Møte i Grorud bydelsutvalg

8. februar 2024 kl. 18:00
Grorud flerbrukshus, Grorudveien 7 (kultursalen)

Møtet gjennomføres fra kl 18.00 i kultursalen, Grorud flerbrukshus, Grorudveien 7.

Møtets agenda ligger på våre nettsider og på www.einnsyn.no

Ønsker du taletid i åpen halvtime?
Ta kontakt med oss på politikk@bgr.oslo.kommune.no