ANNONSE
Groruddalen

«Ingen» vil ha utvidelse av Bredtveit fengsel, men må vente med å si det

VENTER MED Å SI NOE: Grorud bydelsutvalg vedtok å vente med å uttale seg om nytt fengsel på Bredtvet til saken har blitt behandlet i arbeidsutvalget.

VENTER MED Å SI NOE: Grorud bydelsutvalg vedtok å vente med å uttale seg om nytt fengsel på Bredtvet til saken har blitt behandlet i arbeidsutvalget.

Bydel Grorud har foreløpig ikke uttalt seg om de nye fengselsplanene på Bredtvet. Den avgjørelsen splitter bydelspolitikerne.

Publisert:

Sist oppdatert: 21.02.2020 kl 10:13

ANNONSE

Med et ønske om at Grorud bydelsutvalg skal komme med en uttalelse til planene om nytt høysikkerhetsfengsel på Bredtvet, fremmet Stian Strømsøy Holm (H) forslag om å behandle saken samme dag, på torsdagens BU-møte 13. februar.

Her har bydelsutvalget tidligere fattet vedtak om at alle saker først må innom arbeidsutvalget, og forslaget ble derfor stemt ned.

– Vi ønsker at bydelsutvalget behandler en uttalelse hvor vi sier «nei til nytt høysikkerhetsfengsel på Bredtvet». Uttalelsen er hentet fra vedtaket i Bydel Bjerke, hvor de stemte mot planene. Den er veldig generell og ikke kontroversiell, men har en tydelig konklusjon.

– Det her bygger på kjent allmennkunnskap, så vi trenger ikke mer utredning fra bydelen for å behandle denne saken, sier Strømsøy Holm.

Stian Strømsøy Holm (H).

Stian Strømsøy Holm (H).

Vil bevare Bredtvetjordene

– Vi ønsker at Grorud bydelsutvalg skal komme tidlig på banen og delta i debatten som foregår nå. Ikke sitte og vente på å bli invitert til å mene noe, sier han.

Her får Høyre full støtte fra Rødt, som mener bygging av høysikkerhetsfengsel på Bredtvetjordene vil frata folk i nærmiljøet et viktig og unikt friluftsområde.

Mari Rise Knutsen (R).

Mari Rise Knutsen (R).


– Vi ønsker at det siste som er igjen av opprinnelig og ubebygd natur i dalen bevares. Vi er også bekymra for økt trafikk og annen belastning for folk i nærmiljøet som følge av et stort høysikkerhetsfengsel på Bredtvet, sier Mari Rise Knutsen (R).

– Her er det viktig å komme tidlig på banen for å klargjøre bydelens syn. I en så opplagt sak er det helt unødvendig å pålegge administrasjonen å utrede dette til neste møterunde i mars, sier hun.

Må se på alle konsekvensene

Seksjonssjef Ole-Jørgen Pettersen i Bydel Grorud mener det er helt uproblematisk at bydelsutvalget tar en slik sak på strak arm.

SV, Frp og Ap gikk likevel sammen om at saken ikke skal behandles før den har vært oppe i bydelsutvalgets arbeidsutvalg.

Anders Ørnø Røberg-Larsen (Ap).

Anders Ørnø Røberg-Larsen (Ap).

– Flertallet ønsker å la saken gå en ordinær runde i arbeidsutvalget, slik at alle kan bli hørt og komme med innspill. Forslaget til uttalelse vil få litt andre og større konsekvenser for innbyggerne i vår bydel enn for Bydel Bjerkes innbyggere, sier Anders Ørnø Røberg-Larsen (Ap), leder i Grorud bydelsutvalg.

– Alle er nok enige i at vi kan støtte Bjerkes vedtak og at det ikke er en god idé med et høysikkerhetsfengsel, men vi ønsker å belyse konsekvensene disse planene vil ha for våre innbyggere. Derfor tar vi en runde før vi behandler, sier han.

VENTER MED Å SI NOE: Grorud bydelsutvalg vedtok å vente med å uttale seg om nytt fengsel på Bredtvet til saken har blitt behandlet i arbeidsutvalget.

VENTER MED Å SI NOE: Grorud bydelsutvalg vedtok å vente med å uttale seg om nytt fengsel på Bredtvet til saken har blitt behandlet i arbeidsutvalget.

ANNONSE