leier i Ellingsrud kirke og som driver et godt ungdomsarbeid med mye sang og musikk.

Fiksekafé og pensjonister

Astrid Kjellevold, leder av Klimanettverk Ellingsrud og styremedlem i Naturvernforbundet i Groruddalen, fortalte om planene for en «fiksekafé» på Ellingsrud, kanskje i samarbeid med KFUK/M.

- Dette kan gi arbeidstrening i å utføre enkle reparasjoner, og vi kan unngå så mye bruk og kast, sa Kjellevold. 

Pensjonistforeningen på Ellingsrud ønsket å bli husket på i planene for kirken videre. Foreningen har møte i Ellingsrud kirke en gang hver måned og samler mange pensjonister hver gang til lunsj og sosialt samvær. 

Ærbødig

Gudmund Fosse avsluttet nærmiljøkonferansen med å uttrykke ærbødighet i møtet med Ellingsrud og når han ser hvor mye kirken betyr for lokalbefolkningen. Han mente at kirken og stedet har et stort potensial, beliggende i et vakkert område i byen med mange, fine muligheter.

Han inviterte også til et åpent møte med lokalbefolkningen på Ellingsrud tirsdag 22. oktober fra klokka 9.00 til 13.30 for å drøfte behov og ønsker for videre drift av kirken. 

Møtet finner sted i Ellingsrud kirke og er åpent for alle interesserte. Bymisjonen vil redegjøre for hva de så langt «har sett og hørt». KFUK/M vil også delta på møtet og vil fortelle om «Forandringshuset» som drives av denne organisasjonen.

GUDMUND FOSSE

GUDMUND FOSSE

ANNONSE