Åpent møte om demens

6. mars 2024 kl. 19:00
Høybråten sanitetsforening Bergtunveien 7 B

Vil du vite noe om demens generelt, om bydelens tilbud, hva pårørende kan gjøre samt utfordringer for rammede og pårørende? Kom og hør demenskoordinator Linn Kristine Skarå, Stovner bydel.

Velkommen til Høybråten sanitetsforening
Bergtunveien 7 B (ved siden av Høybråten skole)