Møte i Stovner bydelsutvalg

14. desember 2023 kl. 18:00
Bydel Stovner, Karl Fossums vei 30

Møtet er åpent for publikum.  

Åpen halvtime: 
Har du en sak du vil ta opp med bydelspolitikerne? Møtet starter med åpen halvtime, der publikum kan stille spørsmål eller fremme synspunkter uten debatt.

Send gjerne en påmelding til politikk@bsr.oslo.kommune.no
innen kl. 15 på møtedagen.

Saksdokumentene er tilgjengelige på einnsyn.no. Velg «Møtekalender», velg dato 14. desember og klikk på «Stovner bydelsutvalg. 

Utdrag av saker til behandling: 
• Forslag til strategi Bydel Stovner 2024-2027:
Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
• Uttalelse til offentlig ettersyn – kommuneplanens arealdel
• Oppnevning av medlemmer til Stovner eldreråd 2024-2027
• Oppnevning av medlemmer til Stovner råd for personer med
funksjonsnedsettelse i perioden 2024-2027
• Oppnevning av medlemmer av Stovner ungdomsråd 2024
• Behandling av klager på vedtak om avslag på tilskudd til frivillige

Velkommen til møtet!  
  
Rashid Nawaz
BU-leder

Tore M Andresen 
Konstituert bydelsdirektør