Juleprogram Høybråten Fossum og Stovner menighet

1. januar 2024 kl. 11:00
Stovner kirke, Stovnerfaret 25

Mer info se her…