Møte i Grorud bydelsutvalg

14. desember 2023 kl. 18:00
Grorud flerbrukshus (kultursalen), Grorudveien 7

Møtets agenda ligger på våre nettsider og på www.einnsyn.no

Hvem ble valgt inn i bydelsutvalget? 
Her kan du lese mer om hvem som ble valgt inn i Grorud bydelsutvalg:
www.oslo.kommune.no/politikk/valg/resultater-for-valg-til-bydelsutvalg-2023

Ønsker du taletid i åpen halvtime?
Ta kontakt med oss på politikk@bgr.oslo.kommune.no